Projectleider VAWOZ Noord-Holland

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.214 - €6.989
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 1 juni Nog 1 dag
 • Vacaturenummer DGKE_20230515_12/13
 • Plaatsingsdatum 16 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij bijdragen aan een van de grootste maatschappelijke opgaven van deze tijd in een dynamische omgeving, namelijk het op een goede manier aan land brengen van windenergie die opgewekt is op zee? Ben jij iemand die in staat is strategie te vertalen in concrete resultaten? Kun je snel schakelen tussen inhoud en proces? Ben je in staat om samen met belanghebbenden en de omgeving te zoeken naar de beste oplossingen? En werk je graag aan urgente en uitdagende programma’s?

Als Senior Projectleider Programma Verbindingen Aanlanding Wind op Zee (VAWOZ) zul je deze aspecten terug zien in jouw werk, je werkt aan de aanlanding van windenergie van zee in Noord-Holland.
Als senior projectleider zorg jij namelijk dat locaties en routes voor het aanlanden van windenergie van zee in jouw regio onderzocht worden op mogelijke gevolgen voor o.a. milieu, kosten, economie, techniek, omgeving, toekomstvastheid en systeemintegratie. Voor het uitvoeren van dit onderzoek wordt een onafhankelijk adviesbureau ingehuurd. Jij ziet – samen met de programmamanager en omgevingsmanager Programma VAWOZ – toe op het tijdig behalen van de benodigde onderzoeksresultaten in jouw regio en het creëren van regionaal draagvlak voor de aanlandingen.

Je schakelt daartoe op politiek-bestuurlijke borden in de regio, werkt nauw samen met partijen als TenneT, Gasunie, Rijkswaterstaat en provincie(s) onderhoudt contact met andere belangrijke regionale stakeholders, schakelt met projectleiders van andere relevante (energie)trajecten in het deelgebied en organiseert informatiebijeenkomsten voor belanghebbenden en omwonenden. Je bent in staat snel te schakelen tussen inhoud (energiesysteem-technische-, ruimtelijke- en omgevings vraagstukken rondom de aanlandingen) en proces (het verbinden van partijen en creëren van draagvlak).

Ten behoeve van het creëren van draagvlak onderhoud je ook nauw contact met de omgevingsmanager van het programma VAWOZ, die verantwoordelijk is voor het strategisch omgevingsmanagement van het gehele programma. Jij fungeert alsaanspreekpunt vanuit Programma VAWOZ voor jouw deelregio, identificeert mogelijke knelpunten en schakelt met de omgevingsmanager over het regionaal vertalen van de principes uit het overkoepelende participatieplan.

Je staat niet alleen voor deze uitdagende opgave maar als onderdeel van het VAWOZ-team kun je rekenen op de denkkracht en medewerking van bevlogen collega’s (incl. counterparts bij TenneT, Gasunie en Rijkswaterstaat). Daarnaast is voorzien om aan de senior projectleiders per deelregio ook een (junior) projectleider te koppelen met wie je samen optrekt en tot een goede verdeling van de werkzaamheden komt. Je stuurt de (junior) projectleider inhoudelijk aan en zorgt samen regelmatig voor afstemming met en een terugkoppeling van de voortgang de programmamanager VAWOZ en de rest van het VAWOZ-team.

Programma VAWOZ 2031 – 2040
Het Programma Programma Verbindingen Aanlanding Wind op Zee (VAWOZ) 2031 - 2040 onderzoekt – in nauwe samenspraak met de omgeving - hoe de energie van, nog te bouwen, windparken op zee het beste aan land kan worden gebracht in Nederland voor de periode 2031 – 2040.
Start van het programma VAWOZ is voorzien in december 2022 en het programma heeft een geschatte looptijd van ruim twee jaar.

Gedurende het programma wordt in nauwe samenwerking met TenneT, Gasunie, Rijkswaterstaat, regionale en locale overheden en in samenspraak met de brede omgeving in beeld gebracht wat kansrijke aanlandalternatieven (elektronen en moleculen) zijn vanuit nog aan te wijzen windenergiegebieden op zee voor de periode 2031-2040, met een doorkijk naar 2050. Hiertoe wordt gebiedsgericht in samenspraak met andere rijksprogramma’s (zoals het Nationaal Programma Energiesysteem) en de omgeving in beeld gebracht wat kansrijke kabel- en leidingentraces op zee en land zijn en waar converterstations zouden kunnen worden gesitueerd.

Waar is het ruimtelijk en technisch in te passen? Wat zijn mogelijke effecten op het milieu of de omgeving? Sluit de aanlanding goed aan op de toekomstige vraag naar duurzame energie en het toekomstig energiesysteem op land? Om dit goed in beeld te brengen wordt een integrale effectenanalyse en milieueffecterapportage opgesteld.

Zorgen voor verbinding in een complexe omgeving; dat gaat jou goed af. Je voelt feilloos de onderliggende belangen, krachtenvelden en gevoeligheden aan. Samenwerken doe jij graag en goed en je krijgt er energie van als je samen met anderen tot mooie eindresultaten komt. Hierbij ben jij de drijvende kracht en motivator. Dat je, samen met het projectteam, de werkzaamheden strak plant en organiseert, spreekt voor jou voor zich. En natuurlijk houd je je goed staande in de dagelijkse hectiek én bij weerstand.

Verder heb je:

 • WO opleiding met kennis van en affiniteit met ruimtelijke processen en de energietransitie.
 • Je kunt er goed tegen om onder flinke druk te werken.
 • Je bent omgevingssensitief.
 • Je hebt ervaring met het werken in een complexe politieke- en maatschappelijke omgeving en beschikt over politiek-bestuurlijk sensitiviteit.
 • Je hebt ervaring met samenwerking met decentrale overheden en de politiek-bestuurlijke gevoeligheden die in een regio (kunnen) spelen.
 • Je kunt complexe inhoud snel doorgronden en weet je kennis kernachtig en helder te communiceren.
 • Je bent een verbinder, bouwt snel een goed netwerk op en werkt soepel samen met collega's en stakeholders.
 • Je bent flexibel en kunt goed omgaan met onvoorziene gebeurtenissen en bent in staat nieuwe oplossingen te vinden voor optredende knelpunten.
 • Je hebt een sterke resultaatgerichtheid en bent in staat tijdig en adequaat bij te sturen, met behoud van een goede samenwerking en kwaliteit.

Competenties:

 • Procesmanagement: plannen, organiseren en aansturen
 • Overtuigingskracht
 • Stressbestendig
 • Netwerken
 • Resultaatgericht
 • Creativiteit
 • Analytisch vermogen
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.214 Max. €6.989 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • De kennismaking en selectieprocedure bestaan uit minimaal twee gespreksrondes en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Het inwinnen van referenties of een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Herplaatsingskandidaten en verplichte van werk naar werk kandidaten niet zijnde van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dienen een aanwijzingsbesluit van het bevoegd gezag toe te voegen aan de sollicitatie.
 • Collega's van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd c.q. overgenomen worden met behoud van de huidige contractvorm.
 • Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.

Wat bieden wij jou nog meer:

 • Een prettige werkomgeving met goede faciliteiten op loopafstand van het centraal station.
 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
 • Wij vinden een goede balans tussen je professionele en privéleven belangrijk. Werktijden zijn, in onderling overleg, flexibel in te delen.
 • Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden; je werkt dan deels vanuit huis en deels op kantoor. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.

Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep Project-/Programmamanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Realisatie Energietransitie
De directie Realisatie Energietransitie zorgt op nationaal niveau voor de tijdige realisatie van passende infrastructuur voor energie(dragers) zoals waterstof,
elektriciteit, kooldioxide en warmte. Daarmee hebben we een groot aandeel in de realisatie van de energietransitie. Ook de beleidsontwikkeling voor windenergie op zee en de uitrol ervan vallen onder onze verantwoordelijkheid. Het gaat dan zowel om de coördinatie van de vergunningverlening als de ruimtelijke ordening op de Noordzee
op de korte termijn (tot 2030) én op de lange termijn (tot 2050) in samenspraak met andere departementen. Daarnaast werken we aan beleid voor de inpassing van windenergie in het (internationale) energiesysteem op zee en de onderlinge verbindingen.

Afdeling Realisatie Energietransitie op zee
Met een snel groeiend en hecht team van nu achttien collega’s werken we aan het programma Windenergie op zee. Samen voelen we ons verantwoordelijk voor het halen van onze doelen en deadlines en voor onze persoonlijke en teamontwikkeling. We werken samen aan het programma als geheel. Daarin heeft iedereen zijn of haar eigen accenten of projecten. We ondersteunen elkaar op inhoud en zorgen samen voor een goede werksfeer. Bijzonder is dat we zowel met het maken van nieuw beleid voor de korte én lange termijn als met de implementatie bezig zijn. Regelmatig staat het dossier in de politieke belangstelling.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een ondernemend Nederland, met een sterke internationale concurrentiepositie en met oog voor duurzaamheid. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een ondernemend, duurzaam Nederland. 

DG Klimaat en Energie (DGKE)

Energie is overal. Van de stopcontacten en verwarming in je eigen huis tot aan windparken op de Noordzee en vloeibaar gas uit verre werelddelen. Een doeltreffend energiebeleid is cruciaal voor welvaart en welzijn van de huidige en toekomstige generaties. De opgave van het directoraat-generaal Klimaat en Energie is zorgen voor een duurzame energievoorziening die tegelijkertijd veilig, betrouwbaar, ruimtelijk inpasbaar en betaalbaar is. Dat levert grote maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen op.

Hoe ziet bijvoorbeeld onze langetermijnenergievoorziening eruit en hoe spelen we daar nu al strategisch op in? Hoe ontwikkelen we dit energiesysteem op tijd en in samenhang met de andere ruimteclaims? Of hoe realiseren we de grote energieprojecten in ruimtelijk, technisch en financieel opzicht? En hoe creëren we draagvlak voor de effecten van ons beleid, bijvoorbeeld voor de overgang van aardgas naar duurzame warmte in de gebouwde omgeving? Dit soort vragen staan centraal bij ons directoraat-generaal. Daarnaast voeren we de regie op het nationale en internationale klimaatbeleid.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jeanette Veurman

06 52 59 67 54

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ronald Garretsen, senior adviseur recruitment

06 29 63 68 73

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Projectleider Rijkscoördinatieregeling

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 5 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Matchmaker Energie voor Industrie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 12 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Jurist Bezwaar en Beroep

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 21 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon