Projectleider/onderzoeker Mondiale problematiek water, ruimte en adaptatie

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.214 - €6.227
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 30 juni
 • Vacaturenummer PBL 23-015
 • Plaatsingsdatum 23 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Voor ons onderzoek naar de internationale waterproblematiek zoeken we een nieuwe enthousiaste projectleider. Ben jij bovengemiddeld geïnteresseerd in internationale watersystemen, landgebruik en klimaatadaptatie? Heb je een brede belangstelling, ben je sociaal én houd je van netwerken? Word dan onze nieuwe collega.

Zoals je weet staan wereldwijd de kwaliteit en het functioneren van watersystemen sterk onder druk door sociaal-economische groei, onduurzaam gebruik en de toenemende effecten van klimaatverandering. De gevolgen hiervan zijn groot: waterverontreiniging, overstromingen, droogtes, en binnenlandse of internationale spanningen – gevolgen die jaarlijks miljoenen mensen raken.

Bij het PBL onderzoeken we deze problematiek, de oorzaken én mogelijke oplossingen. Het onderzoek is verkennend, innoverend en uitdagend, en we zoeken dan ook een enthousiaste en breed georiënteerde onderzoeker die dit project wil aanjagen en leiden.

Wat ga je doen?
Als projectleider ben jij degene die het project gaat uitbouwen en die de nieuwe lijnen gaat uitzetten voor het onderzoek. Je hoeft daarbij niet bij nul te beginnen: je kunt voortbouwen op ons bestaande internationale ‘waterwerk’ dat is gefocust op vier soorten gebieden: riviersystemen, delta’s en kustzones, droge gebieden, en steden. Natuurlijk draag je ook zelf bij aan de analyses, verkenningen en evaluaties.

Met het onderzoek bied je een kennisbasis voor het beleid; met name voor het water- en klimaatadaptatiebeleid van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenW). Je werkt mee aan het ontwikkelen van integrale beleidsscenario’s die zijn gericht op een duurzaam gebruik van water in verschillende sectoren wereldwijd, op het beheersen van klimaatgerelateerde risico’s, en het behouden en ontwikkelen van hoogwaardige ecosystemen. Het gaat daarbij niet alleen om een analyse van de mogelijke inzetbare maatregelen (het ‘wat’), maar ook om de governance (het ‘hoe’).
In samenwerking met andere afdelingen van het PBL en met instituten en universiteiten werk je ook aan het verder ontwikkelen en uitbreiden van het mondiale modelinstrumentarium dat bij het PBL wordt gebruikt in het domein van water, ruimte en klimaat.

Met wie ga je samenwerken?
Je staat er niet alleen voor: je gaat werken in een interdisciplinair onderzoeksteam, met collega’s van je eigen afdeling ‘Water, Landbouw en Voedsel’, en van andere afdelingen. Ook heb je veel contact met in- en externe stakeholders; denk aan het management van het PBL, aan belangenorganisaties, universiteiten en onderzoeksbureaus, en natuurlijk het Ministerie van IenW. Vanwege het integrale karakter van het onderzoek is er ook dikwijls interactie met andere ministeries zoals Buitenlandse Zaken, Landbouw Natuur en Voedselzekerheid, en Economische Zaken en Klimaat.

Werk- en denkniveau

 • Master/doctoraal in een studierichting met een duidelijke relatie met water, ruimtelijk inrichting, landgebruik en klimaatadaptie; bijvoorbeeld Geografie, of Bodem, Water en Atmosfeer.
 • Gepromoveerd

Kennis en ervaring

 • Je bent in staat beleidsrelevante onderzoekstrajecten op te zetten en projecten te leiden.
 • Je hebt ruime ervaring met interdisciplinair onderzoek op mondiale schaal en het werken in multidisciplinaire onderzoeksteams. Ook heb je ervaring met en gevoel voor kwantitatieve analyses en het toepassen van mondiale modellen.
 • Dankzij je analytische vaardigheden kom je snel tot de kern van de zaak en met jouw vlotte pen kun je je bevindingen helder onder woorden brengen en publiceren in zowel toegankelijke beleidsgerichte rapporten als in wetenschappelijke artikelen.
 • Je hebt ervaring met het werken op de scheidslijn van wetenschap en beleid, bij voorkeur in een politiek gevoelig beleidsdomein; de dynamische beleidscontext waarin het PBL opereert en de maatschappelijke belangen die hier spelen, voel je goed aan.
 • Je hebt plezier in en ervaring met het opbouwen en onderhouden van een nationaal en internationaal (water)netwerk relevant voor het PBL-werk.
 • Je kunt goed uit de voeten in zowel een Nederlandstalige als Engelstalige omgeving.
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.214 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Voor deze functie bieden wij een contract voor 1 jaar aan, dat bij gebleken geschiktheid omgezet wordt in een vast contract.
 • Inschaling gebeurt op basis van opleiding en ervaring.
 • Selectiegesprekken vinden plaats op 17 juli 2023
 • Bel voor meer informatie over de sollicitatieprocedure met Ellen van Tongeren, HRM adviseur, via 06 – 11 49 97 68.
 • Heb je inhoudelijke vragen over deze functie? Neem dan contact op met Jeannette Beck, sectorhoofd sector Water, Landbouw en Voedsel, via 06 – 50 61 39 61, of met Willem Ligtvoet, programmaleider Water Klimaat en Adaptatie, via 06 – 11308416
 • Na sluitingsdatum is de vacaturetekst online niet meer zichtbaar. Daarom raden wij je aan de vacaturetekst te downloaden en te bewaren. Let op: je kunt reageren tót de sluitingsdatum (niet ‘tot en met’).

Meer over jouw toekomstige afdeling

De sector Water, Landbouw en Voedsel (WLV). WLV richt zich op uiteenlopende duurzaamheidsvraagstukken op het terrein van water, landbouw en voedsel. Denk aan het beheer van overstromingsrisico’s, zoetwaterbeschikbaarheid en de waterkwaliteit in relatie tot klimaatverandering en ruimtelijke ontwikkelingen, en de verduurzaming van de landbouw en het voedselsysteem. Ons onderzoek kenmerkt zich door een integrale en beleidsgerichte benadering en strekt zich uit van het nationale tot het mondiale schaalniveau. We leggen daarbij verbanden met aangrenzende thema’s, zoals natuur, verstedelijking, klimaatverandering en de circulaire economie. Steeds richten wij ons op zowel de biofysische en sociaaleconomische als de bestuurlijke kant van vraagstukken. Al deze dimensies zijn van belang voor een goede beleidsvoorbereiding.

Ons team bestaat uit ruim 25 collega’s die in een fijne, informele sfeer met elkaar samenwerken. Daarnaast hebben we nauwe banden met de andere sectoren binnen het Planbureau voor de Leefomgeving, zijn we actief in een netwerk van nationale en internationale partnerinstellingen én hebben we beleidscontacten met diverse ministeries.

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat. Het PBL is voor alles beleidsgericht. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en altijd wetenschappelijk gefundeerd.

Het PBL is van mening dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving. Werken in divers samengestelde teams maakt ons werk innovatiever en leuker.

Wil je weten hoe het is om te werken bij het PBL? Kijk daarvoor op onze website.

Het Planbureau voor de Leefomgeving valt organisatorisch onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jeannette Beck, sectorhoofd sector Water, Landbouw en Voedsel

06–50613961

Willem Ligtvoet, programmaleider Water Klimaat en Adaptatie

06–11308416

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ellen van Tongeren

06-11499768

Solliciteren?

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Junior/Senior/Coördinerend beleidsmedewerker Maritieme Zaken

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Beleidsmedewerker Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 15 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior projectbeheerser Luchtruimherziening

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon