Projectleider Internationaal

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Assen, Den Haag, Roermond, Utrecht, Zwolle
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Stedebouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 6 augustus Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer RVO_20210618_12
 • Plaatsingsdatum 23 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Zelfstandig, internationale projecten leiden. Opereren op het snijvlak van politiek strategisch en uitvoerend niveau. Gevoel voor het werken met collega’s uit andere culturen. Jij bent die duizendpoot en daarom zoeken wij jou!

RVO ondersteunt transities die ruimtelijk impact hebben. In Nederland gaat dat bijvoorbeeld om de energietransitie, de stikstofopgave en de omschakeling naar circulaire landbouw. Internationaal dragen we ook bij aan duurzaam landgebruik, voedselzekerheid en voedselveiligheid.

Jij staat aan het roer en geeft vorm en richting aan diverse complexe projecten met een groot politiek en maatschappelijk belang. Je werkt onder een hoge tijdsdruk en weet om te gaan met de tegengestelde belangen van stakeholders waarbij je de verschillende belangen niet uit het oog verliest. Voorbeeld van projecten zijn de duurzame inpassing van een Nederlandse bedrijvencluster in Ethiopië, de afbouw van steenkolenmijnen en bijbehorende ruimtelijke transitie in Zuid-Afrika en de duurzame opschaling van gefragmenteerd landgebruik in Vietnam. Wat deze functie zo leuk maakt, is dat je in de projecten ook inhoudelijke bijdragen levert en adviseert over integrale gebiedsontwikkeling. Ook bij projecten van andere projectleiders.

Je weet een team samen te stellen dat klaar is voor de aankomende uitdagingen en houdt de regie op goede resultaten. Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse operationele aansturing en coaching van je (internationale) projectmedewerkers. Een concreet (deel-) projectplan met kostenanalyse en een offerte opstellen is voor jou geen onbekend terrein. Belangrijke onderdelen als compliance, doelbereik, kosten efficiëntie (lean), doorlooptijdbewaking en risicobeheersing vormen bij jou de pijlers voor een goed project. 

Tijdens het gehele project zorg je voor goede afstemming met interne en externe opdrachtgevers, rapporteer je over de voortgang, signaleer je mogelijke knelpunten en draag je proactief oplossingsrichtingen aan, waar je vervolgens ook invulling aan geeft. Hierdoor houd je ook bij onvoorziene situaties de juiste koers. Afhankelijk van de omvang en doorlooptijden, werk je gelijktijdig aan één of meerdere projecten.

Als ervaren projectleider heb je als het goed is nog niks nieuws gelezen. Wat wij zien in jouw gedrag? Je bent geduldig, flexibel en kunt terug- en vooruit schakelen. Je bent resultaatgericht, in control en een echte culturele teamplayer. De verhouding projectleiderswerk – adviseurswerk is ongeveer fiftyfifty. Je werkt vooral in internationale projecten (min. 2/3 deel), maar inzet in Nederlandse projecten (max. 1/3 deel) is ook voorzien. Dit kan enigszins variëren.

 • Je hebt een rol in de voorbereiding van internationale projecten en interventies en draagt bij aan consortiumvorming voor verschillende opdrachtgevers (RVO IP, BZ, LNV, EZK, EC, multilaterale organisaties) binnen de Nederlandse beleidskaders (BHOS).
 • Je leidt internationale projecten en stuurt en coacht internationale projectteams in de uitvoering.
 • Je levert expertbijdragen in uitvoering van internationale projecten waarin GRO in de lead is of aan bijdraagt.
 • Je adviseert internationaal werkende teams van RVO, de ministeries (BZ, LNV en EZK) en de buitenlandse posten inzake integrale gebiedsontwikkeling.
 • Je onderhoudt een (inter-)nationaal netwerk van potentiële opdrachtgevers en projectpartners en draagt bij aan projectinitiatie en acquisitie.
 • Je draagt bij aan de externe profilering van GRO internationaal werk via publicaties en deelname aan relevante evenementen.

Functie-eisen

 • Meer dan vijf jaar ervaring met identificeren, formuleren, managen en uitvoeren van complexe internationale projecten bij voorkeur in verschillende regio’s / continenten.
 • Ervaring op operationeel niveau met complexe integrale gebiedsontwikkelingsprojecten zowel in Nederland als internationaal, bijvoorbeeld met agro-industriële / voedselzekerheidsprojecten (agro hubs), stroomgebiedsplannen, integrale kustbescherming, natuur- en landschapsplannen etc..
 • Ervaring met het opereren in een politiek bestuurlijk/gevoelige omgeving.
 • Opleiding op Master/Doctoraal niveau op het gebied van land en water management, landbouw, regionale geografie of vergelijkbaar.
 • Kennis van de Engelse taal: begrijpen, spreken en schrijven op ‘proficient user’ niveau (C-niveau).
 • Kennis van minimaal één andere internationale taal (bij voorkeur Frans): begrijpen, spreken en schrijven minimaal op ‘independent user’ niveau (B-niveau).
 • Een proactieve, flexibele, initiatiefrijke en oplossingsgerichte houding.
 • Bereidheid te reizen (25-30% van je productieve tijd).
 • Ervaring met en gevoelig voor het werken met andere culturen.

Competenties:

 • Bestuurssensitiviteit
 • Plannen en organiseren
 • Resultaatgerichtheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Klantgerichtheid
 • Netwerken
 • Aansturen organisatie
 • Samenwerken
 • Motiveren
 • Creativiteit

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Momenteel werken we vanuit huis. Zodra het weer kan verwachten wij je enkele dagen per week op kantoor Utrecht voor teambijeenkomsten. De andere dagen kunnen ingevuld worden met het werken op een andere RVO-locatie of thuis.
 • Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep Project-/Programmamanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Team GRO draagt in de overheidsrol bij aan ruimtelijke transitieopgaven met een sterke nadruk op het particip atieve proces van private en publieke partijen. Zo komen we samen met de stakeholders tot optimaal duurzaam economische potentieel, het versterken van agro-industriële ketens, het verwezenlijken van de energietransitie, verhoging van de kwaliteit van leven en versterking van natuur, milieu en culturele waarden en robuuste landschappen. Wij zijn gedreven om de beste duurzame oplossingen voor een gebied of regio te vinden én te realiseren.

In internationale projecten staat het verbinden van onze Nederlandse ervaring en expertise met internationale opgaven altijd voorop. Voor diverse externe en interne opdrachtgevers werken we binnen de Dutch diamond van bedrijven, overheid, civil society en kennisinstellingen aan ruimtelijke transitie via advisering, proces- & projectmanagement, het invullen van de overheidsrol op projectniveau, verbeelden en in kaart brengen en capaciteitsversterking.

Het internationale team binnen GRO bestaat uit een kern van drie fulltime internationaal werkende medewerkers met daarom een flexibele schil van circa 25 (deels via inleen) medewerkers die tussen de 10 en 50% van hun tijd bijdragen aan in internationale projecten. 

De teams GRO vallen binnen de afdeling Duurzame bouw, Regio en Samenleving, binnen de directie Nationale Programma’s van RVO. De medewerkers binnen de afdeling Duurzame bouw, Regio en Samenleving bedienen een breed scala aan sectoren binnen de bouwsector, alsmede duurzame mobiliteit en regionale initiatieven. Centraal staat duurzaamheid, leefbaarheid en (sociale) innovatie. We werken voor verschillende opdrachtgevers bij diverse ministeries, waaronder Economische Zaken en Klimaat (DG Bedrijfsleven en Innovatie, DG Klimaat en Energie), Binnenlandse Zaken (DG W&B), en I&W (DG Milieu en Internationaal, DG Mobiliteit, DG Luchtvaart en Maritiem).

Onze diensten lopen uiteen van het integrale Programma Energie en Gebouwde Omgeving, energiebesparingsconvenanten tot Green Deals. Wij bedienen daarbij de steden en regio’s op het gebied van bouw en diensten, op het gebied van (sociale) innovatie en duurzame economische ontwikkeling (bv INTERREG en elektrisch rijden).

De afdeling Duurzame bouw, Regio en Samenleving bestaat uit de volgende 8 teams:

 • Team Duurzaam Bouwen 1
 • Team Duurzaam Bouwen 2
 • Team Duurzaam Bouwen 3
 • Team Gebied en Ruimtelijke Ontwikkeling 1
 • Team Gebied en Ruimtelijke Ontwikkeling 2
 • Team Natuurlijk Ondernemen
 • Team Regionale Mobiliteit
 • Team Regionale Opdrachten
 • Team Stedelijke Ontwikkeling en Leefbaarheid

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen zorgen dat we ons houden aan wet- en regelgeving. En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Frank van Holst, teammanager

06-52401464

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Secretaris elektrisch vervoer met internationaal perspectief

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Assen, Den Haag, Roermond, Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Financieringsdeskundige voor gebiedsontwikkelingen

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

MT secretaris / Bestuursadviseur (accountbeheerder)

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon