Projectleider Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2024

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

 • Stand­plaats Bilthoven
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 40 maanden
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.281 - €6.419
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 16 augustus
 • Vacaturenummer V&Z-G&M-134
 • Plaatsingsdatum 8 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het Centrum Gezondheid en Maatschappij (G&M) is op zoek naar twee ervaren projectleiders op het terrein van de volksgezondheid en zorg voor de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2024 (VTV-2024).

Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV)
In de VTV brengt het RIVM iedere vier jaar de belangrijkste lopende en toekomstige ontwikkelingen op het terrein van volksgezondheid en zorg in kaart. Dit gebeurt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). De VTV geeft inzicht in de belangrijkste maatschappelijke opgaven op het gebied van ziekte en gezondheid, gezondheidsdeterminanten, preventie en gezondheidszorg in Nederland. De VTV vormt hiermee de basis voor nationaal gezondheidsbeleid van het ministerie van VWS en ook voor regionaal en lokaal gezondheidsbeleid voor regio’s en gemeenten. Het RIVM werkt bij de totstandkoming van de VTV samen met een breed scala van landelijke, regionale en lokale organisaties. Kenmerkend is integratie van kennis, waarmee de VTV een brug slaat tussen wetenschap en beleid. De VTV heeft zich de afgelopen 30 jaar ontwikkeld van een wetenschappelijke exercitie tot een product dat aansluit bij beleid en maatschappelijke vraagstukken en hier de wetenschappelijke onderbouwing voor levert. Kijk op de website https://www.volksgezondheidtoekomstverkenning.nl/ voor publicaties van eerdere VTV’s. De laatste reguliere vierjaarlijkse VTV is verschenen in 2018 (VTV-2018). Eind 2020 is er een speciale corona-inclusieve VTV (c-VTV-2020) verschenen waarin ook de effecten van de coronapandemie zijn geadresseerd. De volgende editie, VTV-2024 zal in 2024 verschijnen, met oog op de voorbereidingen op de Tweede Kamer verkiezingen van voorjaar 2025.

De functie
Vanwege de brede scope, de omvang van de VTV en de verbinding van wetenschap, beleid en praktijk geven wij de voorkeur aan een duo-projectleiderschap, waarbij de twee projectleiders elkaar aanvullen in expertise, competenties en ervaringen.
Als projectleider ga je, in duo-verband, aan de slag met het opzetten en uitvoeren van de VTV-2024 en werk je in teamverband samen met diverse interne en externe partijen op het terrein van publieke gezondheid en zorg. Je geeft richting aan de inhoudelijke koers rondom de VTV-2024. Je leidt het RIVM-projectteam, stemt af met samenhangende projecten, zorgt voor samenwerking met andere onderdelen van het RIVM en legt hierover verantwoording af aan de lijn. Ook werk je in dit project samen met de topexpert Toekomstverkennen van het RIVM. Extern zorg je gedurende het traject voor samenwerking en afstemming met de opdrachtgever bij het ministerie van VWS en met andere departementen, universiteiten, kennisinstellingen op het terrein van publieke gezondheid en zorg, en andere relevante samenwerkingspartners zoals CPB, SCP en PBL. Ook is het betrekken van diverse stakeholders (bijvoorbeeld koepelorganisaties, patiëntenorganisaties, verzekeraars en burgers) van belang.
Het betreft een duo-functie in een complex krachtenveld op het snijvlak van beleid, wetenschap en praktijk. De projectleiders moeten goed en snel kunnen schakelen tussen de verschillende inhoudelijke en bestuurlijke niveaus zonder de wetenschappelijke verankering los te laten. We zijn op zoek naar bevlogen teamspelers met visie, die met gemak professionals uit het wetenschappelijke, professionele en beleidsmatige veld kunnen inspireren en verbinden. Die tevens in staat zijn om resultaten binnen de geschetste kaders tijdig te leveren. Het proces is daarbij minstens net zo belangrijk als eventuele tussenproducten en het eindproduct.

De VTV bouwt voort op voorgaande VTV’s maar biedt ook ruimte voor vernieuwing. De eerste fase van het project zal daarom gericht zijn op het opstellen van een definitierapport om samen met stakeholders de contouren van de VTV-2024 vast te stellen en draagvlak te verstevigen voor zowel de inhoud als het proces. In overleg met de opdrachtgever wordt tevens vastgesteld welke producten de VTV-2024 gaat opleveren.

Functie-eisen

We zoeken naar twee projectleiders die elkaar als duo aanvullen op inhoudelijke expertise en ervaring met het aansturen van complexe processen (zie punt 1 en 2 hieronder). Daarnaast verwachten we een aantal competenties van beide kandidaten (punt 3 hieronder).

1. Inhoudelijke expertise

 • Je bent vertrouwd met het terrein van de publieke gezondheid, en kennis van het Nederlands preventie- en zorgsysteem
 • Je bent vertrouwd met domein-overstijgend werken en hebt een brede blik op gezondheid (zoals sociaal en fysiek domein)
 • Je bent op de hoogte van en bij voorkeur ook betrokken bij het wetenschappelijke discours van de publieke gezondheid

2. Project- en procesmanagement in een wetenschappelijke en bestuurlijke context

 • Je hebt ruime ervaring met project- en procesmanagement van complexe projecten en leiding geven aan professionals
 • Je hebt aantoonbare kennis van en affiniteit met bestuur, beleid en praktijk

3. Verbinden, inspireren, draagvlak creëren

 • Je hebt een brede blik op volksgezondheid, en bent in staat om te gaan met verschillende perspectieven
 • Je bent sterk in samenwerken, inspireren en verbinden
 • Je hebt ervaring in het verbinden van wetenschap en beleid
 • Je hebt het vermogen om te anticiperen op een veranderende omgeving, en daarin collega’s tijdig mee te nemen
 • Je bent innovatief en creatief in denken en handelen
 • Je bent in staat om draagvlak te verwerven en te behouden in proces met externe partners

Competenties:

 • Politiek/Bestuurlijke sensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Samenwerken
 • Netwerken
 • Plannen en Organiseren
 • Motiveren
 • Creativiteit
 • Brede blik op gezondheid

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.281 Max. €6.419 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 40 maanden
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Het betreft een tijdelijke functie voor de duur van het programma VTV-2024.
 • Je kunt je sollicitatie richten aan Esther de Rijk, Afdelingshoofd Verkenningen Volksgezondheid a.i.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep Project-/Programmamanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het RIVM-centrum Gezondheid en Maatschappij ondersteunt beleidsmakers, toezichthouders, zorgprofessionals en burgers met toepasbare kennis en informatie op het gebied van de publieke gezondheid, gezondheidszorg en gezondheidsbevordering. Het centrum bestaat uit vier afdelingen: Verkenningen Volksgezondheid, Verkenningen Zorg en Preventie, Gezond Leven en de tijdelijke afdeling Corona en Gedrag. Het centrum kent momenteel ruim 100 medewerkers.

Jij gaat binnen het centrum aan de slag bij de afdeling Verkenningen Volksgezondheid. Deze afdeling geeft inzicht in de volle breedte van de gezondheid van de inwoners van Nederland en in de kwaliteit,toegankelijkheid en betaalbaarheid van het Nederlandse zorgstelsel. Wetenschappelijk medewerkers verkennen de actuele situatie én maken projecties naar de toekomst, gebaseerd op trends uit heden en verleden. Met deze kennis kunnen landelijke en lokale beleidsmakers het gevoerde volksgezondheidsbeleid evalueren en zo nodig bijstellen. De websites https://www.volksgezondheidtoekomstverkenning.nl en www.regiobeeld.nl zijn belangrijke communicatiekanalen waarop kennis wordt ontsloten voor zowel landelijke als lokale beleidsmakers. Ook is er samenwerking met de redactieteams van de websites www.volksgezondheidenzorg.nl en www.staatvenz.nl/ bij de afdeling Verkenningen Zorg en Preventie en www.loketgezondleven.nl/ bij de afdeling Gezond Leven.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

RIVM: deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk

Als Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn we een deskundige, betrouwbare en onafhankelijke adviseur voor overheid, professionals en burgers. Ons doel: een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. We bewaken gezondheid, ziekten, de kwaliteit van de leefomgeving én het milieu. Daarvoor doen we onderzoek en we verzamelen kennis voor toegankelijke informatie en toepasbare adviezen. Het RIVM zorgt voor een goede geboortescreening, het bestrijden van infectieziekten en heeft een centrale rol bij het Rijksvaccinatieprogramma en de bevolkingsonderzoeken. We onderzoeken wat er nodig is voor goede zorg, een gezonde leefstijl, veilige producten en een veilige en gezonde leefomgeving. Ook dragen we bij aan het voorkomen, bestrijden en beheersen van incidenten en crises.
Vanuit ons hoofdkantoor in Bilthoven en vanaf 2023 vanuit een prachtig nieuw gebouw op het Utrecht Science Park, werken we met ongeveer 2100 collega’s aan al onze adviezen, rapporten, factsheets en publicaties. Daarbij laten we ons leiden door de vragen van vandaag én morgen. We doen ons werk midden in de maatschappij. Trots zijn we op onze organisatie waar iedereen welkom is. Als kennisinstituut van de overheid willen we een afspiegeling van de samenleving zijn. Naast talent, ervaring en motivatie maken ook aspecten van identiteit zoals leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking, onze organisatie rijker, innovatiever én leuker. Met deze verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten werken wij samen aan een nog beter resultaat!

RIVM – De zorg voor morgen begint vandaag

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Frank Alders

Vacaturebeheer

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Datamanager

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 9 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Arts Epidemioloog vaccinatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Afdelingshoofd Immuunmechanismen

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 16 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon