Projectleider op- en inrichting publiek gereguleerde dienst

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.688 - €6.989
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 22 september Nog 1 dag
 • Vacaturenummer IW DGMI 23-266
 • Plaatsingsdatum 10 augustus 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ruimtevaart speelt een essentiële rol in onze hoogwaardige kenniseconomie en voor onze nationale veiligheid. Ruimtevaarttechnologie en -diensten zijn onmisbaar geworden in het dagelijks leven van de meeste mensen en spelen een essentiële rol in tal van strategische belangen van de Europese Unie en haar Lidstaten. Nederland beschikt over een sterk ecosysteem van ministeries, bedrijven, kennisinstituten, universiteiten en diverse Europese en nationale instellingen en organisaties zoals bijvoorbeeld het Netherlands Space Office (NSO), EUSPA (GRC Noordwijk), ESA-ESTEC en de NLD Space Campus, om op Europees niveau een rol van betekenis te spelen in dit belangrijke dossier. En jij hebt nu de kans om vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) in Den haag hiermee aan de slag te gaan!

Wat ga je doen als projectleider?
Het ministerie van IenW is binnen het ruimtevaartdossier nationaal beleidsverantwoordelijk voor het onderwerp satellietnavigatie. Hierbij ligt de nadruk op het Europese satellietnavigatiesysteem Galileo. Het Europese Galileo is een van de vier Global Navigation Satellite System (GNSS) met wereldwijde dekking. De andere drie GNSS zijn het Amerikaanse GPS, het Russische GLONASS en het Chinese Beidou. Van deze vier heeft Galileo de hoogste nauwkeurigheid en de beste prestaties.

De signalen die GNSS-satellieten uitzenden worden gebruikt voor positiebepaling, navigatie en het precies vaststellen van de tijd. Deze drie elementen worden vaak aangeduid met de Engelse afkorting PNT: Positioning, Navigation and Timing. Zie ook: https://youtu.be/6oEcc58tEiA. Dus naast het navigeren van A naar B is satellietnavigatie ook een essentieel onderdeel voor veel computer-, communicatie-, energie- en financiële netwerken.

Galileo biedt verschillende diensten aan waaronder een open dienst (wereldwijd voor een ieder beschikbaar), een High Accuracy Service, een Search and Rescue service en de beveiligde en robuuste (overheids-)dienst, de Public Regulated Service (PRS). PRS is voorbehouden aan gebruik door de overheid en vitale sectoren die hiervoor over een vergunning moeten beschikken, en aan diverse (Europese) veiligheidsvoorschriften moeten voldoen. Voor het ontwikkelen en produceren van PRS-apparatuur moeten ondernemingen in Nederland – door tussenkomst van de nationale Competent PRS Authority (CPA) - beschikken over een Europese accreditatie van de Europese Security Accrediation Board. In Nederland is de Minister van Infrastructuur en Waterstaat belast met de coördinatie van het PRS-beheer en –gebruik via een PRS-autoriteit.

We zijn nu in de opbouwfase richting een PRS-autoriteit die in de toekomst het gebruik van het streng beveiligd satelliet- en navigatiesignaal door overheidsdiensten mogelijk kan maken. Daar kan jij gelijk mee je stempel op drukken. Haal je veel voldoening uit het overzien en managen van complexiteit en blink je uit in het stellen van heldere doelen, en de realisatie daarvan? Dan ligt hier een prachtige uitdaging voor jou.

Op dit moment wordt gewerkt aan een projectplan voor de op- en inrichting van deze PRS-Autoriteit. Dit projectplan zal in oktober 2023 klaar zijn, en we zoeken een collega die de vertaalslag gaat maken van plan naar uitvoering. Vanuit jouw verantwoordelijkheid voor de op- en inrichting van de PRS-autoriteit, overzie je de ontwikkelingen en voortgang van het project. Dat gaat onder andere van het opzetten van een projectstructuur – samen met betrokken collega’s en externe partijen – om dit plan te realiseren, het inrichten van de benodigde (beveiligde) ICT-voorzieningen naar het zorgen voor de wettelijke juridische basis voor de PRS-autoriteit en het vertalen van de Europese veiligheidsvoorschriften naar de Nederlandse context. Jij zorgt ervoor dat alles volgens planning verloopt, dat de budgetten niet worden overschreden en informeert de ambtelijke en politieke leiding over de voortgang.

Bij de invulling van deze taak werk je samen met andere partijen zoals bijvoorbeeld de ministeries van BZK (AIVD) en EZK (RDI), en met de overige collega’s die binnen het team op het gebied van PRS actief zijn. Ook deelname aan de Europese overleggen waar de randvoorwaarden worden besproken voor de inrichting van de PRS-autoriteit, kunnen onderdeel zijn van je werkzaamheden.

Hoe werken wij?
Natuurlijk maken wij jou, als nieuwe collega, wegwijs in onze organisatie. We streven naar een hybride werkwijze waarbij we thuis werken én elkaar met regelmaat op ons kantoor in Den Haag treffen. Er heerst een open sfeer binnen de directie, waar hard wordt gewerkt en veel wordt gelachen. Iedereen staat voor elkaar klaar met raad en daad om bij te springen als dat nodig is.

 • je hebt een academisch werk- en denkniveau.
 • je hebt affiniteit met (internationaal) ruimtedata- en ruimtevaartbeleid;
 • je hebt minimaal drie tot vijf jaar ervaring met het opzetten en begeleiden van complexe projecten, met een sterke ICT-component en waarin informatiebeveiliging een belangrijk aspect is. Ervaring met wetgevingstrajecten is een pre;
 • je beheerst de Nederlandse en Engelse taal uitstekend zowel mondeling als schriftelijk;
 • je hebt kennis van het functioneren van (overheids)organisaties, structuur, bedrijfsvoering en cultuur.

Naast de eisen herken jezelf in de volgende eigenschappen:
Je bent hands-on, en niet te beroerd om af en toe mee de handen uit de mouwen te steken voor het team. Je bent in staat om technische en vaak complexe onderwerpen te vertalen naar heldere adviezen die voor de leiding en de bewindspersonen makkelijk te begrijpen zijn. Dat betekent dat je eenvoudig een logische structuur kan aanbrengen in de veelheid aan informatie en je komt daarbij met weinig woorden tot de kern van het advies. Je weet voor jezelf concrete doelen te formuleren, deze doelen om te zetten in gerichte afspraken en je levert de afgesproken resultaten op het juiste moment. Je bent een regelaar in hart en nieren en jij krijgt zaken voor elkaar. Partijen kan jij makkelijk aan je verbinden door ze te enthousiasmeren en in beweging te krijgen, om op die manier tot een samenwerking te komen om de doelen, te realiseren.

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.688 Max. €6.989 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Volop doorgroei- en ontwikkelmogelijkheden
De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Denk aan het volgen van opleidingen en het behalen van certificeringen. Ook bieden we loopbaancoaching als je daar behoefte aan hebt.

Interessante extra’s
Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB) bestaande uit vakantiegeld van 8% en een jaarlijkse eindejaarsuitkering. Dit IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en/of tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt bijvoorbeeld een deel van je maandinkomen laten uitbetalen wanneer jij dat wenst, het IKB omzetten in verlof of het besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. Tot onze andere secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer bedrijfsfitness en volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer.

 • een veiligheidsscreening niveau B is onderdeel van de sollicitatie;
 • het inwinnen van referenties kan deel uitmaken van het sollicitatieproces;
 • inschaling gebeurt op basis van opleiding en ervaring;
 • je kunt reageren op deze functie tot datum tot 22 september;
 • de eerste selectiegesprekken vinden plaats in de weken van 2 en 9 oktober;
 • acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

Meer over de functiegroep Project-/Programmamanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Internationaal staat voor een succesvol internationaal optreden van IenW en werkt voor geheel IenW. Er is contact met talloze Europese en internationale organisaties als de Europese Unie, Verenigde Naties, G20, OESO en met landen in de hele wereld. Ook organiseert de directie regelmatig handelsmissies en werkbezoeken aan landen zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, en Indonesië. De directie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de internationale strategie van IenW om nationale doelen en internationale afspraken te behalen, het verbinden van de internationale context met de nationale beleidsontwikkelingen, het waarborgen van de kwaliteit en coherentie van het internationale optreden van IenW, het stimuleren van publiek-private samenwerking van IenW-sectoren internationaal en het coördineren en regisseren van de internationale functie van het departement. Verder is de directie ook verantwoordelijk voor het vorm geven van het beleid rondom het (veilig) gebruik van satelliet- en navigatiedata.

De directie heeft 5 MT-leden en bestaat uit vier taakvelden (EU, Mondiaal, Bilateraal en Ruimtevaart) plus het directieondersteuningsteam, dat bestaat uit de directiesecretaris, beleidsondersteuners en het secretariaat. Naast de Haagse bezetting is de directie ook verantwoordelijk voor de IenW-afdeling in Brussel bij de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de EU (PVEU) en de uitzendingen vanuit het ministerie naar het buitenland, in het bijzonder de IenW-attachés op ambassades en collega’s die gedetacheerd zijn bij internationale organisaties. De directie bestaat uit een mix van jonge medewerkers en medewerkers met meer ervaring. Daarnaast werk je bij de directie Internationaal in meerdere taakvelden waardoor je takenpakket steeds heel afwisselend is.

Het taakveld satelliet- en navigatiedata bestaat op dit moment uit achttal collega’s met een mix van projectleiders, beleidsmedewerkers en beleidsondersteuners onder leiding van een teamcoördinator. Het team bestaat uit mensen met veel ervaring, en deze vacature is een nieuwe functie om het team te versterken. Je bent dus meer dan welkom!

Wij willen midden in de maatschappij staan. Dat kan het beste als onze collega’s een weerspiegeling zijn van de veelzijdigheid van onze samenleving. Het creëren van een inclusieve en diverse werkomgeving vinden we daarom belangrijk. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in alle vormen, zoals leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties. We nodigen je uit om in je motivatie aan te geven op welke wijze je je hiervoor zult inzetten.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem, en werkt aan het realiseren van een circulaire economie. Lees hier meer.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bouwt aan een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Een organisatie waarin mensen zich betrokken en gewaardeerd voelen; niet ondanks, maar dankzij verschillen. Een organisatie waarin we samen werken aan een mooier Nederland. Daarom nodigen we iedereen (m/v/x) die aan het profiel van deze vacature voldoet, of gaat voldoen, uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Bjorn Decoster, MT-lid EU

06-52809399

Lianne Mooldijk, teamcoördinator

06-15879293

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Katinka Trompen, adviseur Werving en Selectie

06-81352735

Solliciteren?

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker satelliet- en navigatiedata

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 22 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsondersteuner satelliet- en navigatiedata

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 22 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Manager Mondiaal bij de directie Internationaal

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 25 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon