• Stand­plaats Rijswijk en Middelburg
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 32
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 17 februari
 • Vacaturenummer SCM-22-004.9
 • Plaatsingsdatum 24 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ligt jouw hart bij het ecologisch gezond en toekomstbestendig maken van onze Deltawateren? Ben jij in staat om nieuwe projecten, op het gebied van waterkwaliteit en natuur, op te zetten en aan te sturen? Ga je graag de samenwerking aan om projecten voor te bereiden? Ben je een verbinder en kun jij je losmaken van vaste denkkaders? Dan ben jij de kandidaat die we zoeken!

Hoe jij bijdraagt in jouw rol
Als projectmanager ecologie initieer en coördineer je werkzaamheden en onderzoeken met als doel onze Zeeuwse wateren ecologisch gezond te maken en de natuurwaarden te verbeteren. Jij focust je op de projecten die vanuit de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) worden opgepakt en een impuls geven aan het verbeteren van de waterkwaliteit.

Als projectmanager ecologie ben je onderdeel van een integraal projectmanagement team (IPM team) en ben je betrokken bij diverse deelprojecten. Je werkt in dit projectteam samen met een technisch manager, omgevingsmanager, contractmanager en manager projectbeheersing.

 • Wat ga je doen?
 • coördineren en op (laten) stellen (uitbesteden) van studies en rapportages; studies stem je af met de ecologen vanuit operationeel waterbeheer (district) en vanuit de afdeling Netwerkontwikkeling en Visie (NOV);
 • organiseren en borgen van inhoudelijke kwaliteit van onderzoeken;
 • verder doordenken en inschatten van de effecten van nieuwe maatregelen, bijvoorbeeld door hier experts voor in te schakelen; je gebruikt hierbij jouw ecologische expertise;
 • begrijpen van de inbreng vanuit andere disciplines (denk aan waterkwantiteit, waterveiligheid en klimaatverandering) en meenemen in de integrale afweging.

Dit is waar jij voldoening uit haalt

 • bijdragen aan ecologisch gezonde Deltawateren;
 • leiding en richting geven aan een team met professionals op het gebied van waterkwaliteit en natuur;
 • adviseren van stakeholders en opstellen van adviezen;
 • onderhouden van contact met andere projectteams;
 • inbrengen van gebiedskennis in het project en werkbijeenkomsten.

De projecten waar je als projectmanager ecologie aan zult werken zijn:

 • waterkwaliteit en Natuur in het Veerse Meer (onderzoek);
 • aanpak Zandhonger kom Oosterschelde (planuitwerking);
 • leefomgeving vis en vogels (pre verkenning).

Je bent actief betrokken bij het nader uitwerken van het asset management waterkwaliteit en natuur. Je zoekt verbinding met andere projecten en projectteams en zorgt voor onderlinge afstemming en een gezamenlijke aanpak waar dit mogelijk is.

Wat wij aan jou waarderen
Betrokken als je bent, zoek je samen met je collega’s naar passende oplossingen en maak je die waar. Je voelt goed aan wat een project en een proces nodig hebben en wat jouw rol daarin is. Jij weet hoe je mogelijke risico's en complicaties in kaart kunt brengen (en de consequenties daarvan) en werkt alternatieven uit.

Mede dankzij je uitstekende communicatieve vaardigheden bouw en onderhoud je probleemloos een stevig (kennis)netwerk. Daarbij ben je gesprekspartner op verschillende niveaus -van medewerker tot topmanager- en voor interne en externe partijen. Je hebt gevoel voor de bestuurlijke omgeving. Je bent je bewust van wat er speelt in de interne organisatie en externe omgeving en je kunt hiernaar handelen. Daarnaast beschik je over voldoende gebiedskennis. Jij zorgt op inhoud voor verbinding met collega’s bij andere onderdelen van Rijkswaterstaat en legt gemakkelijk contact met je teamleden.

Wil je meer informatie over de vacature?
Bel Sjan Arts, afdelingshoofd NOVP, via 06-52605742 of Kees-Jan Meeuse, cluster coördinator, via 06-21584973. Zij staan jou graag te woord.

Meer weten over de projecten?
Lees hier meer over de PAGW en de Zuidwestelijke Delta en over het MIRT proces.

 • je hebt een afgeronde hbo/bachelor of wo/master opleiding in een relevante richting zoals mariene ecologie, aquatische eco-technologie, civiele techniek, fysische geografie of andere relevante studierichting;
 • je hebt vijf jaar ervaring met kennisprojecten rond (hoofd) watersystemen en projectmatig werken;
 • je hebt ervaring met het formuleren, uitbesteden en begeleiden van opdrachten aan marktpartijen en kennisinstituten;
 • je hebt kennis van Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water;
 • je hebt ervaring met het schrijven van adviezen en annotaties aan collega’s, directie en bestuur.
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 32

Rijkswaterstaat is een aantrekkelijke werkgever. Dit komt ook tot uiting in onze arbeidsvoorwaarden. Wat bieden wij jou?

 • een passend maandsalaris (fulltime is 36 uur per week);
 • diverse verlofregelingen en de mogelijkheid om meer of minder te werken;
 • hybride werken;
 • studiefaciliteiten en persoonlijke ontwikkeling.

Je kan je arbeidsvoorwaardenpakket gedeeltelijk zelf samenstellen door het Individuele Keuze Budget (IKB) Het IKB bestaat uit geld en uren. Je kan zelf kiezen wanneer je het geld uitbetaald wilt hebben. De IKB uren kan je opnemen, deels laten uitbetalen of opsparen voor later. Ook kan je het IKB inzetten voor fiscaal vriendelijke doelen.

Wij vinden het belangrijk dat je zowel op je werk als privé lekker in je vel zit. Wil jij even sporten in je lunchpauze? ‘s Middags je (klein)kind van school halen en ‘s avonds je werk afmaken? Een overleg online bijwonen vanuit huis, omdat er een loodgieter langskomt? Bij ons kan je hybride werken als je functie dat toelaat. Je kan een thuisvergoeding ontvangen en er zijn voorzieningen voor het ergonomisch inrichten van je thuiswerkplek.

 • je standplaats is Rijswijk en Middelburg. Bij Rijkswaterstaat stimuleren we het hybride werken. Werk in overleg met je leidinggevende en collega’s vanuit huis of op kantoor wanneer je functie dit toelaat;
 • de (online) selectiegesprekken vinden doorlopend plaats;
 • bij voldoende geschikte reacties kan de vacature eerder sluiten;
 • een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Rijkswaterstaat is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen wij jou graag uit, als jij je herkent in deze vacature, om te solliciteren.

Hybride solliciteren
Dit houdt in dat alle eerste kennismakings- en/of selectiegesprekken online plaatsvinden via Microsoft Teams. Het vervolg- en/of arbeidsvoorwaardengesprek wordt daarna zoveel mogelijk op locatie gedaan. Een mooi bijeffect is de impact die we hiermee maken: hybride werken is minder druk op snelwegen en OV en minder CO2-uitstoot.

Heb je vragen over het hybride solliciteren? Neem dan contact op met onze adviseur Werving en Selectie of kijk op de pagina Solliciteren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep Project-/Programmamanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Wil jij werken bij Rijkswaterstaat binnen Zee en Delta (ZD)? Dit organisatieonderdeel beheert de deltawateren, de Noordzee en het zeegebied in Caribisch Nederland. Ook maken zij het vervoer over die zeegebieden en het Zeeuwse land en water mogelijk. Samen met onder andere kustgemeenten en waterschappen verzorgt ZD het kustbeheer van Nederland en wordt de toegang tot de belangrijke havens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen geborgd. Internationaal gezien is ZD dé gesprekspartner en kennisspecialist als het gaat om ’s werelds drukst bevaren zee.

Werken aan een duurzame leefomgeving is waar ZD voor staat. Dat vraagt om een intensieve en goede samenwerking. Belangrijke partners zijn de Haagse beleidsdepartementen. Samen met hen werkt ZD proactief aan de ontwikkeling van gezamenlijke netwerken.

Kijkend naar de toekomst wordt er binnen ZD ingezet op windenergie, energiebesparing en -opwekking, onderhoud in de zuidwestelijke delta, de doorontwikkeling van de Deltawerken en het uitvoeringsprogramma Caribisch Nederland. Dat laatste wordt onder meer gedaan met wegonderhoud, milieuprojecten en verbetering van haveninfrastructuur.

PAGW
De Programmatische aanpak grote wateren en jouw rol daarin
De Rijksoverheid werkt met de Programmatische aanpak grote wateren (PAGW) aan de ontwikkeling van natuur in de grote wateren van ons land. Dijken, dammen, peilbeheer en inpoldering maakten Nederland veilig en welvarend – en dat moet zo blijven. Maar die welvaart en veiligheid gingen wel ten koste van de natuur. Veel kenmerkende soorten zijn verdwenen, of staan onder druk. Daarom investeren de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Landbouw Natuur en Visserij (LNV) in de aanleg van verloren leefgebied, herstel van ecologische verbindingen en de natuurlijke dynamiek in onze grote wateren.

Op dit moment is een groot aantal projecten in voorbereiding; en na een akkoord van de ministeries gaan die de komende jaren in uitvoering. Aan de kant van het Rijk werken Staatsbosbeheer, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Rijkswaterstaat aan de uitvoering van de PAGW; dat doen zij in nauwe samenwerking met regionale overheden en maatschappelijke organisaties. Eind dit jaar beslissen de ministers van IenW en LNV over een volgend pakket projecten waarvoor de jaren daarna MIRT-verkenningen zullen worden opgestart.

Mede richting geven aan een investeringsprogramma van honderden miljoenen euro’s. En je zo inzetten voor optimale natuur en waterkwaliteit in de Rijkswateren. Dat is wat jij doet in een van de projectteams binnen de PAGW.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland: dat is werken bij Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Kees-Jan Meeuse, cluster coördinator NOVP

06-21584973

Sjan Arts, afdelingshoofd NOVP

06-52605742

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Carolien Molenaar, adviseur Werving en Selectie

06-24837885

Solliciteren?

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur bedrijfsvoering

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Middelburg
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 5 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur waterkwantiteit

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Goes en Middelburg
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 29 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Business controller

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rijswijk
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon