Projectleider Parlementaire enquête Corona

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken (BPZ)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 24 maanden
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Natuur / milieu, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 11 juli Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer LBPZ20220616_12
 • Plaatsingsdatum 22 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij bijdragen aan een goede verantwoording van het kabinet over het beleid tijdens en de aanpak van de coronapandemie? Dan kan jij aan de slag als projectleider bij LNV voor de parlementaire enquête corona. Tijdens de parlementaire enquête corona (PECO) zal het kabinet, en dus ook de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, zich verantwoorden over het gevoerde beleid tijdens de coronacrisis. De enquêtecommissie zal hiertoe verzoeken om informatie aan de ministers doen, zgn. vorderingen, besloten voorgesprekken voeren met betrokken personen, openbare verhoren afnemen en tenslotte een eindrapport presenteren.

In een gezamenlijk project van EZK en LNV worden op dit moment werkzaamheden verricht die voorbereiden op het enquêteproces voor beide ministeries (PECO EZK/LNV). Allereerst worden in de voorbereiding op de informatievorderingen de relevante stukken binnen de ministeries ontsloten en geordend, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen EZK en LNV.
Dit project krijgt zo een bijzonder overzicht van wat er bij de beide ministeries speelde tijdens de coronacrisis de afgelopen jaren.

In het najaar van 2022 wordt een apart projectteam PECO LNV opgericht. Jouw rol als projectleider betreft het afronden van de voorbereidingen gericht op LNV en leiding geven aan dit project vanaf het moment dat de commissie is geïnstalleerd en de vorderingen zijn ontvangen. Samen met een onderzoeker begeleid je eerst het proces van de tijdige en adequate beantwoording van vorderingen en overige vragen van de enquêtecommissie. Te zijner tijd zorg je ook voor de inhoudelijke voorbereiding en begeleiding van voorgesprekken en openbare verhoren van personen die uit hoofde van hun functie bij het ministerie van LNV nauw betrokken zijn (geweest) bij de coronacrisis.
Je vervult een brugfunctie tussen het projectteam en de diverse directies binnen het ministerie van LNV en de directie Bedrijfsvoering van ministerie van EZK. Je bent verantwoordelijk voor het verzamelen van aanvullende informatie en het opdoen van extra kennis voor het projectteam. Je schakelt ook regelmatig met jouw opdrachtgever bij LNV, de SG, over aangelegenheden die het project aangaan.
De teams PECO EZK en PECO LNV zullen blijvend nauw samenwerken op het terrein van proces en techniek, ook richting aan EZK of LNV gelieerde partijen.

Meer over de functiegroep Project-/Programmamanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het projectteam PECO EZK/LNV is ondergebracht bij Bureau Bestuursraad (BBR). Najaar 2022 zal een apart projectteam PECO LNV bij de directie Bestuurlijke en Politieke Zaken (BPZ) opgericht worden, waar je deel van zal uitmaken.

Team PECO EZK/LNV bestaat uit een projectleider, een secretaris/plv. projectleider, een coördinator onderzoek, een coördinator techniek, een jurist, een adviseur bedrijfsvoering, diverse inhoudelijk adviseurs en meerdere onderzoekers. Het team werkt intensief (en soms onder hoge druk) samen aan de voorbereidingen op de vragen van de enquêtecommissie en vervolgens aan de beantwoording van vorderingen en overige vragen van de enquêtecommissie. Dat gebeurt in een sfeer waarin wendbaarheid, openheid en professionaliteit centraal staan. Er zal regelmatig een beroep worden gedaan op de creativiteit van het team om te komen tot een zo efficiënt mogelijke werkwijze. Feedback geven op de onderlinge samenwerking en op elkaars functioneren is een belangrijk onderdeel van het succes van het team.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken (BPZ)

De directie Bestuurlijke en Politieke Zaken (BPZ) bevindt zich als stafdirectie in het hart van het departement. Dagelijks hebben we contact met de ambtelijke en politieke leiding. We hebben een breed overzicht van wat er binnen het departement gebeurt en werken nauw samen met de andere directies. Als stafdirectie bieden we toegevoegde waarde aan het politieke werk en het beleidswerk. BPZ bestaat uit het team Politieke Advisering, het team Bestuurlijke Advisering, het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing en een MT.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Bureau Bestuursraad (BBR)
Bureau Bestuursraad (BBR) is de stafdirectie in het hart van de besluitvorming binnen het departement. BBR zorgt voor de dagelijkse ondersteuning van de bewindspersonen en de ambtelijke top van het ministerie van EZK. Samen met de directie Bestuurlijke Politieke Zaken (BPZ) van het ministerie van LNV ondersteunt ongeveer de helft van de BBR-medewerkers ook de bewindspersonen en ambtelijke top van LNV. Dagelijks is er contact met de politieke en ambtelijke leiding en met de beleidsdirecties van EZK en LNV. BBR zorgt ervoor dat de politieke en ambtelijke staf optimaal hun taken kunnen uitvoeren en hun verantwoordelijkheden kunnen waarmaken.
Werken bij BBR is dynamisch en afwisselend, vooral omdat wij hier het overzicht hebben en houden over wat er binnen het departement gebeurt.

Over LNV als werkgever

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Anne Toeters (vanaf 4 juli bereikbaar)

06-50211861

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken (BPZ) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Bestuursadviseur / DG-secretaris

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken (BPZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Projectmanagement Ondersteuner (PMO)

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Bedrijfsvoering (DB)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 15 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior data-analist P&O

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon