Projectleider Maatschappelijke Diensttijd (MDT)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 29 oktober Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer VWS21-201(DUS-I)
 • Plaatsingsdatum 14 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij VWS werken we aan de gezondheid van Nederland. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met proactieve, betrokken en bevlogen mensen met een groot hart voor hun werk. Met elkaar vormen we een team van oplossingsgerichte aanpakkers: we zetten onze schouders eronder en doen het gewoon.

Binnen de Dienst Uitvoering Subsidies voor Instellingen (DUS-I) voeren wij tientallen subsidieregelingen uit voor de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Onze klanten zijn de aanvragers van subsidies binnen het sociale domein. Denk aan scholen, universiteiten, ziekenhuizen, tandartspraktijken, sportverenigingen en jeugdzorginstellingen.

Missie en klantbeloften
DUS-I draagt bij aan een gezond en slim Nederland voor iedereen. Dit doen wij door in het sociale domein subsidies te verlenen aan instellingen en incidenteel ook aan burgers. Uit deze missie komen de volgende beloften aan onze klanten voort: bereikbaar, transparant en betrokken. Dat betekent: wij helpen u graag verder, u weet wat wij doen en wij begrijpen voor wie u het doet.

Als projectleider MDT (ook wel senior uitvoeringscoördinator genoemd) bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in Den Haag zorg jij ervoor dat organisaties goed geholpen worden met hun subsidieaanvraag, zodat ze hun MDT-project kunnen uitvoeren en/of continueren. Je krijgt een breed georiënteerd takenpakket, waarbinnen je snel schakelt tussen het inhoudelijk in co-creatie maken van beleid én het plannen en organiseren van het uitvoeringsproces.

Wat ga je doen?
Quote van een collega: “Bezig zijn met maatschappelijk, actuele thema’s en rekening houden met verschillende belangen en vervolgens samen met het team zorgen dat instellingen hun subsidieaanvraag op een zo eenvoudig mogelijke manier kunnen indienen en op tijd hun geld krijgen. Dat is waar ik het als projectleider MDT voor doe!”

Het MDT programma
MDT staat voor maatschappelijke diensttijd: een ontdekkingsreis voor jongeren tussen de 14 en 27 jaar naar de beste versie van henzelf. Een kans om hun talenten te ontdekken, nieuwe dingen te leren en van betekenis te zijn voor een ander. MDT maakt onze samenleving sterker door jongeren met verschillende achtergronden bij elkaar te brengen en de kans te bieden zich te ontwikkelen en vrijwillig in te zetten. Het is de ambitie dat het MDT-programma in heel Nederland bereikbaar zal zijn voor alle jongeren en dat de kwaliteit van de MDT-trajecten nog verder verhoogd gaat worden, onder andere door nog effectievere werving en begeleiding van de jongeren en door versterking van de MDT-netwerken.

Zie de website www.doemeemetmdt.nl voor meer uitleg over dit programma.

Je wordt als projectleider/ senior uitvoeringscoördinator ingezet op het MDT programma. Het gaat hierbij om een inhoudelijk complexe en vernieuwende regeling die buiten de scope van het gangbare werkpakket van DUS-I ligt en om maatwerk vraagt. Je werkt volledig zelfstandig, waarbij je op de juiste momenten ruggenspraak houdt met collega’s of met het afdelingshoofd.

Je denkt op inhoudelijk en strategisch niveau mee met de beleidsmakers en werkt nauw en in co-creatie met hen en met MDT-organisaties uit het netwerk samen. Samen met de beleidsmakers ontwikkel je de nieuwe subsidieregeling en het bijbehorende instrumentarium. Denk aan een toetsingskader met doelen en criteria, specifieke formats en een digitaal aanvraagformulier. Je bent verantwoordelijk voor het hele subsidieaanvraagtraject van A–Z, van voortraject tot en met evaluatie van de uitvoering en voor de coördinatie van de werkzaamheden binnen het team. In overleg met het afdelingshoofd bepaal je welke medewerkers betrokken zijn bij de uitvoering van een regeling. Veelal stuur je andere (senior) subsidieadviseurs aan, waarbij je ook zorgdraagt voor kennisontwikkeling en –deling en het ontwikkelen van een geschikte werkaanpak. Via de website van DUS-I, bijeenkomsten en adviesgesprekken verstrek je informatie over bestaande of nieuwe subsidieregelingen.

Als projectleider/ senior uitvoeringscoördinator werk je indien nodig (mee) aan analyses en evaluaties van het MDT programma waarbij je betrokken bent. Je stelt rapporten op en vertaalt daarin uitkomsten van evaluaties en gesignaleerde trends en ontwikkelingen naar verbeteringen van DUS-I werkprocessen en in adviezen voor (toekomstig) beleid.

Tot slot kun je worden ingezet op afdelings- of DUS-I brede (inhoudelijke) werkzaamheden ter ondersteuning van het afdelingshoofd en op de begeleiding van collega’s.

Daarnaast wordt je ook als subsidieadviseur ingezet. Je treedt op als volwaardig gesprekspartner voor zowel subsidieaanvragers als voor de beleidsmakers van het ministerie van VWS. Daarbij zet je jouw kennis van en ervaring met subsidies in. Je beoordeelt de door de aanvrager ingediende activiteitenplannen waarin de te subsidiëren activiteiten staan beschreven. Deze plannen zijn inhoudelijk complex. De uitkomst van jouw beoordeling en die van de rest van het team is een advies aan het ministerie van VWS of een preadvies aan een ingestelde adviescommissie. Indien nodig ondersteun je deze commissie bij het formuleren van een onderbouwd advies over de aanvragen naar VWS. Het sluitstuk van het aanvraagproces is het opstellen en versturen van beschikkingen, zowel verleningen als afwijzingen.

Het toetsen van de voortgang van de lopende projecten aan de hand van voortgangsrapportages, financiële rapportages en eventueel werkbezoeken behoort ook tot  jouw takenpakket. Zo houd je de vinger aan de pols van lopende subsidieprojecten. Problemen, knelpunten of wijzigingen in deze projecten signaleer je tijdig. Samen met de verantwoordelijke beleidsdirectie bepaal je ook of een interventie nodig is en zo ja, welke.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) is een expertisecentrum op het gebied van subsidies. We zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van tientallen regelingen van de ministeries van OCW en VWS.

Zo draagt DUS-I bij aan een gezond en slim Nederland voor iedereen. Bijvoorbeeld door het steunen van amateursportorganisaties, het verminderen van 'laagtaalvaardigheid' en het stimuleren van de emancipatie van achtergestelde bevolkingsgroepen.

We zijn een wendbare organisatie die snel en slagvaardig handelt. Onze klanten staan centraal. We weten wat er leeft en speelt, en stellen ons handelen daarop in. We zijn ons bewust van onze specifieke expertise. Deze zetten wij in om samen met collega’s van de ministeries regelingen van a tot z te realiseren, of ze nu eenvoudig of complex zijn. Ook geven we graag inzicht in het effect en het bereik van elke regeling.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Talent als basis, diversiteit als kracht

VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Laura van der Weij, afdelingshoofd

06-46139361

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talent Center

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsadviseur DUS-I

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 21 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Beleidsmedewerker (S13)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Beleidsmedewerker (S12)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon