Projectleider medewerker aan informatie

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 4 jaar (t/m 2025)
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.281 - €6.419
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderwijs / opleiding, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 17 mei Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer RDDI/2021/869
 • Plaatsingsdatum 26 april 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

De informatievoorziening van het Rijk staat momenteel erg in de belangstelling. Onderdeel van die informatievoorziening is de informatiehuishouding. Vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in Den Haag lever jij als inventieve en verbindende projectleider de tools op die rijksorganisaties gebruiken om medewerkers en managers bewuster en vaardiger met overheidsinformatie te laten werken.

Het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) helpt het Rijk om de informatiehuishouding te verbeteren. Wij ondersteunen rijksorganisaties met oplossingen in techniek en proces, door de rol van de informatiespecialist verder te professionaliseren en door medewerkers en managers bewust te maken van hun rol in het werken met overheidsinformatie.

Iedere rijksmedewerker heeft een rol in het goed omgaan met overheidsinformatie, maar is zich daar vaak onvoldoende van bewust, of het lukt niet om op de juiste manier met informatie om te gaan. Uit onderzoek blijkt dat slechts de helft van de respondenten aangeeft dat er op de afdeling afspraken bestaan over hoe er met overheidsinformatie wordt omgegaan. En slechts een derde geeft aan dat de manager het goede voorbeeld geeft. Als je bedenkt dat daarnaast met de invoering van de Wet open overheid en als reactie op de toeslagenaffaire ook een cultuurverandering qua transparantie nodig is, dan begrijp je dat er werk aan de winkel is.

Binnen het RDDI hebben we geïnventariseerd wat medewerkers minimaal zouden moeten weten over het werken met overheidsinformatie en hoe zich dat vertaalt naar het juiste gedrag. Deze elementen hebben we verwerkt in de campagne Goed Bewaard (www.goedbewaardvoornuenlater.nl) die op 10 november 2020 is gelanceerd. De campagne richt zich vooral op het bewustzijn en de houding, maar er is meer nodig. Medewerkers moeten ook het juiste gedrag kunnen vertonen. Dat ligt aan factoren in de vaardigheden, maar ook aan factoren in de cultuur van een afdeling of de mate waarin op dit onderwerp wordt gestuurd door het management.

RDDI is een rijksbreed programma en alle rijksorganisaties staan zelf aan de lat om de informatievoorziening en -huishouding te verbeteren. Wij leveren generieke tools die met kleine aanpassingen van de rijksorganisaties binnen hun eigen organisatie kunnen worden ingezet. Om te zorgen dat we producten leveren waar de rijksorganisaties ook mee geholpen zijn, is het zeer belangrijk dat we deze producten in samenwerking met rijksorganisaties ontwikkelen.

Jouw taken

 • Je bent de initiatiefnemer van nieuwe tools en e-learning die bijdragen aan betere vaardigheden en bewustzijn op het gebied van werken met overheidsinformatie.
 • Je bent voorzitter van interdepartementale overleggen waar keuzes worden gemaakt over de juiste tools die moeten worden ontwikkeld.
 • Je treedt op als opdrachtgever voor eventuele bureaus die de tools ontwikkelen, waarbij je nauw samenwerkt met de RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO).
 • Je werkt samen en/of stemt af met andere organisaties binnen het Rijk die zich met aanverwante zaken bezighouden, zoals ambtelijk vakmanschap en ABD.
 • Je werkt nauw samen met RDDI-collega’s, zowel binnen je eigen team als collega’s die aan andere projecten werken.
 • Je legt verbinding met rijkscollega’s en projecten die zich met aanverwante onderwerpen bezighouden en zorgt dat wielen slechts één keer worden uitgevonden.

Functie-eisen

 • Je hebt een relevante wo-opleiding afgerond en al ervaring als projectleider.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met leren en ontwikkelen en/of verandermanagement.
 • Je bent een verbinder die uitstekend de belangen van verschillende organisaties kan verenigen.
 • Je voelt je comfortabel in een dynamische werkomgeving waar geen dag hetzelfde is en schakelt snel tussen verschillende taken.
 • Je hebt goede communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Je bent klant- en resultaatgericht, proactief en een teamplayer.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.281 Max. €6.419 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 4 jaar (t/m 2025)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zet zich actief in om een inclusieve werkomgeving te creëren. Samen werken wij aan een organisatie waar iedere medewerker zich betrokken en gewaardeerd voelt. Naast jouw talenten, ervaring en motivatie maken ook verschillende aspecten van jouw identiteit onze organisatie rijker, innovatiever en leuker. Talent als basis, diversiteit als kracht.
 • Het gaat om een functie op schaal 13-niveau.
 • De startdatum bepalen we in onderling overleg, maar je kunt eventueel per direct beginnen.
 • RDDI is een tijdelijk programma tot en met 2025. Als je als rijksmedewerker solliciteert, word je voor de duur van het programma gedetacheerd. Solliciteer je van buiten het Rijk? Dan volgt een tijdelijke aanstelling voor de duur van het programma.
 • Kandidaten met een Van-Werk-Naar-Werk-status krijgen voorrang op medewerkers die vrijwillig mobiel zijn. Behoor je tot deze groep? Stuur dan een voordracht of bewijsstuk mee en geef het aan in het betreffende veld.
 • We informeren je via e-mail. Voeg dienstpostbus.wervingselectie@minocw.nl toe aan je lijst van vertrouwde afzenders en controleer of er geen berichten in je spam-map terecht zijn gekomen.
 • Lukt het niet om je sollicitatiegegevens te uploaden? Ons systeem gaat (nog) niet goed om met te lange bestandsnamen of bestandsnamen met spaties of vreemde tekens erin. Het advies om de bestandsnaam zo kort mogelijk te houden zonder spaties en vreemde tekens. Mocht het hierna nog niet lukken, dan kun je een mail sturen aan dienstpostbus.wervingselectie@minocw.nl.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep Project-/Programmamanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Informatie over programma en team:
Het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) geeft uitvoering aan het Generiek actieplan Open op Orde (OoO). OoO heeft tot doel om rijksorganisaties te helpen hun informatiehuishouding te verbeteren en bij te dragen aan een meer transparante overheid. Concreet betekent dit dat RDDI generieke rijksbrede diensten en producten levert. Daarmee kunnen rijksorganisaties beter waarborgen dat de documenten die zij ontvangen, vervaardigen of anderszins onder zich hebben, zich in goede, geordende en toegankelijke staat bevinden én dat zij in staat zijn maatregelen te treffen voor het duurzaam toegankelijk maken van digitale documenten.

Het programma is een interdepartementaal programma dat werkt aan een betere informatiehuishouding van het Rijk. We werken voor alle departementen, worden door OCW en BZK aangestuurd en zijn bij OCW (Hoftoren) gehuisvest.

Ons programmateam bestaat uit een kern van ca 35 mensen die nauw samenwerken met medewerkers van alle departementen. Het programma bestaat uit 3 pijlers. De pijler waar deze functie onder valt houdt zich bezig met de bewustwording en vaardigheden van rijksmedewerkers en verzorgt daarnaast alle communicatie van het programma.

Meer informatie over het programma vind je op www.informatiehuishouding.nl.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stimuleert een slim, vaardig en creatief Nederland. Wij zetten ons in voor mensen. De opsomming is verre van compleet, maar denk aan:

 • leerlingen, studenten en hun ouders;
 • kunstenaars, museumdirecteuren en leraren;
 • onderwijzers en docenten van primair tot hoger onderwijs;
 • wetenschappelijk onderzoekers;
 • medewerkers van radio en televisie, bibliotheken en kunstinstellingen.

Beleid wordt gemaakt vóór mensen, dóór mensen. De bewindslieden, het bestuur, leidinggevenden en medewerkers van het ministerie werken er dagelijks hard aan.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Hella Borking, Coördinator Rijksmedewerker en Communicatie

06-15205409

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Werving en Selectie OCW

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker toetsing en examinering voortgezet onderwijs

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats 's-Gravenhage
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 17 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior wetgevingsjurist onderwijsrecht

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) beleidsjurist onderwijsstelsel

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 11 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon