Projectleider informatiehuishouding en transparantie

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Het betreft een tijdelijke functie tot 01-01-2026.
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €5.427 - €6.792
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau WO bachelor
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 9 oktober Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer 566132
 • Plaatsingsdatum 13 september 2022
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling

Functie­omschrijving

Van informatiemanagement en transparantie een regulier onderdeel van de managementfunctie bij Defensie maken. Dat is jouw doel als projectleider en liaison. Dit doe je binnen het programma Defensie Open op Orde, naar aanleiding van de kabinetsreactie Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. Uitdagend en relevant werk in Den Haag.

Het hoofdelement van jouw functie? Coördinatie tussen vele betrokkenen. Want informatiehuishouding en transparantie zijn zaken die we alleen sámen kunnen bereiken. Op basis van nulmetingen werk je toe naar het gewenste volwassenheidsniveau en het behouden daarvan. Je gaat werken voor een specifiek defensieonderdeel en rapporteert over de staat van de informatiehuishouding en transparantie bij dat onderdeel, rechtstreeks aan de programmadirecteur. Daarmee vorm je een belangrijke verbindende schakel in de organisatie.

Dit doe je nog meer

 • Je ondersteunt de commandant en overige stafafdelingen bij de verankering van de doelstellingen van het programma Defensie Open op Orde (DOO). Daarbij hoort ook het op orde brengen en verbeteren van de informatiehuishouding en het bijdragen aan informatiegestuurd werken binnen jouw onderdeel én de gehele organisatie.
 • Je ondersteunt de programmadirecteur bij de bewaking van de voortgang en kwaliteit van diverse activiteiten op het gebied van DOO én bij de verantwoording van de bestede middelen die het programma ter beschikking heeft gesteld.
 • Je bewaakt de samenhang tussen de diverse programma-activiteiten voor jouw onderdeel en de defensiebrede aanpak. Hiervoor werk je samen met de projectleiders van het centrale programma.
 • Je coördineert en leidt DOO-projecten van a tot z.
 • Je neemt deel aan het team dat de defensiebrede informatiestrategie opstelt, inclusief het hierop volgende besturings- en bedrijfsvoeringsdocument.

Als projectleider bouw je snel een breed netwerk op. Zowel met de projectleiders, programmadirecteur, verandermanagers en communicatiecollega’s binnen het programma als met het lijnmanagement van de stafafdelingen van jouw defensieonderdeel. Ook heb je contact met betrokken beleidsmakers van de Bestuursstaf.

In jouw functie heb je veel vrijheid. Jij beslist over de inhoud van DOO-adviezen, de wijze van projectleiding, de aansturing van mensen en de manier hoe je de verschillende projectfasen doorloopt. Kortom: er is veel ruimte om jouw eigen stempel te drukken op de baan.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Als liaison en projectleider maak je deel uit van het programma Defensie Open op Orde. Met dit programma geeft het ministerie van Defensie invulling aan de maatregelen uit de kabinetsreactie Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag en additionele moties.

Om de informatiehuishouding en transparantie binnen Defensie op een voldoende niveau te brengen ondersteunt het programma de organisatie vanuit vier pijlers:

 • informatiehuishouding op orde;
 • informatieverstrekking (de implementatie van beslisnota’s aan de Tweede Kamer en de implementatie van de Wet open overheid);
 • signalen en de menselijke maat;
 • ambtelijk en militair vakmanschap.

Met het programma voeren we ook de inrichtingsprincipes in de Defensievisie 2035 uit. Dat doen we door als Defensie transparant en zichtbaar in een betrokken samenleving te zijn. En door een gezaghebbende informatiepositie te realiseren en die steeds te verbeteren. Dat bereiken we met een goede informatiehuishouding, als backbone van de defensieorganisatie en daarmee een randvoorwaarde voor informatiegestuurd werken in een information-fusion-omgeving. Dit is weer een voorwaarde voor informatiegestuurd optreden. Om aan deze uitgangspunten te voldoen ontwikkelt het programma defensiebrede initiatieven.

Binnen het programma stellen we een aantal liaisons aan die in dienst staan van een specifiek defensieonderdeel. Zo ondersteunen we de commandanten van de defensieonderdelen bij het invullen van de verantwoordelijkheid voor informatiehuishouding en transparantie. Ook bewaken we zo de noodzakelijke samenhang met het defensiebrede programma.

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen. Defensie heeft ongeveer 62.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 1.500 burgers en militairen.

Defensie is een operationele en uitvoerende organisatie. Hoofddoel is het gereedstellen en beschikbaar houden van operationele eenheden en de succesvolle inzet daarvan, zowel in nationaal als internationaal verband. De Bestuursstaf geeft hier namens de minister sturing aan door het formuleren van het defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan en het opstellen van kaders voor de defensiebrede bedrijfsvoering.

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Coördinatiecentrum Personeel en Organisatie

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Coördinatiecentrum Personeel en Organisatie

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker materieel

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 16 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior financieel adviseur

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker Operationele Personeelszaken

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 2 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon