Projectleider Informatievoorziening en -huishouding

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 29 augustus Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer FZ 22-24
 • Plaatsingsdatum 30 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Volledige, betrouwbare en transparante informatie. Eenvoudig te vinden en snel beschikbaar wanneer dat nodig is. Dat is waar jij als projectleider informatievoorziening en –huishouding een belangrijke bijdrage aan levert. Jouw doel? Verbetering van de manier waarop wij binnen het directoraat-generaal Fiscale Zaken in Den Haag onze informatie op orde hebben. Hoe je dat doet is aan jou!

Projectleider Informatievoorziening en –huishouding is een nieuwe rol binnen directoraat-generaal Fiscale Zaken (DGFZ), met veel ruimte voor eigen initiatief. Je onderzoekt zelf waar jouw expertise de meeste toegevoegde waarde heeft. Dat geeft jou veel vrijheid om mee te bepalen waarop we gaan inzetten. Help jij ons om onze ambities te vertalen naar een strategie en concrete plannen, die je grotendeels zelf mag uitvoeren? Weet jij met jouw ideeën en inhoudelijke expertise het thema Informatie op orde binnen DGFZ op de agenda te zetten? Dan bieden wij je daar graag ruimte voor.

Transparantie en openbaarheid in de informatieverstrekking vanuit de overheid staan meer dan ooit in de politieke en maatschappelijke belangstelling. Aansluitend daarop zien we over de afgelopen jaren een groeiende noodzaak binnen de Rijksoverheid, en ook binnen ons ministerie, voor het op orde krijgen en houden van de informatiehuishouding en –voorziening. Onder andere door de Wet open overheid (Woo) en de beleidslijn actieve openbaarmaking. Daarom is er binnen ons ministerie een (tijdelijke) programmadirectie opgericht voor het duurzaam op orde brengen van de informatiehuishouding en het verbeteren van de informatievoorziening: de programmadirectie Informatie Op Orde. Jij bent de linking pin tussen de nieuwe programmadirectie, én het management en de beleidsmedewerkers van DGFZ. Binnen ons DG vervul je een spilfunctie.

Binnen DGFZ hebben wij zo’n 185 collega’s die beleid en wetgeving voorbereiden en maken. Daarbij werken wij veelvuldig samen met andere organisatieonderdelen en departementen, maar hebben we ook contact met de buitenwereld. Wij produceren daarbij veel informatiestromen in de vorm van e-mails, beleidsnota’s, wetgeving en stukken richting Eerste en Tweede Kamer. Ook verstrekken wij informatie in het kader van Wob-verzoeken en in het kader van actieve openbaarmaking.

Zorg jij dat we nog beter in control zijn van onze informatie en denk jij graag mee over hoe we op dit vlak toekomstbestendig kunnen werken? Dan kunnen wij een hele goede match zijn. De functie van projectleider is een combinatie van denken én doen. Jij houdt daarom net zoveel van het ontwikkelen van initiatieven als van de uitvoering ervan. Vanzelfsprekend volg je de ontwikkelingen op het gebied van informatiehuishouding op de voet. Deze vertaal je naar concrete toepassingen voor ons DG. Ook kom je met initiatieven om het belang van informatiehuishouding DG-breed op de kaart te zetten en je signaleert verbetermogelijkheden. Met jouw expertise van de materie en de ontwikkelingen ben je in staat om het management van DGFZ te adviseren. Jij stort je bijvoorbeeld op het creëren van een nieuwe werkwijze en uniforme toepassing van bestaande instructies voor een gedegen archivering binnen ons DG. Daarmee is het ook een praktische functie: je bent de vraagbaak voor je collega’s en zij weten jou dan ook makkelijk te vinden. Jij neemt de beleidsmedewerkers van DGFZ bij de hand en weet hoe je hen kunt inspireren en motiveren om hieraan bij te dragen. Tegelijkertijd weet je ook dat verandering soms tijd en doorzettingsvermogen vraagt en je gaat uitdagingen niet uit de weg. Naast de beleidsmedewerkers van DGFZ schakel je veel met I(CT)-collega’s binnen ons ministerie.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directoraat-generaal Fiscale Zaken
Samenwerken aan een financieel gezond Nederland betekent voor het directoraat-generaal Fiscale Zaken (DGFZ) dat we werken aan een maatschappelijk relevant, voor burger en ondernemer begrijpelijk en uitvoerbaar stelsel van belastingen, toeslagen en douaneregelingen. Het ministerie van Financiën en ons DG in het bijzonder hebben namelijk een enorme impact op de samenleving. Alle burgers en bedrijven hebben te maken met belastingheffing. Veel burgers maken gebruik van toeslagen en zowel burgers als bedrijven komen in aanraking met de Douane. Dat schept verantwoordelijkheid.

Om invulling te geven aan onze missie en onze verantwoordelijkheid is het vitaal dat we in de beleidsvorming een sterke verbinding hebben met de buitenwereld. Door de interactie met de samenleving op te zoeken, wordt onze beleidsvorming rijker, het beleid beter en ook beter te begrijpen en uit te voeren. Onze focus om externe relaties te versterken, houdt ook in dat we verantwoordelijk zijn voor coherente internationale en nationale beleidsvorming. Nederland stelt zich actief op om dat beleid internationaal mede vorm te geven, met name in de Europese Unie, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en de Wereld Douane Organisatie.

Ons DG gaat natuurlijk over belastingen. Die belastinginkomsten zijn nodig om overheidsuitgaven te financieren. Daarbij spelen een evenwichtige verdeling van de lasten over bedrijven en burgers en het sturen van gedrag van burgers en bedrijven een grote rol. We hebben als beleidsmaker (‘opdrachtgever’) intensief contact met de uitvoering (‘opdrachtnemer’) om de beleidscyclus compleet en effectief te maken. Alleen door goed te weten welke consequenties ons beleid in de uitvoering voor burgers en bedrijven heeft, kan ons beleid succesvol zijn.

Ons DG bestaat uit drie directies: Algemene Fiscale Politiek, Verbruiksbelastingen, Douane en Internationale aangelegenheden, en Directe Belastingen en Toeslagen. We hebben een open cultuur: collega’s zijn gemakkelijk benaderbaar en we streven diversiteit, in brede zin, na. (Nieuwe) medewerkers, met verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten voelen zich thuis bij ons. Het werk is inhoudelijk en uitdagend, dat maakt ons DG zo leuk en interessant om bij te werken. Ontwikkelingen gaan snel en geen dag is hetzelfde. In deze dynamische werkomgeving werken we intensief samen en helpen we elkaar waar nodig met oog voor jouw welbevinden en ontwikkeling. We zoeken verbinding met zowel de Belastingdienst, Douane, Toeslagen en uitvoerders als met andere partijen voor wie de wetgeving van belang is.

Programmadirectie Informatie Op Orde
Het programma Informatie Op Orde (IOO) is opgericht naar aanleiding van de kabinetsreactie op het rapport ‘Ongekend Onrecht’, waarin de Parlementaire Onderzoekscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) zich kritisch uitlaat over de wijze waarin de POK tijdens het onderzoek is voorzien van informatie. Aansluitend daarop zien we over de afgelopen jaren een groeiende noodzaak binnen de Rijksoverheid, en ook het ministerie van Financiën, voor het op orde krijgen en houden van de informatiehuishouding en de –voorziening(en) onder andere door de Wet open overheid (Woo). Naar aanleiding van deze ontwikkelingen is er binnen het ministerie van Financiën een tijdelijke programmadirectie opgericht voor het duurzaam op orde brengen van de informatiehuishouding, alsook het verbeteren van de informatievoorziening. Het programma heeft onder andere de volgende hoofdtaken:

definiëren van verbetermaatregelen;
transparant en open communiceren;
verbeteren van kennis, houding en gedrag en dit verankeren in de organisatie;
afbakenen van de aard en omvang van de informatie en het verbeteren van de vindbaarheid en toegankelijkheid.
De programmamanager Informatievoorziening en politiek-bestuurlijke verhoudingen is verantwoordelijk voor de implementatie van de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota’s. Daarvoor wordt een ondersteuningscluster ingericht dat de beleidsdirecties van advies en administratieve ondersteuning voorziet en bijdraagt aan een uniforme werkwijze binnen het ministerie van Financiën. Jij bent, naast de dossierhouders, aanspreekpunt voor de programmamanager en het ondersteuningscluster.

Ministerie van Financiën

Samen werken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden: integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marion Ooms, afdelingshoofd bestuursondersteuning (DF Fiscale Zaken)

06-50185547

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinator communicatieteam staatssecretaris van Financiën, Toeslagen en Douane

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur Inspectie der Rijksfinanciën

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36-40
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Datacoördinator

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon