• Utrecht  -  route
  • Master/doctoraal
  • 38 uur
  • schaal 12
    €5.475 - €7.073 (bruto)
  • ICT
  • Solliciteer voor 28 juli 2024 Nog 10 dagen
  • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 572464, Plaatsingsdatum: 6 juli 2024

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word projectleider voor de informatievoorziening voor de Koninklijke Marechaussee en het Inlichtingen en Veiligheidsdomein!

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.

Naast 48.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 21.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Als Projectleider B ben je resultaatverantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van projectresultaten.

Wat ga je doen?
Als Projectleider B ben je resultaatverantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van projectresultaten. Met jouw ervaring manage je grote, samengestelde projecten en/of (verander) programma’s met ingewikkelde verbanden door de brede context en diversiteit aan partijen.

Je draagt met je projecten bij aan de informatievoorziening (IV) van de Koninklijke Marechaussee (KMar) en die van het Defensiebrede domein Inlichtingen en Veiligheid (I&V).

De KMar is een gendarmeriekorps, een politieorganisatie met militaire status. De Koninklijke Marechaussee waakt over de veiligheid van de staat, in Nederland en ver daarbuiten en wordt wereldwijd ingezet op plaatsen van strategisch belang. Van de koninklijke paleizen tot aan de buitengrenzen van Europa, van luchthavens in Nederland tot oorlogs- en crisisgebieden overal ter wereld. De KMar maakt de transitie naar informatiegestuurd optreden, waardoor de IV projecten alleen maar belangrijker worden.

I&V speelt binnen alle Defensieonderdelen en gaat over het verkrijgen en delen van informatie om tot situational awareness te komen: begrip van de omgeving waarin activiteiten worden uitgevoerd. Als verdieping hierop geldt situational understanding. Niet alleen inzicht, maar het vermogen om te voorspellen wat operationeel optreden voor effect gaat opleveren in een omgeving. Het verzamelen en delen van informatie op hoog-gerubriceerde niveau is hierbij essentieel.

De Projectleider B die wij zoeken, heeft minimaal 5-7 jaar aantoonbare zelfstandige ervaring met IV-projectmanagement binnen overheidsinstellingen en/of de publieke sector.

Je zorgt er voor dat je project binnen de gestelde condities, het vooraf gedefinieerde resultaat oplevert. Er wordt verwacht dat je in deze complexe Defensie organisatie de besluitvorming in de verschillende fases effectief kan managen. Je rapporteert aan de stuurgroep door middel van management- en stuurdocumentatie. Bij risico’s en/of issues lever je alternatieven op, op basis van inhoudelijke analyses. Je bent in staat om binnen JIVC en bij de diverse stakeholders draagvlak te creëren.

Je stemt af met diverse stakeholders binnen en buiten Defensie om de oplevering van je producten binnen je project opgeleverd te krijgen en te borgen binnen de organisatie.

Je hebt een grote mate van zelfstandigheid, doortastendheid en creativiteit. Je bent in staat om je snel in de materie te verdiepen. Door het (laten) uitvoeren van impactanalyses, doe je implementatie- en verbetervoorstellen welke afgestemd zijn met collega’s, counterpartners en stakeholders.

Regelmatig reizen kan onderdeel uitmaken van je functie. De standplaats is Utrecht, maar afhankelijk van je project kunnen de werkzaamheden ook op andere locaties plaatsvinden.

Wij zoeken een enthousiaste collega die naast zijn reguliere functie een actieve bijdrage levert aan de Vakgroep Projectmanagement om projectmanagement binnen JIVC verder vorm te geven

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?
De werkzaamheden worden binnen het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC) van het Commando Materieel en IT (COMMIT) verricht. COMMIT ondersteunt de verschillende krijgsmachtonderdelen bij de aan- en verkoop van materiaal, instandhouding, logistiek en IT-dienstverlening. Denk daarbij aan aanschaf en instandhouding van onderzeeboten, vliegtuigen en landvoertuigen, maar ook het aanleveren van brandstof, munitie en kleding. Het JIVC is daarbinnen de IT-dienstverlener. De inzet is specifiek bij de afdeling Civiel Operationele Command en Control en Inlichtingen en Veiligheid (COC2 en I&V). De formatieve plaatsing is binnen de centrale resourcepool voor projectmanagers van het Competentiecentrum (CC), van waaruit de inzet bij COC2 en I&V via interne detachering plaatsvindt.

Het Competentiecentrum bedient verschillende vakgebieden: project-/portfoliomanagement en (project)advies. Het Competentiecentrum kun je zien als de interne detacheringsorganisatie voor generiek inzetbare expertise gebieden. Belangrijke pijlers voor het Competentiecentrum zijn vakmanschap en betrokkenheid. Zij zorgen ervoor dat collega's met een gevulde gereedschapskist bij de diverse afdelingen aan de slag kunnen en vormen een thuisbasis om van daaruit uitdagende klussen aan te gaan.

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te nemen.

Visie
Het Commando Materieel & IT (COMMIT) ondersteunt de transitie naar een informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht met het beste materieel en de beste IT. Ons COMMITment is groot om de cruciale rol te versterken als strategisch partner van de Commandant der Strijdkrachten, van de operationele onderdelen en van internationale partners. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeemmanagement en ketenlogistiek.

Wij investeren in de kwaliteit van onze mensen en de flexibiliteit en diversiteit van het personeelsbestand. De belangrijkste capaciteiten van COMMIT zijn de kennis en ervaring van ons personeel. Om de krijgsmacht sneller te voorzien van materieel en IT zetten wij naast technologische innovatie in op proces- en sociale innovatie op het gebied van projectvoering, inkoop en afstoting van defensiematerieel en personele en logistieke ondersteuning.

Het uitvoeren van innovatieve projecten vraagt om meer samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties. Onder de vlag van C-COMMIT als National Armaments Director (NAD) ontwikkelen en versterken wij ook de internationale samenwerking op het gebied van materieel en IT (NAVO, EU, multinationaal en bilateraal).

Missie
COMMIT levert de krijgsmacht het beste materieel en de beste IT.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 69.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon