Projectleider Toezicht Bestaanszekerheid

Nederlandse Arbeidsinspectie

 • Stand­plaats Den Haag / Utrecht
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.551 - €6.786
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 7 oktober Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer 61/22-134
 • Plaatsingsdatum 15 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Projecten leiden waarmee we maatschappelijke risico’s op het gebied van bestaanszekerheid signaleren en agenderen. Effect hebben met bevindingen. Een nieuwe aanpak ontwikkelen. Samenwerken met interne en externe partners. Wil jij op deze manier meerwaarde leveren voor de samenleving?

Bij het toezicht op het stelsel van werk en inkomen richten we onze aandacht vooral op de uitvoering en de publieke dienstverlening aan de burger op het gebied van bestaanszekerheid. Daar spelen we op in met een programmatische aanpak. De medewerkers, projectleiders en programmasecretarissen voor dit programma zijn onderdeel van een aparte vakgroep binnen de directie Toezicht en dit is ook jouw basis. Vanuit deze basis ga je aan de slag met een brede mix aan activiteiten en projecten voor het programma Toezicht SUWI en Toezicht Sociaal Domein. Van het aansturen van (onderzoeks)projecten, het analyseren van gegevens en het signaleren van potentiële kwetsbaarheden in de uitvoering tot het ontwikkelen van een (nieuwe) toezichtsaanpak of -communicatie, jouw bijdrage is doelgericht en effectief. Effecten die je ook zichtbaar maakt, of dat nu in de vorm van een rapportage is, een innovatieve communicatievorm of een simpele factsheet. Je gaat het gesprek aan met uitvoering en beleid. En je hebt steeds oor voor het burger- of klantperspectief als het gaat om inkomensondersteuning en re-integratie door UWV, gemeenten en SVB. Bij je werk zoek je zoveel mogelijk naar synergie binnen en tussen de programma’s, met interne en externe partners, tussen sectoren, thema’s en stelsels; met beleidsdirecties, uitvoeringsorganisaties, kennisinstellingen en andere rijksinspecties.

Het kan zijn dat je op termijn (ook) op andere programma's wordt ingezet, bijvoorbeeld voor het toezicht op veilig, gezond en eerlijk werk. Met welke thema's je precies aan de slag gaat, is afhankelijk van je eigen belangstelling, de vraag vanuit het programma en van actuele, maatschappelijke trends en ontwikkelingen. Wat het extra interessant maakt, is dat ons werk door interne en externe ontwikkelingen flink in beweging is. De sociale zekerheid wordt herzien en armoedebestrijding en schuldhulpverlening staan hoog op de agenda. Nog niet alles is uitgekristalliseerd en we staan open voor jouw ideeën over onze eigen processen.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen.
Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Nederlandse Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie staat voor eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. De Arbeidsinspectie is de toezichthouder op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat toezicht is gericht op de naleving van de wet- en regelgeving over arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en het sociale zekerheidsstelsel. Daarnaast onderzoekt ze de werking van het stelsel van sociale zekerheid en signaleert ontwikkelingen en risico’s op de beleidsterreinen van het ministerie van SZW. Ook werkt de Arbeidsinspectie op het gebied van pgb- en declaratiefraude als opsporingsorganisatie voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zie voor meer informatie www.nlarbeidsinspectie.nl

Nederlandse Arbeidsinspectie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Nederlandse Arbeidsinspectie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Projectleider Toezicht

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Stand­plaats Den Haag / Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 7 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Projectleider Toezicht

Nederlandse Arbeidsinpectie
 • Stand­plaats Den Haag / Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Programmasecretaris toezicht

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Stand­plaats Den Haag/Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 3 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon