Projectleider/specialist Erfgoed en Duurzaamheid

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

 • Stand­plaats Amersfoort
 • Contractduur een jaar met optie tot verlenging van maximaal een jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.608 - €5.503
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master
 • Vakgebied Cultureel / taalkundig
 • Reageren voor 5 december Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer RCE/2023-056
 • Plaatsingsdatum 20 november 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Voor het programma Erfgoed en Duurzaamheid zoekt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) naar een projectleider met specialistische ervaring op het gebied van de verduurzaming van historische panden. Iemand die een stevige portie bouwkundige en bouwfysische kennis heeft, aantoonbare advieservaring heeft in het verduurzamen van monumenten, in staat is zelfstandig projecten aan te sturen, maar bovenal plezier heeft in pionieren, kansen ziet, kan enthousiasmeren, samenwerken en ervaring heeft met het werken in een politiek-bestuurlijke context. Voldoende inhoudelijke kennis van cultureel erfgoed is vanzelfsprekend. Aantoonbaar goede projectleiderschapscapaciteiten en uitstekende communicatieve vaardigheden zijn voor de invulling van deze rol onmisbaar

Achtergrond en opgave

Nederland heeft met het Nationale Klimaatakkoord een centraal doel: het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Hoewel monumenten vanwege de ouderdom en het doorgaand gebruik vanuit het oogpunt van circulariteit als duurzaam kunnen worden beschouwd, zullen ook monumenten energiezuiniger moeten worden gemaakt om CO2-reductie te kunnen realiseren. Uitgangspunt van de sector is daarbij wel, dat dit gebeurt met oog vóór en behoud ván de cultuurhistorische waarden. Verduurzaming van monumenten vraagt om maatwerkoplossingen, maar de overtuiging is dat ook monumenten kunnen en moeten verduurzamen. De weg naar dat doel hebben de deelnemers vastgelegd in de Routekaart Verduurzaming Monumenten. Als betrokkene bij de Routekaart wil de RCE deze ambitie ook helpen waarmaken. De RCE geeft hier invulling aan met het programma Erfgoed en Duurzaamheid.

Profiel en vaardigheden/doelen en taken

Het verduurzamen van monumenten is vaak maatwerk en vraagt specialistische kennis. Dat geldt ook voor de projecten en activiteiten binnen het programma Erfgoed en Duurzaamheid. Daarom zijn we op zoek naar een kandidaat die enerzijds inhoudelijk heel sterk is en zelfstandig aan de slag kan als specialist Erfgoed en Duurzaamheid binnen de RCE. Ervaring op het gebied van het opstellen van duurzaamheidsadviezen voor monumenten wordt gezien als een pre evenals aantoonbare ervaring en kennis op het gebied van bouwfysica. Je bent communicatief sterk, het geven van (online) presentaties en trainingen vind je leuk en je deinst er ook niet voor terug om (voor de camera) de RCE te vertegenwoordigen op het gebied van de verduurzaming van het Nederlandse erfgoed.

Anderzijds verwachten we dat je kennis hebt van proces- en omgevingsmanagement en dat je ervaring hebt met coördinatie van werkzaamheden en/of processen. Specifiek vragen wij ervaring met het succesvol realiseren van interne projecten binnen een domein alsook het aansturen van een projectteam. Je hebt inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan de scope van de eigen projecten. Hierbij ben je in staat om intern en extern inhoudelijk af te stemmen en te adviseren, onderhandelen en belangentegenstellingen te overbruggen.

Tot slot vinden we de volgende competenties van belang:
• Organisatiesensitiviteit
• Resultaatgerichtheid
• Netwerken
• Motiveren
• Plannen en organiseren
• Zelfontwikkeling

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  Detachering vanuit mede-overheden behoort tot de mogelijkheden.

 • Maand­salaris Min €3.608 Max. €5.503 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur een jaar met optie tot verlenging van maximaal een jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern uitgezet.
 • Stuur je sollicitatie voorzien van CV uiterlijk 4 december 2023.
 • De eerste gesprekken staan gepland op 12 en 13 december 2023.
 • Start van de functie is per direct, of nader met elkaar af te spreken.
 • Detachering vanuit mede-overheden behoort tot de mogelijkheden.
 • Rijksmedewerkers hebben voorrang in de sollicitatieprocedure.
 • Indien er kandidaten reageren die de van-werk-naar-werk-status hebben dan gaan zij voor op medewerkers die vrijwillig mobiel zijn. Behoor je tot deze groep stuur dan een voordracht of bewijsstuk mee en geef het aan in het betreffende veld.
 • Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zet zich actief in om een inclusieve werkomgeving te creëren. Samen werken wij aan een organisatie waar iedere medewerker zich betrokken en gewaardeerd voelt. Naast jouw talenten, ervaring en motivatie maken ook verschillende aspecten van jouw identiteit onze organisatie rijker, innovatiever en leuker. Talent als basis, diversiteit als kracht.
 • Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep Projectleider

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het programma Erfgoed en Duurzaamheid is een vierjarig programma en loopt tot en met 2026. Het ss een vervolg op het gelijknamige programma dat liep van 2019 en 2022. Het programmateam bestaat uit 7 fte verdeeld over verschillende (deeltijd)functies van inhoudelijk specialisten en adviseurs. Het doel van het programma is het versnellen van de verduurzaming van het monumentenbestand. Daarbij wordt gestreefd naar maximale reductie van de uitstoot van CO2, maar wel met oog voor de cultuurhistorische waarden. Via het programma Erfgoed en Duurzaamheid geeft de RCE ook invulling aan de uitvoering van het Kennis- en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed. In het platform is de RCE de kennispartner voor het domein ‘monumenten en musea’.
Verduurzaming past in een lange traditie van duurzaam denken en doen in de erfgoedsector, maar de huidige en toekomstige opgave vraagt tegelijkertijd wel om nieuwe aanpakken. Als RCE willen we vanuit een voorbeeldrol legitimiteit te geven aan gewenste duurzame ontwikkelingen, die op dit moment nog niet voor alle gemeenten, erfgoedeigenaren en –professionals vanzelfsprekend zijn. Om dit te bereiken vullen we kennisleemten en voeren we pilot projecten uit op het gebied van het verduurzamen van gebouwd erfgoed en makelen we actief deze kennis. Belangrijke doelgroep voor ons zijn de gemeenten. We ondersteunen gemeenten bij de uitvoeringspraktijk door middel van tools en methodieken, het organiseren van kennissessies en het invullen van een vraagbaakfunctie. Tot slot fungeert het programma Erfgoed en Duurzaamheid ook als specialistische back office voor onze eigen regio-adviseurs ten aanzien van de verduurzaming van monumenten.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Onze opdracht is de erfgoedzorg in Nederland goed te laten functioneren, zodat cultureel erfgoed doorgegeven wordt aan volgende generaties. Om de toekomst een verleden te geven en het verleden een toekomst.

De RCE is een kennisinstituut en uitvoeringsorganisatie van de minister van OCW. We voeren de wet- en regelgeving van de rijksoverheid uit voor monumenten, archeologie, roerend erfgoed en landschap. Ook verstrekken we subsidies aan eigenaren van monumenten.

Onze specialistische erfgoedkennis ontwikkelen we op het snijvlak van beleid, praktijk en wetenschap. Deze kennis ontsluiten we voor toepassing in de praktijk en voor het publiek. We adviseren rijks-, provinciale en gemeentelijke overheden en eigenaren van (rijks)monumenten en we werken samen met het brede erfgoedveld van marktpartijen tot vrijwilligersorganisaties.

De RCE is een professionele organisatie met een interessant werkveld, bevlogen collega's en een informele werksfeer.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Frank Buchner, programmaleider programma Erfgoed en Duurzaamheid

06-15879341

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Tanja Schouten, p-adviseur

06-21600171

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior communicatieadviseur

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 • Stand­plaats Amersfoort
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 9 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Informatie- en CIO adviseur

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 • Stand­plaats Amersfoort
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Werkbegeleider team RCE/Staatsbosbeheer

Organisatie en Personeel Rijk (O&P Rijk, Ministerie van BZK)
 • Stand­plaats Utrecht, Amersfoort
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 1 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon