• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)
 • Financieel / economisch, Opslag / vervoer / logistiek
 • Solliciteer voor 8 juli 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: DGBI_20240611_12, Plaatsingsdatum: 12 juni 2024

De concurrentiekracht van Nederlandse bedrijven versterken en tegelijkertijd werken aan een duurzaam, veerkrachtig en toekomstbestendige logistiek systeem. Dat is het doel van de Topsector Logistiek waarin bedrijven kennisinstellingen en overheden samenwerken.

Wil je bijdragen aan Nederland als logistieke draaischijf in Noordwest-Europa en de wereld en daarbij samenwerken met de belangrijkste bedrijven, logistieke dienstverleners, kennisinstellingen en andere ministeries – waaronder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - en overheden? Dan is deze functie bij het team water maritiem en logistiek van de directie Topsectoren en Industriebeleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat iets voor jou! Als projectleider vanuit dit ministerie pak jij de centrale rol; je bent initiator, verbinder en adviseur.

Steeds heb je een duidelijk doel voor ogen: het bundelen van de publieke inzet met de private krachten om zo economische kansen optimaal te benutten en maatschappelijke doelen te behalen. Dat doe je door samen met de partners de kennisontwikkeling, innovatie en internationalisering strak te organiseren in de integrale agenda van de Topsector Logistiek: ons uitvoeringsprogramma 2024-2026. Je onderhoudt in je positie als secretaris de contacten met het Topteam, je betrekt alle relevante stakeholders, bepaalt mede de strategie en bewaakt de uitvoering. Ook vertaal je in- en externe signalen naar de verschillende actielijnen van de agenda en zorg je dat knelpunten worden opgelost.

Binnen het team wordt ook gewerkt aan het luchtvaartdossier, waar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in de lead is. Hier vervul je een rol als achtervang voor de huidige beleidscoördinator op dit dossier. Het gaat hierbij onder andere om de ontwikkeling van Schiphol met een goede balans tussen de omgeving de luchtvaartsector, verduurzaming van de luchtvaart, vliegbelasting, luchtvaartverdragen, etc. Vanuit EZK ben je betrokken vanwege het grote belang van het bestemmingennetwerk voor het vestigingsklimaat. Dit internationale netwerk zorgt ervoor dat Nederland aantrekkelijk is voor internationale ondernemingen en kenniswerkers.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Topsectoren en industriebeleid (TOP) is onderdeel van het directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI). Binnen directie TOP werkt een diverse groep van ruim 90 collega's gezamenlijk aan de ambitie om maatschappelijke transities te versnellen en het verdienvermogen van Nederland te vergroten. Samen zijn wij de toeganglijke netwerkpartner voor het bedrijfsleven en zoeken we in publiek-private samenwerking naar oplossingen. Op deze wijze geven wij vorm aan het industriebeleid, waarbinnen we werken aan belangrijke onderwerpen zoals versterking van de maakindustrie, het weerbaar maken van strategische sectoren in mondiale waardeketens en het vergroten van de leveringszekerheid van grondstoffen. Directie TOP werkt op basis van ruim aanwezige kennis van sectoren en met een sterk gevoel van wat werkt in de praktijk van ondernemen en beleidmaken.

Focus in het werk van de directie ligt op:

 • Benutten en versterken van ecosystemen van innovatieve bedrijven en (top-)sectoren, versterken van de concurrentiekracht van de (high tech) maakindustrie in internationaal perspectief, en het innovatieve en grondstoffenintensieve bedrijfsleven dat daarbij werkt aan vernieuwing en digitalisering van processen en producten.
 • Concurrentiekracht van de (hoogtechnologische/maak) industrie borgen en industrie helpen met wendbaarheid en weerbaarheid in de keten, vanuit thema’s als economische veiligheid, industriële participatie/ defensie-industriestrategie en strategisch industriebeleid. In het Europese industriebeleid wordt ingezet op sterke samenwerkingsverbanden in een aantal strategische waardeketens die maatschappelijk en economisch van groot belang zijn, bijvoorbeeld op het gebied van waterstof (IPCEI: Important Projects of Common European Interest). Dit biedt kansen voor de Nederlandse industrie om de innovatie- en technologische positie te versterken en uit te bouwen.

Ministerie van Economische Zaken & Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een ondernemend Nederland, met een sterke internationale concurrentiepositie en met oog voor duurzaamheid. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een ondernemend, duurzaam Nederland.
directoraat-generaal voor Bedrijfsleven en Innovatie

De missie van het directoraat-generaal voor Bedrijfsleven en Innovatie:
Het creëren van een uitmuntend ondernemersklimaat dat bedrijven in het algemeen en Topsectoren in het bijzonder in staat stelt succesvol, duurzaam en innovatief te ondernemen. Het DG B&I is binnen de Rijksoverheid hét aanspreekpunt voor ondernemers en onderzoekers met ambitie. Onze rol is het bedrijfsleven te ontzorgen, te stimuleren en nieuwe kansen te faciliteren voor innovatie en groei. Vanuit onze regierol zetten we ondernemers, onderzoekers en overheden in hun kracht om te bouwen aan maatschappelijke vraagstukken en concurrentiekracht. DG B&I maakt daarvoor gebruik van generieke instrumenten en intervenieert bij publieke en private partijen.

Door onze contacten in het land beschikken we over een netwerk van regionale sleutelfiguren die we beschikbaar stellen voor het gehele departement.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Wim Kulik, MT lid

06-31648005

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Sou Harrachi, senior adviseur recruitment en arbeidsmarkt en communicatie

06-29691489

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken & Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker halfgeleiderindustrie

Ministerie van Economische Zaken & Klimaat / directoraat-generaal voor Bedrijfsleven en Innovatie
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 11
  €3.662 - €5.586 (bruto)

Senior Beleidsmedewerker Economische Veiligheid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DG B&I)
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 11
  €4.024 - €6.110 (bruto)

Senior Beleidsmedewerker Economische Veiligheid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DG B&I)
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 12,schaal 13
  €4.691 - €7.747 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon