Projectleider Natuurlijk Kapitaal

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

 • Stand­plaats Bilthoven
 • Contractduur 24 maanden
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 25 oktober Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer M&V-DMG-076
 • Plaatsingsdatum 1 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij projectleider en wil je bijdragen aan verbetering van onze leefomgeving? Heb jij de vaardigheden om verschillende onderzoeksprojecten effectief in te richten? Solliciteer dan en zorg dat dit team van wetenschappers haar kennis over ons “natuurlijk kapitaal” goed over het voetlicht kan brengen bij de Nederlandse beleidsmakers.

Bij het RIVM werken ruim 2200 collega’s elke dag samen aan de zorg van morgen. Binnen het centrum DMG werken vijf bevlogen collega’s van de afdeling Milieu-effecten en Ecosystemen aan onderzoek op het gebied van natuurlijke hulpbronnen. Denk hierbij aan de ondergrond, die ons drinkwater geeft, de wind, die ons energie levert en de bodem voor ons voedsel. Dit “natuurlijk kapitaal” is niet oneindig. De onderzoekers uit dit team geven daarom graag inzicht over de bijdrage van het natuurlijk kapitaal aan thema’s, zoals klimaatverandering, verduurzaming van de landbouw en een gezonde leefomgeving. Help jij dit team om te excelleren?

Doel van de functie
Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering en de inhoud van verschillende complexe wetenschappelijke onderzoeken. Dankzij jou verlopen de onderzoeksprojecten effectief en wordt er efficiënt samengewerkt. De 3 voornaamste doelstellingen in deze baan zijn:

 • Zorgen dat het team de lopende onderzoeksprojecten goed en tijdig krijgt afgerond.
 • Zorgen dat de modellen van natuurlijk kapitaal beter verbonden worden met modellen, die de impact op gezondheid inzichtelijk maken.
 • Zorgen dat er nieuwe onderzoeksprojecten op het gebied van Natuurlijk Kapitaal bij dit team terecht komen en goed worden gecoördineerd.

Werkzaamheden:

 • Je dagelijks werk is afwisselend en zal in ieder geval bestaan uit:
 • Mede organiseren van een goede samenwerking binnen de onderzoeksgroep Natuurlijk Kapitaal.
 • Voortgang bespreken met externe partijen (zoals gemeenten, provincies, ministeries).
 • Schrijven van rapportages, gebaseerd op de verschillende onderzoeksresultaten, zodat de boodschap helder en concreet bij de beleidsmakers overkomt.
 • Netwerkgesprekken voeren bij het Rijk. provincie en gemeenten naar aanleiding van onderzoeksresultaten.
 • Inhoudelijk begeleiden van teamleden.
 • Meewerken aan de koers van het RIVM op het gebied van Natuurlijk Kapitaal.
 • Betrekken van de juiste mensen binnen het RIVM om de verzamelde data en modellen slim met elkaar te koppelen (denk o.a. aan ICT, Datastewards)

De laatste twee zijn een belangrijke opdracht aan jou. Het RIVM heeft inmiddels diverse ruimtelijke (dynamische) modellen ontwikkeld, om de maatschappelijke kosten en baten van verschillende ecosysteemdiensten in beeld te brengen. Deze modellen worden steeds meer gekoppeld aan modellen, die de impact van nieuwe ruimtelijke plannen op de volksgezondheid weergeven. Het uiteindelijke doel is om te komen tot een integraal afwegingskader, waarmee overheden beleidsvarianten kunnen vergelijken op groen, milieu en gezondheid.

Het ligt dan ook binnen jouw takenpakket om de ontwikkeling van dit integraal afwegingskader te versnellen. Daarbij ben je mede verantwoordelijk voor het bepalen van de richting van het werk en de borging van de kwaliteit en help je om de onderliggende modellen beschikbaar te maken voor andere overheden.

Uniek aan deze baan
In deze functie werk je aan maatschappelijke onderwerpen, die ertoe doen. De onderzoeksprojecten zijn actueel en de thema’s van je werk zie je bijna wekelijks in het nieuws terug. Denk bijvoorbeeld aan PFAS, Tata Steel, windenergie en gezondheid of het Schiphol onderzoek. Binnen het RIVM krijg je de kans om bevlogen inhoudelijke experts te laten floreren. In deze functie kan je jezelf als projectleider verder ontwikkelen, doe je een breed netwerk binnen de overheid op en heb je een impactvolle rol voor zowel het team als de beleidsmakers.

De zorg voor morgen begint vandaag
Wil jij in de functie van projectleider je bijdrage geven aan een gezonde aarde? Stuur dan je sollicitatie aan Marco Klaassen, afdelingshoofd. Heb je eerst nog een vraag, dan kan je Marco bereiken op 06-50051798.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Centrum voor Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid (DMG) onderzoekt de effecten van omgevingsfactoren als gevolg van maatschappelijk handelen (zoals luchtverontreiniging of geluidhinder) op de gezondheid én veiligheid voor mens en ecosystemen. DMG ontwikkelt kennis, inzichten en integrale afwegingsinstrumenten die besluitvormingsprocessen ondersteunen. Hiermee kunnen beslissers integrale duurzame, gezonde en veilige afwegingen maken.

Het werk van DMG staat maatschappelijk in de aandacht. Denk daarbij aan onderwerpen als PFAS, windturbines, luchtverontreiniging Schiphol, klimaat & gezondheid, circulaire economie en gezonde leefomgeving.

Het werk wordt gedaan in projectteams. Deze zijn samengesteld uit mensen van DMG maar ook vanuit andere onderdelen van het RIVM. Bij DMG werken in totaal ca 110 mensen. De mensen die bij DMG werken zijn collegiaal en betrokken bij hun werk. DMG bestaat uit 4 afdelingen. Tussen de afdelingen wordt intensief samengewerkt in projecten.

Eén van de afdelingen van het centrum DMG is de afdeling Milieueffecten & Ecosystemen. De vacature Senior wetenschappelijk medewerker natuurlijk kapitaal is in deze afdeling. De afdeling Milieueffecten & Ecosystemen onderzoekt en adviseert over de effecten die het menselijk handelen heeft op onze ecosystemen. Ontsluiting en toepassing van deze kennis in de praktijk, op nationaal en lokaal niveau, is hierbij een speerpunt evenals de integratie van kennis vanuit andere delen van het RIVM m.b.t. gezondheidseffecten. Hiermee ondersteunt de afdeling Milieueffecten & Ecosystemen overheden bij het maken van integrale afwegingen.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

RIVM: deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk

Als Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn we een deskundige, betrouwbare en onafhankelijke adviseur voor overheid, professionals en burgers. Ons doel: een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. We bewaken gezondheid, ziekten, de kwaliteit van de leefomgeving én het milieu. Daarvoor doen we onderzoek en we verzamelen kennis voor toegankelijke informatie en toepasbare adviezen. Het RIVM zorgt voor een goede geboortescreening, het bestrijden van infectieziekten en heeft een centrale rol bij het Rijksvaccinatieprogramma en de bevolkingsonderzoeken. We onderzoeken wat er nodig is voor goede zorg, een gezonde leefstijl, veilige producten en een veilige en gezonde leefomgeving. Ook dragen we bij aan het voorkomen, bestrijden en beheersen van incidenten en crises. Vanuit ons hoofdkantoor in Bilthoven en vanaf 2023 vanuit een prachtig nieuw gebouw op het Utrecht Science Park, werken we met ongeveer 2100 collega’s aan al onze adviezen, rapporten, factsheets en publicaties. Daarbij laten we ons leiden door de vragen van vandaag én morgen. We doen ons werk midden in de maatschappij. Trots zijn we op onze organisatie waar iedereen welkom is. Als kennisinstituut van de overheid willen we een afspiegeling van de samenleving zijn. Naast talent, ervaring en motivatie maken ook aspecten van identiteit zoals leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking, onze organisatie rijker, innovatiever én leuker. Met deze verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten werken wij samen aan een nog beter resultaat!

RIVM – De zorg voor morgen begint vandaag

Ook benieuwd naar hoe anderen het werken bij het RIVM ervaren? Bekijk het op RIVM-ers aan het woord | RIVM

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marco Klaassen, Afdelingshoofd Milieu-effecten en Ecosystemen

06-50051798

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Terrence Stolp

Frank Alders

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Onderzoeker duurzaamheid Covid beschermingsmiddelen

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 22 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Moleculair Bioloog Nationale Rioolwater Surveillance

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 27 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Manager Onderzoeksafdeling Milieurisico’s van Stoffen en Producten

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 27 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon