Projectmanager

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een tweejaarcontract. Bij voldoende functioneren: na 2 jaar omzetting in onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.367 - €6.547
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 11 juli
 • Vacaturenummer IW DGMO 22-217
 • Plaatsingsdatum 18 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het werkveld van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is als gevolg van de maatschappelijke veranderingen (meerdere grote opgaven en transities, participatie samenleving, gewijzigde overheidsbudgetten) sterk in beweging. Als projectmanager bij IenW in Den Haag werk je in een complexe omgeving samen met verschillende disciplines en organisaties, die vaak uiteenlopende politieke en bestuurlijke belangen hebben.

Wat ga je doen?
Als projectmanager werk je voornamelijk aan bereikbaarheidsvraagstukken in relatie tot de rijkswegen of het spoor. Je werkt binnen een diversiteit van projecten en programma’s. De ene keer is het een meer traditionele Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)-verkenning waarin sterk op budget en tijd wordt gestuurd. De andere keer is het een MIRT-onderzoek, apart of binnen een gebiedsgericht programma waar vanuit verschillende opgaven (woningbouw, mobiliteit, economie, duurzaamheid) breed onderzocht wordt welke oplossingsrichtingen mogelijk zijn.

Concreet betekent dit dat je een projectteam/projecten aanstuurt in opdracht van een interne opdrachtgever. Het opstellen en bewaken van de scope, de planning, de uitvoering en mogelijk maken van het beoogde eindresultaat behoort tot jouw werkzaamheden. In het projectteam heb je een aansturende rol en je zorgt voor de benodigde kennis en capaciteit in het team.
Daarnaast zorg je voor de besluitvorming, het organiseren daarvan en dat de juiste informatie hiervoor beschikbaar is. Je organiseert een gestructureerd proces zodat er tijdig geanticipeerd kan worden op wijzigingen en afwijkingen van hetgeen er is afgesproken. Ook verzorg je de afstemming met directeuren, bestuurders en indien nodig neem je deel aan informatieavonden voor burgers en maatschappelijke organisaties. De besluitvormingsprocessen binnen en buiten het ministerie verzorg je en bereid je voor. Hierbij zorg je voor de benodigde beleidsmatige en bestuurlijke vertaling.

De projectenpool
Als projectmanager maak je deel uit van de projectenpool. De projectenpool levert naast projectmanagers, programmamanagers en projectsecretarissen voor complexe en multidisciplinaire onderzoeken, projecten en programma’s in het ruimtelijke fysieke domein met een strategische en politiek bestuurlijke component.
Een van de speerpunten binnen de projectenpool is het actief delen van kennis en leerervaringen met andere collega’s binnen de projectenpool, DGMo en IenW in brede zin.

Meer over de functiegroep Project-/Programmamanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Mobiliteit en Gebieden bestaat uit de afdeling MIRT en Regiocoördinatie, de Projectenpool en het team van Veilige, Slimme en Duurzame Mobiliteit. Ook houdt de directie zich bezig met de bereikbaarheidsprogramma’s in de metropoolregio’s (Amsterdam, Rotterdam/Den Haag en Utrecht). De directie is de schakel tussen de verschillende opgaven in het fysiek-ruimtelijk domein en de regio’s (provincies en gemeenten).

De projectenpool versterkt de verbinding tussen de verschillende modaliteiten en beleidsvelden binnen en buiten het ministerie IenW en ondersteunt het bestuurlijke besluitvormingsproces.
De missie en visie van de projectenpool is:
De projectenpool is een advies-, project- en programmamanagement pool dat bekend staat om haar inhoudelijke deskundigheid, procesmanagementvaardigheden en professionaliteit in het fysiek-ruimtelijke domein. Deze pool voert voor de beleidsdirecties van IenW, de onderzoeks- en de verkenningsfase uit van ruimtelijke en infrastructurele projecten en programma’s.

Binnen de projectenpool is / wordt o.a. aan de volgende projecten gewerkt:
MIRT-onderzoeken:

 • Amsterdam Bay Area (onderdeel SBAB)

MIRT-Verkenningen:

 • A2 Deil – Vught
 • A9 Rottepolderplein
 • A15 Papendrecht - Gorinchem

Gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma’s:

 • Samenwerken aan bereikbaarheid in de Metropoolregio Amsterdam
 • Metropoolregio Rotterdam – Den Haag (MOVE)
 • Metropoolregio Utrecht (U-Ned)
 • Eindhoven (Smartwayz)
 • Goederenvervoercorridors (Topcorridors)

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Luc de Vries, programmamanager

06-53753998

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Paul Eliens, adviseur Werving & Selectie

06-28748366

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Projectsecretaris

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 11 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Projectleider bereikbaarheid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag/hybride
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 11 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Programmamanager bereikbaarheid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 11 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon