Projectleider Rijkscoördinatieregeling

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 3
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.608 - €6.989
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12, schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 5 juni Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer DGKE_20230516_11/13
 • Plaatsingsdatum 17 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De ruimtelijke inpassing van grote energieprojecten van nationaal belang mogelijk maken, samen met provincies, gemeenten en andere partijen. Dat is wat jij doet in deze functie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Den Haag. Mede dankzij jou zetten wij de komende jaren belangrijke en concrete stappen in de energietransitie.

Het kabinet heeft aangekondigd dat ook na 2030 het nodig is om ambitieus door te gaan met CO2 reductie en in te zetten op een reductie van 70% in 2035 en 80% in 2040. Om dit te kunnen realiseren, treffen we in deze kabinetsperiode o.a. voorbereidingen voor de bouw van nieuwe kerncentrales. Kernenergie kan in de energiemix een aanvulling zijn op zon, wind en geothermie en kan worden ingezet voor de productie van waterstof. Ook maakt het ons minder afhankelijk van de import van gas.

Om nu én in de toekomst leveringszekerheid van energie te kunnen garanderen werken we hard aan de ruimtelijke inpassing van deze, maar ook andere, energieprojecten. Deze vacatures zien specifiek toe op het project van de nieuwbouw van twee nieuwe kerncentrales, diverse gasprojecten, CCS en waterstof. Dit is een aantal van de projecten waar jij en je collega’s van zorgen dat die ruimtelijk mogelijk gemaakt worden. Natuurlijk breng je het project waarvoor jij verantwoordelijk bent, samen met het projectteam, van verkenning naar een concreet ruimtelijk besluit. Maar je ziet daarnaast in dat dit niet voldoende is en gaat dus nog een stap verder: je overziet raakvlakken met andere projecten, zorgt voor aansluiting bij de economische ontwikkelingsmogelijkheden in de omgeving, en ziet kansen om met het project de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te verbeteren. Zo til je het project naar een hoger plan en draag je dagelijks bij aan één van de grootste maatschappelijke opgaven van dit moment: de energietransitie.

Je werkt aan de hand van de rijkscoördinatieregeling; een speciale regeling met als doel snellere besluitvorming binnen grote energieprojecten te realiseren, zonder dat dit ten koste gaat van de zorgvuldigheid en burgerinspraak. Jij bent bij alle projectfases en -facetten betrokken. Zo organiseer je het projectoverleg met de externe initiatiefnemer en stakeholders, bijvoorbeeld Gasunie en TenneT, en externe partners als gemeentes en in het geval van de bouw van de kerncentrales bevoegd gezag voor de oprichtingsvergunning van de kerncentrales, de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Je zet de hoofdlijnen uit, bewaakt de planning en houdt iedereen goed geïnformeerd. Samen met de initiatiefnemer creëer je draagvlak via strategisch stakeholdermanagement. Je brengt maatschappelijke en politiek-bestuurlijke risico’s in beeld en adviseert onder meer het MT. Je zorgt onder meer dat de minister goed geïnformeerd is en je hebt nauw contact met de perswoordvoerder. Je bent iemand die bijdraagt aan de sfeer in het team, maar ook onder grote druk kan presteren. Je schrikt ook niet terug van plotselinge aandacht voor jouw werk in de politiek of media.

Je pakt al deze werkzaamheden natuurlijk niet alleen op. Sowieso is er een projectteam en maakt een ervaren collega je wegwijs in onze organisatie en ons werk. Daarnaast staat er een team betrokken collega-projectleiders en een clusterleider voor je klaar. Heb je vragen? Wil je sparren? Het kan allemaal. In principe ben je steeds verantwoordelijk voor één groot energieproject en meerdere beleidsmatige vraagstukken. Welke dat precies zijn, stemmen we graag samen met jou af. Daarnaast treed je op als achtervang voor een van de andere projectleiders.

 • HBO- of WO-niveau.
 • Ervaring als projectleider van het ruimtelijke tot stand brengen van fysieke projecten, op strategisch niveau en in een bestuurlijk complexe omgeving.
 • Goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden.

Voldoe je nog niet aan alle eisen, maar heb je wel de potentie en ambitie om door te groeien naar een volwaardig projectleider energie? Ook dan nodigen we je van harte uit te solliciteren. Binnen onze organisatie is volop ruimte voor ambitieuze nieuwe collega’s. We gaan dan ook graag met je in gesprek over de mogelijkheden.

Competenties:

Zorgen voor verbinding in een complexe omgeving; dat gaat jou goed af. Je voelt feilloos de onderliggende belangen, krachtenvelden en gevoeligheden aan. Samenwerken doe jij graag en goed en je krijgt er energie van als je samen met anderen tot mooie eindresultaten komt. Hierbij ben jij de drijvende kracht en motivator. Dat je, samen met het projectteam, de werkzaamheden strak plant en organiseert, spreekt voor jou voor zich. En natuurlijk houd je je goed staande in de dagelijkse hectiek én bij weerstand. Voor S.13 verwachten we tevens meerdere jaren relevante werkervaring op het gebied van ruimtelijke ordening en aantoonbaar gevoel voor het politieke en bestuurlijke krachtenspel.

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12, schaal 13
 • Maand­salaris Min €3.608 Max. €6.989 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Wat bieden wij jou nog meer:

 • Een prettige werkomgeving met goede faciliteiten op loopafstand van het centraal station;
 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
 • Wij vinden een goede balans bestaat tussen je professionele en privéleven belangrijk. Werktijden zijn, in onderling overleg, flexibel in te delen;
 • Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden; je werkt dan deels vanuit huis en deels op kantoor. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.
 • De kennismaking en selectieprocedure bestaan uit minimaal twee gespreksrondes en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Het inwinnen van referenties of een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Collega's van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd c.q. overgenomen worden met behoud van de huidige contractvorm.
 • Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.
 • Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je komt te werken bij de Directie Realisatie Energietransitie, een vrij nieuwe directie, bij een van de Rijkscoördinatie-clusters. Er is een cluster hoogspanning, een cluster waterstof, CCS, LNG en een cluster netten op zee.

De opgave van het cluster hoogspanning is het ruimtelijk tot stand brengen van nieuwe 380 kv Hoogspanningsverbindingen op land. Deze nieuwe verbindingen zijn onder meer nodig om de duurzaam opgewekte elektriciteit van zee te transporten naar de afnemers op land en voeden daarmee het regionale elektriciteitsnet. Deze nieuwe verbindingen moeten samen met nieuwe 380 kv hoogspanningsstations zorgen voor het voorkomen van toekomstige netcongestieproblemen.

De opgave voor het cluster waterstof is het ruimtelijk tot stand brengen van infrastructuur voor transport en opslag van CO2 en van waterstof zodat de industrie kan verduurzamen en zo snel mogelijk van aardgas af kan, waarvan we, door veranderende aardgasstromen, de import per schip ruimtelijk mogelijk maken.

Op de Noordzee vinden tal van activiteiten plaats (visserij, mijnbouw en gaswinning, scheepvaart, defensieactiviteiten, energieproductie, natuurbehoud) die concurreren om ruimte. Op land is die ruimtelijke puzzel nóg ingewikkelder. Binnen die dynamische en zeer politieke context worden vanuit het cluster netten op zee verkenningen uitgevoerd naar mogelijke nieuwe aanlandingen van windparken op zee op land (VAWOZ) en zorgen we voor de ruimtelijke inpassing van deze verbindingen middels de Rijkscoördinatieprocedure.

Bij het cluster waterstof, CCS, gas zijn de vacatures beschikbaar.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Energie is overal. Van de stopcontacten en verwarming in je eigen huis tot aan windparken op de Noordzee en vloeibaar gas uit verre werelddelen. Een doeltreffend energiebeleid is cruciaal voor welvaart en welzijn van de huidige en toekomstige generaties.

De opgave van het DG Klimaat & Energie (DGKE) is te zorgen voor een duurzame energievoorziening die tegelijkertijd veilig, betrouwbaar, ruimtelijk inpasbaar en betaalbaar is. Dat levert grote maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen op: Welke eisen stelt een sterk concurrerende CO2-neutrale economie in 2050 aan ons energiesysteem nu en in de toekomst? Hoe ziet onze langetermijn energievoorziening er uit en hoe spelen we daar nu al strategisch op in? Hoe ontwikkelen we dit energiesysteem op tijd en in samenhang met de andere ruimteclaims? Waar sturen we op als Rijksoverheid en wat laten we aan de markt? Welke kaders stelt de overheid aan marktpartijen en mede-overheden? Hoe realiseren we de grote energieprojecten die hiervoor nodig zijn in ruimtelijk, technisch en financieel opzicht? En hoe creëren we draagvlak voor de effecten van ons beleid, bijvoorbeeld voor de overgang van aardgas naar duurzame warmte in de gebouwde omgeving? Dit zijn vragen die centraal staan in het werk bij het DGKE. Daarnaast voert het DG ook de regie op het nationale en internationale klimaatbeleid.

Het DG bestaat uit vijf directies en het cluster Algemene Zaken en staat in nauwe verbinding met met het programma-DG Groningen & Ondergrond en het DG Bedrijfsleven & Innovatie van EZK. Bij al deze taken werkt het DG bovendien samen met vele stakeholders zoals bedrijven, maatschappelijke organisaties, regionale en lokale overheden, burgers, kennisinstellingen en uitvoeringsorganisaties.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Dorothé Albers (MT-lid cluster hoogspanning en cluster waterstof)

06-3101 9518

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Dorothé Albers (MT-lid cluster hoogspanning en cluster waterstof)

06-3101 9518

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Aanpakker projecten duurzame industrie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 21 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker financiering energietransitie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 2 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur energieprojecten ruimtelijke ordening

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 13 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon