Projectleider JOINT SIGINT CYBER UNIT

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)

 • Stand­plaats Zoetermeer
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 24 - 38
 • Maand­salaris €5.475 - €7.073
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Universitair oude stijl
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 30 april
 • Vacaturenummer 589631
 • Plaatsingsdatum 15 maart 2024
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Gaat succesvolle inlichtingenverwerving jou aan het hart? Wil je zorgen dat we nu èn in de toekomst de juiste data, technologie en kennis kunnen verwerven? Is het leiden van (bestuurlijk) complexe en technische projecten jou op het lijf geschreven?

Solliciteer dan als projectleider bij de JOINT SIGINT CYBER UNIT!

De JSCU bestaat uit medewerkers van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). De JSCU is daarmee zowel onderdeel van de MIVD/Defensie als van de AIVD/Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties en wordt ook door beide diensten aangestuurd.
In de JSCU werken gedreven en creatieve collega’s met uiteenlopende specialismen. Denk bijvoorbeeld aan hacken, kabelinterceptie of Crypto onderzoek. Wat de afdelingen gemeen hebben is dat we ons allemaal, direct of indirect, bezighouden met het verwerven van inlichtingen voor de onderzoeksteams. Sommige van deze middelen worden al jaren ingezet, maar de wereld staat niet stil. Het maatschappelijke speelveld verandert, in ons land en ook wereldwijd. Daarmee veranderen ook de dreigingen waar de MIVD onderzoek naar doet. Technologische ontwikkelingen gaan in hoog tempo door, waardoor ook de capabilities van onze ‘tegenstanders’ veranderen.

Dit alles maakt dat de MIVD veel energie steekt in innovatie en doorontwikkeling van de verwerving. Om klaar te zijn voor de toekomst moeten we zorgen dat we in beweging blijven. We zijn op zoek naar ervaren projectleiders die deze verandertrajecten kunnen aanjagen en in goede banen leiden.

Als projectleider ben je belast met alle aspecten van de uitvoering van afdelingsoverstijgende en complexe projecten vanuit de JSCU. Dit begint met het initiëren en definiëren van het project. Hiervoor maak jij straks gebruik van jouw innovatienetwerk binnen de MIVD, Defensie en onze (kennis)partners en leg jij de verbinding tussen het innovatiepotentieel van de MIVD en de wereld daarbuiten. Je gaat actief opzoek naar nieuwe kansen om de JSCU te innoveren. Je betrekt specialisten en belanghebbenden en stelt een plan van aanpak op.

Je zorgt ervoor dat er goede afspraken zijn op onderwerpen zoals juridische kaders, overlegstructuren, de op te leveren producten, capaciteit en doorlooptijden. Je doet dit in nauwe samenwerking met interne- en externe stakeholders. Afhankelijk van jouw plaatsing kunnen dit interdepartementale werkverbanden zijn en in voorkomend geval andere departementen zoals bijvoorbeeld de Defensie Materieel Organisatie.
Je geeft op effectieve en transparante wijze leiding aan multidisciplinaire projectteams. Je houdt daarbij oog voor de samenhang met andere in- en externe ontwikkelingen. Je zorgt voor goede sturing en legt verantwoording af aan de opdrachtgever. Soms geef je leiding aan meerdere projecten tegelijkertijd.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De JSCU is verantwoordelijk voor de technische verwervingsinzet. Ze doet dit ten behoeve van- en op basis van de inlichtingenbehoeften van zowel de AIVD als de MIVD. De JSCU heeft een afdeling collectie-coördinatie die de regie voert op technische innovatie binnen de JSCU en ook de continue organisatieontwikkeling. De technische verwervingsinzet wordt, in het kader van een goede taakuitvoering van de diensten, door verschillende operationele afdelingen bij de JSCU middels projecten- en operaties ontplooid en uitgevoerd. Binnen dit team werk je samen met een innovatiemakelaar. Samen leg jij de verbinding tussen het innovatiepotentieel van de MIVD en de wereld daarbuiten. Ook de AIVD heeft een projectleider bij de JSCU in een vergelijkbare rol. Als projectleider word je geplaatst bij Bureau Collectie-Coördinatie.

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) is onderdeel van het ministerie van Defensie. De dienst ondersteunt militaire missies en vredesoperaties. Hiervoor leveren we inlichtingen en veiligheidsinformatie op strategisch, operationeel en tactisch niveau. De MIVD speelt zo een cruciale rol bij de besluitvorming door de militaire leiding en de politieke top.

Omdat je bij de inlichtingen- en veiligheidsdienst werkt en met gevoelige informatie te maken krijgt, kun je de inhoud van je werk niet met je vrienden en familie bespreken. Maar wel met je collega’s. Daarom bouw je een bijzondere band op met hen. Er heerst een sterke onderlinge verbondenheid die er mede voor zorgt dat de meeste mensen lang bij de organisatie blijven werken. En allemaal werken we aan hetzelfde doel: de fysieke en digitale veiligheid van Nederlandse militairen en burgers.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Dedicated HR

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Dedicated HR

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Business controller

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
 • Stand­plaats Zoetermeer
 • Uren per week 32-38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Internet analist

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
 • Stand­plaats Zoetermeer
 • Uren per week 32-38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Implant developer mobile devices

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
 • Stand­plaats Zoetermeer
 • Uren per week 32-38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon