Projectleider informatievoorziening en -huishouding

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 1 februari Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer RB 21-22
 • Plaatsingsdatum 14 december 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Volledige, betrouwbare en transparante informatie. Dat is waar jij als projectleider informatievoorziening en –huishouding een belangrijke bijdrage aan levert. Jouw doel? Verbetering van de manier waarop wij binnen het directoraat-generaal Rijksbegroting in Den Haag onze informatie op orde hebben. Hoe je dat doet is aan jou!

Projectleider is een nieuwe rol binnen het directoraat-generaal Rijksbegroting (DGRB) met veel ruimte voor eigen initiatief. Je bedenkt zelf waar jouw expertise de meeste toegevoegde waarde heeft en hoe je daar het beste invulling aan kunt geven. Dat geeft jou alle vrijheid om mee te bepalen waarop we gaan inzetten. Help jij ons om onze ambities te vertalen naar een strakke strategie en concrete plannen, die je grotendeels zelf mag uitvoeren? Weet jij met jouw ideeën, creativiteit en inhoudelijke expertise het thema informatievoorziening en -huishouding binnen DGRB hoog op de agenda te zetten? Dan bieden wij je daar graag ruimte voor.

Transparantie en openbaarheid in de informatieverstrekking vanuit de overheid staat meer dan ooit in de politieke en maatschappelijke belangstelling. Aansluitend daarop zien we over de afgelopen jaren een groeiende noodzaak binnen de Rijksoverheid, en ook binnen ons ministerie, voor het op orde krijgen en houden van de informatiehuishouding en –voorziening. Onder andere door de Wet open overheid (Woo) en de beleidslijn actieve openbaarmaking. Daarom is er binnen ons ministerie een (tijdelijke) programmadirectie opgericht voor het duurzaam op orde brengen van de informatiehuishouding, en het verbeteren van de informatievoorziening: de programmadirectie Informatie Op Orde. Jij bent de linking pin tussen de nieuwe programmadirectie, én het managementteam (MT) en de beleidsmedewerkers van DGRB. Binnen ons DG vervul je een spilfunctie.

De functie van projectleider is een combinatie van denken én doen en daarom ben jij zowel strategisch als praktisch ingesteld. Je bent dé sparringpartner voor het MT als het gaat om onze informatiehuishouding. Je brengt het MT regelmatig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op dit gebied, verzorgt de voorbereiding voor ambtelijke overleggen van de directeur-generaal en directeuren op dit thema en vertegenwoordigt ons DG bij de programmadirectie Informatie op Orde, bijvoorbeeld in de klankbordgroep over actieve openbaarmaking. Vanzelfsprekend volg je de ontwikkelingen op het gebied van informatiehuishouding op de voet. Deze vertaal je naar concrete toepassingen voor ons DG. Ook kom je met initiatieven om het belang van informatiehuishouding DG-breed op de kaart te zetten en je signaleert verbetermogelijkheden.

Als projectleider ben je verantwoordelijk voor de implementatie van actieve openbaarmaking en de Woo. Je creëert een nieuwe werkwijze en heldere instructies voor een gedegen archivering binnen ons DG. Daarmee heb je ook een praktische functie: je bent de vraagbaak voor je collega’s. Zij weten jou dan ook makkelijk te vinden. Zo ben je bijvoorbeeld nauw betrokken bij het besluitvormingsproces rondom de Miljoenennota, want dankzij jou loopt de actieve openbaarmaking hiervan op rolletjes. Jij neemt de beleidsmedewerkers van DGRB bij de hand en weet als geen ander hoe je hen kunt inspireren en motiveren om hieraan bij te dragen. Tegelijkertijd weet je dat verandering soms tijd en doorzettingsvermogen vraagt en ga je uitdagingen niet uit de weg.

Zoek je een uitdagende functie met maatschappelijke betekenis, waarbij je zelf initiatieven ontwikkelt en uitvoert en hierover op strategisch niveau adviseert? En heb je affiniteit met informatiehuishouding en/of beleid? Dan maken we graag kennis met je.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directoraat-generaal Rijksbegroting
Bij het directoraat-generaal Rijksbegroting (DGRB) organiseren wij het begrotings- en verantwoordingsproces van het Rijk en stellen we de rijksbegroting en budgettaire nota’s op, zoals de Miljoenennota. Ook zien wij actief en in verbinding toe op de doelmatigheid en beheersbaarheid van overheidsuitgaven, en op de uitvoering van de begroting door de departementen. Binnen het DGRB houden wij toezicht op de doelmatigheid van de bedrijfsvoering en het financieel beheer van de departementen en daaraan gelieerde (uitvoerings)organisaties. Ook het bevorderen van de kwaliteit van de financiële functie is een van onze aandachtgebieden.

DGRB bestaat uit twee directies:

 • Begrotingszaken coördineert het opstellen van de rijksbegroting, organiseert het begrotings- en verantwoordingsproces en is eigenaar van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering.
 • De Inspectie der Rijksfinanciën houdt de budgettaire vinger aan de pols bij de verschillende departementen en bewaakt en beoordeelt (voorstellen voor) uitgaven.

Je komt te werken in een klein team dat het DG ondersteunt. Je vervult een spilfunctie op het gebied van informatiehuishouding en informatievoorziening binnen het DGRB, en tussen het DGRB, andere DG’s en de centrale directies. In die hoedanigheid werk je nauw samen met de leiding van DGRB en de DG-secretaris.

Programmadirectie Informatie Op Orde
Het programma Informatie Op Orde (IOO) is opgericht naar aanleiding van de kabinetsreactie op het rapport ‘Ongekend Onrecht’, waarin de Parlementaire Onderzoekscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) zich kritisch uitlaat over de wijze waarin de POK tijdens het onderzoek is voorzien van informatie. Aansluitend daarop zien we over de afgelopen jaren een groeiende noodzaak binnen de Rijksoverheid, en ook het ministerie van Financiën, voor het op orde krijgen en houden van de informatiehuishouding en de –voorziening(en) onder andere door de Wet open overheid (Woo). Naar aanleiding van deze ontwikkelingen is er binnen het ministerie van Financiën een tijdelijke programmadirectie opgericht voor het duurzaam op orde brengen van de informatiehuishouding, alsook het verbeteren van de informatievoorziening. Het programma heeft onder andere de volgende hoofdtaken:

 • definiëren van verbetermaatregelen;
 • transparant en open communiceren;
 • verbeteren van kennis, houding en gedrag en dit verankeren in de organisatie;
 • afbakenen van de aard en omvang van de informatie en het verbeteren van de vindbaarheid en toegankelijkheid.

De programmamanager Informatievoorziening en politiek-bestuurlijke verhoudingen is verantwoordelijk voor de implementatie van de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota’s. Daarvoor wordt een ondersteuningscluster ingericht dat de beleidsdirecties van advies en administratieve ondersteuning voorziet en bijdraagt aan een uniforme werkwijze binnen het ministerie van Financiën. Jij bent, naast de dossierhouders, aanspreekpunt voor de programmamanager en het ondersteuningscluster.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën op www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Laïla el Farissi

06-21000824

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker Begrotingsbeleid (cijfercluster)

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur secretaris-generaal

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 14 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker fiscaal beleid

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 5 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon