• Den Haag en Utrecht  -  route
  • HBO bachelor
  • 36 uur
  • schaal 11
    €4.024 - €6.110 (bruto)
  • Juridisch, Volkshuisvesting, Inkoop / verkoop, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
  • Solliciteer voor 5 augustus 2024
  • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: X-1155, Plaatsingsdatum: 9 juli 2024

Werken aan concrete projecten in een complexe omgeving met meerdere partijen en verschillende belangen? Dat kan bij de afdeling Gebiedsontwikkeling, onderdeel van de directie Gebieds- en Vastgoedontwikkeling.

Als projectleider organiseer en begeleid je onderzoeken en processen die nodig zijn voor de planvorming of uitvoering. De werkzaamheden bevinden zich veelal op het snijvlak van grond, woningbouw en herinrichting van bestaand vastgoed. Daarbij spelen actuele thema’s zoals ecologie, duurzaamheid en energietransitie. Wat ga je doen als projectleider bij de afdeling Gebiedsontwikkeling? Het ene project vraagt om actieve begeleiding van een stedenbouwkundig planproces met een gemeente. De andere keer werk je aan een onderzoek, waar je vanuit verschillende opgaven (woningbouw, economie, leefbaarheid en duurzaamheid) afbakent en een bijdrage levert. De daaropvolgende keer zit je in een bijeenkomst om de plannen voor het gebied toe te lichten aan omwonenden, bijvoorbeeld.

Als flexibele en proactieve projectleider ben je verantwoordelijk voor deelresultaten. En draag je bij aan het eindresultaat van een project of programma. Je hebt daarbij oog voor de belangrijke inhoudelijke onderdelen, het proces en de verschillende belangen. Je geeft vertrouwen aan alle betrokken partijen.

Een gevarieerd takenpakket? Nou en of! Jij schaakt vaak op verschillende borden, zet slimme strategieën in en voert een helder beleid in een bestuurlijke en politieke omgeving. Inzichten kunnen hierdoor voortdurend wijzigen. Reken erop dat je met meerdere projecten tegelijk aan de slag gaat, waarbij ieder project een andere benadering vraagt. Hierbij ben je onder meer verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van investeringsbeslissingen, begeleiden van planprocessen en planologische procedures.

Enthousiast geworden? Solliciteer direct, wij kijken ernaar uit! Een eerste kennismaking kan wat ons betreft snel plaatsvinden. Wil je eerst inhoudelijk meer weten over de functie?Stuureen bericht naar Chris van der Sloot ([email protected]). Hij staat je graag te woord.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Vastgoed en Infrastructuur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Rijksvastgoedbedrijf regelt van oudsher de huisvesting van de verschillende onderdelen van de rijksoverheid en het rijksbrede privaatrechtelijk beheer van gronden en gebouwen namens de Staat. De afgelopen jaren is aangetoond dat met de inzet van rijksvastgoed voor maatschappelijke opgaven meerwaarde kan worden gerealiseerd op verschillende kabinetsdoelstellingen en is de vraag hiernaar toegenomen.

Om de uitvoeringskracht op specifieke, urgente maatschappelijke opgaven te versterken, is de directie Gebieds- en Vastgoedontwikkeling (dGVO) binnen het Rijksvastgoedbedrijf opgericht. Deze directie ontwikkelt rijksgronden en rijksvastgoed om ruimtelijke beleidsdoelen te realiseren, die niet vallen onder de reguliere taken voor rijkshuisvesting en privaatrechtelijk beheer, denk hier bij aan: de woningbouwopgave, de huisvesting van aandachtsgroepen, transitie in de landbouw en stikstof/natuurontwikkeling. De dGVO realiseert de ontwikkelprojecten en gebiedsaanpakken die daar onderdeel van uitmaken.

De nieuwe directie zal zich de komende jaren verder gaan ontwikkelen en is gestart met twee afdelingen en een groep programmadirecteuren die Rijksvastgoedbedrijf-breed werken. De afdelingen zijn Aan-en Verkoop en Gebiedsontwikkeling, waarbij de afdeling Aan- en Verkoop verschillende secties kent. Voor beide afdelingen geldt dat zij, net als de directie, in ontwikkeling blijven. De directie zal de komende tijd opgezet worden, dat betekent dat er veel ruimte is om initiatief te nemen en te ontwikkelen.

Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van BZK)

Het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. We beheren ruim 12 miljoen vierkante meter gebouwen en circa 89.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs en architecten. Maar ook ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.

Zie over-ons voor meer informatie over het Rijksvastgoedbedrijf.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Martijn van Berkel 0633837344

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Chris van der Sloot +31 611135303

Solliciteren?

Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van BZK) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon