Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Projectleider/programmamanager

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / POOL

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Aanstelling voor 3 jaar
 • Uren per week 28 - 36
 • Maand­salaris €4.703 - €6.908
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 4 oktober Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer DB_20190830_14
 • Plaatsingsdatum 12 september 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Functie­omschrijving

Je houdt van afwisseling en dynamiek. Je geeft graag vorm en inhoud aan uitdagende projecten met heldere resultaatafspraken. Dat maakt je geknipt voor de POOL, opgezet om flexibele projectspecialisten in te zetten op onderwerpen die ertoe doen. Je werkt als projectleider/programmamanager voor twee ministeries en draagt actief bij aan oplossingen voor de bv Nederland.

Als projectleider/programmamanager werk je aan complexe, met elkaar samenhangende strategische onderwerpen en complexe besluitvormingsprocessen. Je projecten en programma’s hebben een tactisch karakter. De verwachtingen stem je vooraf goed af met je opdrachtgever(s). In een politiek-bestuurlijke omgeving zorg je voor draagvlak voor je projecten en je brengt ze actief aan de man, in- en extern.

In de POOL werk je voor twee ministeries: Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Door buiten bestaande kaders te denken en te experimenteren met vernieuwende werkwijzen, draag je actief bij aan oplossingen voor complexe vraagstukken. Deze zijn:

 • integraal
 • innovatief en creatief
 • snel en modern
 • gedragen
 • duurzaam

Je werkt vaak aan meerdere opdrachten tegelijk op verschillende locaties; meestal binnen de departementen, soms erbuiten. Je pakt telkens nieuwe onderwerpen bij de kop en zet de vaart erin. Je biedt vernieuwende inzichten, introduceert efficiënte, projectmatige werkwijzen en geeft lopende processen extra impulsen. Je maakt deel uit van een team dat ontwikkelen en leren hoog in het vaandel heeft staan — voor zichzelf én de organisatie.

Na een eerste verkenning binnen je opdracht maak je een opdrachtbevestiging en een projectplan, waarin je het projectresultaat, de verantwoordelijkheden en rollen, en het tijdpad vastlegt. Je coördineert en organiseert het project, trekt de juiste mensen aan en houdt de vaart erin. Waar nodig, ga je op zoek naar samenwerking met betrokken collega’s.

Evalueren doe je tussentijds en na afloop met je opdrachtgever en manager. Als het resultaat eenmaal staat, zorg je voor de borging van de expertise. Met je collega’s neem je deel aan intervisies en ben je scherp op de gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe vaardigheden in projectmanagement en andere werkvormen. Ook werk je actief aan je persoonlijke ontwikkeling.

Je deelt je kennis en ervaring en bouwt een relevant netwerk op, binnen en buiten de organisatie. Als lid van een vakgroep, speel je bovendien een rol in de verdere ontwikkeling van de POOL. Naast het project- en programmamanagement ben je binnen de POOL ook beschikbaar als projectadviseur voor projectleiders elders in de organisatie, bijvoorbeeld bij start-ups van projecten/programma’s en bij evaluaties. Tot slot coach je minder ervaren project- en programmamanagers. 

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-diploma.
 • Je hebt flinke ervaring binnen de beleidsomgeving, met projectleiding, programmamanagement én projectadvisering, en je hebt bij voorkeur ervaring met andere werkvormen.
 • Je hebt kennis van en ervaring met het toepassen van projectmanagementmethodieken en met verandermanagement.
 • Je onderhoudt netwerken op tactisch en strategisch niveau.
 • Je kunt goed analyseren en snel tot de kern van een probleem komen.
 • Je kunt doelen naar passende project- en programmastructuren en bedrijfsprocessen vertalen en de juiste acties inzetten om tot het gewenste resultaat te komen.
 • Je kunt relevante ontwikkelingen bij betrokken organisaties en partijen signaleren en daarop inspringen om doelen te realiseren.
 • Je kunt tijdig politieke afbreukrisico’s voor bewindspersonen signaleren en daarop anticiperen met de juiste interventies. Daarbij heb je een natuurlijk overwicht en kies je niet altijd voor de gebaande paden, maar durf je ook nieuwe ideeën, concepten en oplossingen te bedenken.
 • Je houdt rekening met de dynamiek, de processen en de verschillende belangen binnen de betrokken organisaties en partijen.
 • Je hebt een antenne voor wat er speelt op politiek en bestuurlijk niveau en weet je netwerk te benutten, nieuwe contacten te leggen en mensen en partijen aan elkaar te verbinden.
 • Je kunt gemakkelijk schakelen en flexibel maar toch rolvast met opdrachtgevers omgaan.
 • Je hebt een brede belangstelling, bent breed inzetbaar en kunt je snel inwerken.
 • Je bent je bewust van je omgeving, stemt continu af en stelt het eigen project/programma bij.
 • Je bent creatief, resultaatgericht en kunt goed plannen en organiseren.
 • Je bent een uitstekende motivator.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €4.703 Max. €6.908 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
 • Contract­duur Aanstelling voor 3 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 28
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Graag reageren met motivatie en cv vóór 3 oktober 2019.
 • De briefselectie vindt plaats in de daaropvolgende weken.
 • De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 29 en donderdag 31 oktober 2019.  

Ben jij geïnteresseerd maar wil je eerst meer horen over de werkwijze van de POOL? Kom dan naar de informatiebijeenkomst.

 • Wanneer: donderdag 19 september 2019
 • Hoe laat: 15.30 tot 16.30 uur     
 • Waar: ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag, Weerribben en Wieden
 • Aanmelden bij:  DB_Pool-bureau@minez.nl. Bij aanmelding ontvang je een informatiebrochure over POOL.

Tijdens deze bijeenkomst krijg je informatie van het POOL-management en van enkele projectleiders over het werken als projectleider in de POOL.

Meer over de functiegroep Project-/Programmamanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je maakt deel uit van de POOL, een van de vijf onderdelen van de directie Bedrijfsvoering, gespecialiseerd in de flexibele inzet van projectleiders en rijkstrainees binnen de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK), en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De POOL is je thuisbasis, maar veelal zit je bij het organisatieonderdeel waar je je opdracht uitvoert. Opdrachten zijn gericht op het primaire proces van de ministeries: beleid, uitvoering en toezicht.

Omdat POOL’ers steeds wisselende opdrachten doen, krijgt de POOL een goed beeld van hoe de organisatie functioneert en wat er goed en minder goed werkt. Dat helpt weer bij volgende opdrachten. Door hun manier van werken binnen de beleidsdirecties dragen de POOL’ers bij aan ontwikkeling van kennis over proces- en projectmatig werken.

De POOL werkt binnen het interdepartementale poolnetwerk samen met pools van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Justitie en Veiligheid, en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit biedt mogelijkheden voor uitwisseling met andere pools en voor inzet op opdrachten bij andere ministeries.

Voor iedere projectleider geldt dat de termijn bij de POOL maximaal drie jaar duurt.

Je gaat horizontaal over naar de POOL. Ben je rijksambtenaar? Dan blijf je dus in je POOL-periode in je huidige schaal. De voorwaarde voor solliciteren is dus dat je al formeel in dezelfde schaal zit als de functie waarop je solliciteert. Een keuze voor de POOL is een bewuste keuze: je investeert in je eigen ontwikkeling als projectleider en hebt de kans om de organisatie van LNV en EZK breed te leren kennen.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / POOL

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

De directie Bedrijfsvoering ondersteunt medewerkers bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Daarvoor bieden we noodzakelijke diensten en voorzieningen op gebieden als personeel en organisatie, informatiemanagement, facilitair en huisvesting, beheer(sing) van formatie en budgetten, managementondersteuning en ondersteuning bij projecten, programma’s en (implementatie)processen. Onze klanten staan centraal. Daar stemmen we onze diensten en voorzieningen op af: efficiënt, transparant, en met blijvende aandacht voor duurzaamheid en innovatie. Op weg naar 2020 ligt de focus op ‘waardevol werken’. Dat betekent: van waarde zijn voor de klant, voor elkaar en voor alle belanghebbenden van de ministeries. Wij rusten onze medewerkers en de organisatie optimaal toe voor de ‘uitdagingen van morgen’. Met als kernwaarden: verbindend, integer en vernieuwend.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw Marianne Villée, Plv. manager POOL

06 - 5252 7051

De heer Lorens Habing, MT-lid POOL

06 - 5251 9142

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / POOL nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Projectleider/programmamanager

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / POOL
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 4 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Senior adviseur/inspecteur Inspectie der Rijksfinanciën

ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 1 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Junior adviseur/inspecteur Inspectie der Rijksfinanciën

ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon