Projectleider vergunningverlening stralingstoepassingen

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 11 oktober
 • Vacaturenummer ANVS 2021-198
 • Plaatsingsdatum 16 september 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Twee kerntaken; die heb jij als projectleider vergunningverlening bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Enerzijds ben je vergunningverlener voor complexe vergunningen. Anderzijds treed je op als projectleider van bredere projecten. Zo draag je vanuit Den Haag bij aan een belangrijk maatschappelijk thema: de veiligheid in ons land.

Als één van de senior adviseurs binnen het team Vergunningverlening werk je aan complexe vergunningsdossiers, bijvoorbeeld van academische ziekenhuizen en grote industriële bedrijven. De vergunningsaanvrager zit al vroeg bij jou aan tafel om de juiste aanpak vast te stellen. Bij de beoordeling van de aanvraag zoek je contact met uiteenlopende stakeholders, zoals omgevingsdiensten en andere departementen. Waar nodig vraag je advies aan collega’s, bijvoorbeeld aan een jurist of een expert op het gebied van radioactief afval. Zo kom je tot een helder en deskundig onderbouwd oordeel over de veiligheid. Gaat de vergunningsaanvraag de laatste fase in? Dan speel je ook daar een grote rol. Je zorgt voor de juiste communicatie richting belanghebbenden en bent ook het aanspreekpunt voor inspraak. Kortom: jij bent van het vooroverleg tot aan de daadwerkelijke vergunningsverstrekking in de lead.

Daarnaast vervul je een belangrijke rol bij uitvoeringsprojecten en organisatiebrede ontwikkelopgaven. Zo treed je op als projectleider van uitvoeringsprojecten op het gebied van autorisatie, onder meer rondom het ontwikkelen en verbeteren van handreikingen. Hierbij ben jij de aanjager en zorg je voor draagvlak. Je trekt zaken vlot en zorgt, met gevoel voor de inhoud, dat de juiste oplossingen gekozen worden. Tot slot kun je betrokken worden bij strategische (ontwikkel)opgaven, zoals kennismanagement, de actualisatie van ons koersdocument en procesuniformering. Hierbij koppel jij het projectteam aan de juiste collega’s binnen je afdeling en zorg je voor kennisdeling. Eventueel treed je ook hierbij op als projectleider.

Kortom: je hebt een enorm veelzijdig takenpakket, zowel inhoudelijk als qua soort werkzaamheden. We vragen veel van je, maar bieden je ook veel. Zoals ruimte om je inhoudelijk te ontwikkelen op het gebied van stralingsbescherming. En ruimte voor de verdere ontwikkeling van je competenties. Hoewel je een zelfstandige functie hebt, sta je er nooit alleen voor. Je teamleider coacht en stuurt je.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) vervult de afdeling Stralingstoepassingen de rol van bevoegd gezag in het werkveld stralingstoepassingen in de medische en industriële sector. Dit doen we op het gebied van zowel veiligheid als beveiliging. We zijn dan ook in belangrijke mate het gezicht van de ANVS richting de sector. Onze afdeling is verdeeld in twee teams. Ons team Vergunningverlening richt zich op autorisaties (vergunningen, registraties, specifieke vrijstelling/vrijgave en erkenningen), registraties van stralingsdeskundigen en -artsen en beoordelingen van risico-inventarisaties en –evaluaties en noodplannen. Ons team Toezicht en Handhaving richt zich op toezicht en handhaving en op beoordelingen. De twee teams tellen in totaal ongeveer 25 medewerkers.

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Erop toezien dat de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland aan de hoogste eisen voldoen; dat is wat de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) doet. We stellen regels op en verlenen vergunningen. Daarnaast zorgen we dat de regels worden nageleefd en handhaven we als dat nodig is.

De ANVS staat continu in de schijnwerpers. Ons werk is maatschappelijk relevant en wordt dan ook op de voet gevolgd door publiek, politiek en stakeholders als niet-gouvernementele organisaties en de nucleaire sector. We richten ons op onderwerpen als radioactief afval, de veiligheid van een kerncentrale en de blootstelling aan ioniserende straling. In onze dynamische omgeving werken we dagelijks hard aan het waarborgen en verbeteren van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming.

Om onze taken op een hoog niveau uit te kunnen voeren, bundelen we binnen de ANVS expertise op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. In onze kennisintensieve organisatie kijken we altijd hoe het beter kan. Iedere medewerker heeft daarin een eigen rol en verantwoordelijkheid. Wat we gemeen hebben? We zijn kritisch, onafhankelijk en probleemoplossend. De ANVS is een jonge organisatie die volop in ontwikkeling en beweging is.

Talent als basis, diversiteit als kracht
De ANVS is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteit, talenten en motivatie breng je ook jouw eigen unieke identiteit mee. Je bent van harte welkom!

De ANVS is een onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Yuri Franken

06–11875282

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Karel Citroen

06-10534774

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Managementondersteuner

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 29 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Administratief ondersteuner stralingstoepassingen

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 7 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior communicatieadviseur

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 11 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon