Projectleider internationaal projectorganisatie Delta Rhine Corridor

  • Den Haag  -  route
  • Master/doctoraal
  • 32 - 36 uur
  • schaal 12, schaal 13
    €4.691 - €7.747 (bruto)
  • Opslag / vervoer / logistiek, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening, Internationaal
  • Solliciteer voor 7 augustus 2024 Nog 14 dagen
  • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: KDGKE_20240704_12/13, Plaatsingsdatum: 5 juli 2024

De Delta Rhine Corridor is één van de grootste infrastructurele projecten van de komende jaren, dat 3 provincies en 29 gemeentes doorkruist. En onze industrie helpt te verduurzamen en tegelijkertijd competitief te blijven. De Delta Rhine Corridor valt binnen een strook die Nederland doorkruist en gereserveerd is voor ondergrondse buisleidingen voor waterstof, CO2 en mogelijk ammoniak. Daarnaast worden een aantal elektriciteitskabels gerealiseerd die groene stroom van windparken dieper in het land moet laten aanlanden. De infrastructuur verbindt de Rotterdamse haven met Moerdijk, Chemelot en het Ruhrgebied. De Corridor moet zo snel mogelijk klaar zijn.

De projectorganisatie Delta Rhine Corridor heeft als doel de realisatie van de corridor te faciliteren en aan te jagen. Dat doen we in constante dialoog met beleidsmakers binnen de Rijksoverheid, maar ook met de bedrijven die het initiatief hebben genomen voor de Delta Rhine Corridor. Een projectgroep werkt aan het ontwerpen en zo snel mogelijk doorlopen van de ruimtelijke procedure. Er is een projectgroep voor internationale verbindingen en het organiseren van draagvlak daarvoor. Daarnaast wordt gewerkt aan het oplossen van eventuele financiële en beleidsmatige knelpunten.

In jouw rol ben je als projectleider verantwoordelijk voor het internationale draagvlak voor de DRC. Het project is grensoverschrijdend, verbindt de Noord-West Europese energiemarkt en draagt daarmee bij aan de verduurzaming van de grote energieclusters. Als projectleider breng je samen met collega’s in kaart wat er internationaal nodig is om het project te verwezenlijken, daar zoek je de juiste contacten bij. Met die contacten bouw je aan een lange termijn relatie waarbij je toewerkt naar een gezamenlijke projectorganisatie. De focus ligt op Duitsland, maar ook contacten met België en de Europese Commissie zijn belangrijk. Dit doe je vanuit Den Haag, maar hiervoor reis je ook regelmatig naar de betrokken landen. In het Haagse wordt een actieve betrokkenheid gevraagd bij de bestaande beleidsafdelingen voor waterstof en CO2-transport en opslag om samenhang te bevorderen.

De projectorganisatie bestaat uit enkele beleidsmedewerkers, waarvan één bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, één bij Rijkswaterstaat en uit drie deelprojecten, namelijk ‘Ruimtelijke Ordening’, ‘Internationaal’ en ‘Financiering’ die ieder een eigen projectleider hebben. Jij komt ons team versterken op internationaal terrein. Allemaal hebben we onze eigen expertise die we graag delen met elkaar. Samen voelen we ons verantwoordelijk voor het behalen van onze doelen en deadlines en voor onze individuele en teamontwikkeling. We hebben een grote drive om de aanleg van de corridor te versnellen en daarbij het publieke belang in het oog te houden. Mijlpalen vieren we dan ook samen. Daarnaast vinden we het belangrijk om er voor elkaar te zijn en actief bij te dragen aan een goede werksfeer. We treffen elkaar dan ook iedere dinsdag op kantoor en zijn daarnaast ook vaak op andere dagen op kantoor te vinden.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directoraat-generaal Klimaat en Energie, projectorganisatie Delta Rhine Corridor
Naar aanleiding van de klimaatambities uit het regeerakkoord van Rutte IV heeft EZK één directoraat-generaal (DG) gevormd dat zich geheel richt op de klimaat- en energietransitie: het DG Klimaat en Energie. De belangrijkste maatschappelijke uitdaging waar we op focussen is zorgen voor een duurzame energievoorziening die tegelijkertijd veilig, betrouwbaar, ruimtelijk inpasbaar en betaalbaar is. Dat levert grote maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen op. Bijvoorbeeld: Welke eisen stelt een sterk concurrerende CO2-neutrale economie in 2050 aan ons energiesysteem nu en in de toekomst? Hoe ontwikkelen we dit energiesysteem op tijd en in samenhang met de andere ruimteclaims? Waar sturen we op als Rijksoverheid en wat laten we aan de markt? Het zijn dit soort vragen die centraal staan in ons werk en die we samen met vele stakeholders, zoals bedrijven, maatschappelijke organisaties, regionale en lokale overheden, burgers, kennisinstellingen en uitvoeringsorganisaties, oppakken.
Ons DG bestaat uit een ondersteunend cluster Algemene Zaken, vijf directies en de projectorganisatie Delta Rhine Corridor. Als gevolg van het nieuwe Hoofdlijnen Akkoord en portefeuille verdeling binnen het nieuwe kabinet kan de organisatie nog wijziging ondergaan.

Ministerie van Klimaat en Groene Groei / DG Klimaat en Energie (DGKE)

Het ministerie van Klimaat en Groene Groei werkt samen met zijn partners aan een schoner en sterker Nederland. Door te werken aan een klimaatneutrale samenleving en door te investeren in mensen, innovatie en duurzame energie. Zodat we de kansen kunnen pakken voor een duurzame toekomst en ervoor zorgen dat iedereen hieraan een bijdrage kan leveren. Nu én later.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Bas Pulles, projectdirecteur Delta Rhine Corridor (vanaf 22-7) 06-29690763
Elvira Jansen, projectsecretaris Delta Rhine Corridor (tot 22-7) 06–15359666

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Ronald Garretsen, senior adviseur recruitment (vanaf 22-7) 06–29636873

Solliciteren?

Ministerie van Klimaat en Groene Groei / DG Klimaat en Energie (DGKE) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon