Projectmanager Market Intelligence bij het CBI

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond, Utrecht
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.662 - €5.586
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Financieel / economisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Internationaal
 • Reageren voor 2 maart Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer 49740
 • Plaatsingsdatum 19 februari 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij ondernemers in Afrika, Azië en Midden-Oosten ondersteunen door middel van marktinformatie? We zijn op zoek naar een projectmanager Market Intelligence. 
 
Als projectmanager Market Intelligence bij het Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden (CBI) ben je verantwoordelijk voor onderzoeken in een aantal sectoren en naar bepaalde ontwikkelingen. Dit zijn met name marktonderzoeken, maar het kan ook een waardeketenonderzoek of beleidsonderzoek zijn. Jij zal inhoudelijk leiding geven aan de onderzoeken en dus niet actief de uitvoering hiervan doen. Het is wel gewenst dat je hier enigszins verstand van hebt en wellicht zelf ervaring in hebt.

Jij zal je voornamelijk bezig houden met onderwerpen als ontwikkelingen in landen en de bevordering van de import. Het Market Intelligence team houdt zich bezig met de ondersteuning van diverse programma’s die door middel van export bijdragen aan duurzaamheidstransities. Momenteel onderzoeken we ook de bredere inzet van onze marktinformatie voor gebruik binnen RVO en door onze strategische partners.

Wat ga jij voornamelijk doen?
Zorgdragen voor (markt)onderzoeken is de kern:
•    Je geeft leiding aan het onderzoeksproces en formuleert hiervoor de onderzoeksopzet, stuurt projectteams (van interne en externe deskundigen) zowel inhoudelijk als procesmatig aan en coördineert de realisatie van de onderzoeken.
•    Je waarborgt de kwaliteit en leesbaarheid van de onderzoeken door middel van het geven van commentaar. Het tegenlezen is een belangrijk aspect van deze functie.
•    Je draagt zorg voor goede aansluiting van de marktinformatie bij het werk van CBI en de projecten die zich richten op een duurzaamheidstransitie in onze doellanden.  
•    Je draagt bij aan het succes van de verspreiding van het marktonderzoek door het actief informeren van de doelgroep / het opzetten van promotie acties naar de doelgroep.

Aanvullende taken:
•    Je draagt bij aan de (door)ontwikkeling van het portfolio met marktinformatie.
•    Je draagt bij aan de monitoring en evaluatie van het market intelligence programma en de financiële beheersing daarvan.
•    Je zorgt ook voor de interne en externe communicatie over je resultaten, samen met de afdeling communicatie. 
•    Je onderzoekt de onderliggende oorzaken voor het ontstaan van economische, sociale en ecologische vraagstukken in sectoren en ontwikkelt systeem strategieën om bij te dragen aan verduurzaming. 
•    Je houdt je bezig met het werven en selecteren van in te schakelen externe deskundigen, onder andere door middel van Europese aanbestedingen.

Wij kunnen jou een plek bieden in een hecht, enthousiast en innovatief team dat naast jezelf bestaat uit een projectmedewerker en drie andere projectmanagers. De betrokkenheid van de medewerkers bij het werk van CBI en elkaar is hoog. Je krijgt de ruimte om je te ontwikkelen en mee te denken in de richting waarheen het CBI beweegt. Transparantie, openheid en persoonlijke aandacht mag je van het management verwachten.
 

Je voldoet aan de volgende eisen:
•    Je bent een resultaatgerichte academicus met een afgeronde opleiding op het gebied van internationale handel, ontwikkelingsstudies, economie, of een soortgelijk vakgebied. Je hebt relevante werkervaring op het gebied van het begeleiden van en/of uitvoeren van (toegepast) onderzoek inclusief waardeketenonderzoeken, beleidsonderzoeken.
•    Je hebt ervaring en/of interesse in conversie-optimalisatie, waarbij je het bereik zoals aantal pageviews volgt (via google data studio, Piwik pro analytics), en externe en interne partijen aanstuurt gerichte acties uit te zetten bijvoorbeeld via social media campagnes. 
•    Je hebt aantoonbare projectmanagementvaardigheden (ervaring op het gebied van het aansturen van externe deskundigen; sturen op kwaliteit, deadlines, kosten etc.).
•    Je hebt kennis van internationale exportwaardeketens en internationale handel.
•    Je hebt kennis van en ervaring in het toepassen van verschillende onderzoeksmethoden.

En verder zijn de volgende eisen een pré:
•    Affiniteit met private sector ontwikkeling.
•    Bereid en in staat om buitenlandse dienstreizen te maken.

Competenties:
Analytisch vermogen: je ziet snel de kern of essentie van het vraagstuk.
Resultaatgericht: je formuleert concrete doelen en levert de afgesproken resultaten op het afgesproken moment
Netwerken: je legt en onderhoudt contacten met voor de eigen functie relevante personen en organisaties.
Schriftelijke- en mondelinge vaardigheden: je hebt goed ontwikkelde redactionele vaardigheden en een uitstekende beheersing van het Nederlands en Engels.

We beseffen dat we veel vragen, maar nodigen je van harte uit om in je brief aan te geven waarom je deze functie interessant vindt en waarom jij denkt dat jij de perfecte kandidaat bent. Dan gaan we in een gesprek samen onderzoeken of er een goede match is.
 

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.662 Max. €5.586 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

RVO ondersteunt het ‘hybride werken’. Ons uitgangspunt is, dat je vanaf iedere locatie je werk kunt doen (vanuit huis, op kantoor of elders). Jouw aanwezigheid op de RVO-vestiging in Den Haag zal in nader te omschrijven situaties echter gewenst kunnen zijn. Voor deze functie is de verwachting gemiddeld 2 dagen per week.

Het betreft een:
• arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op vast

Optioneel bij bepaalde tijd:
Wij kunnen je in eerste instantie een contract voor bepaalde tijd bieden. Afhankelijk van functioneren én ontwikkelingen in opdrachten kan een vast contract in beeld komen.

Sollicitaties worden pas behandeld na sluiting van de vacature.     
 

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden (CBI) heeft als doel bij te dragen aan duurzaamheidstransities in sectoren in Afrika, Azië en Midden-Oosten. Wij doen dat door samen met lokale en internationale private en publieke partners de export van producten en diensten naar vooral Europa te stimuleren. Daarbij richten we ons op export van nicheproducten en diensten die economische kansen bieden voor het lokale mkb als ook kansen voor meer fatsoenlijk werk in de sector en een betere omgang met het milieu. Denk bijvoorbeeld aan de export van biologische varianten van landbouwproducten, halffabricaten in plaats van grondstoffen en duurzame varianten van textiel. Zo zetten we export in als middel om bij te dragen aan duurzaamheidstransities.

We dragen met name bij aan SDG 8 (eerlijk werk en economische groei) en SDG 12 (verantwoorde consumptie en productie). In elk project stellen we één of enkele duurzaamheidsvraagstukken centraal. Onze aandacht gaat in het bijzonder uit naar vraagstukken m.b.t. vrouwen en jongeren. Om bij te dragen aan verduurzaming van sectoren maken we gebruik van het systeemdenken. 

Wat doen we dan precies in onze projecten? We: 
•    Creëren bewustzijn over de kansen voor export van duurzame producten en diensten naar vooral Europa en voor verduurzaming van de sector;
•    Bouwen capaciteit op bij bijvoorbeeld lokaal mkb, overheden en associaties; 
•    Delen kennis over bijvoorbeeld markteisen; 
•    Leggen verbindingen tussen de private en publieke sector en tussen ondernemers in onze doellanden en ondernemers in Europe en 
•    Promoten het gebruik van technologie. 

Hoewel we in Nederland niet heel bekend zijn, hebben we in vele tientallen ontwikkelingslanden over heel de wereld een sterke naam omdat we op unieke wijze marktwerking koppelen met het adresseren van duurzaamheidsopgaven. We implementeren onze strategie 2021-2025 met aandacht voor duurzaamheid, systeemdenken, samenwerking en co-creatief en iteratief werken.  

We hebben een portfolio van tussen de 40 en 50 meerjarige projecten in meer dan 25 landen. Daaraan werken we met ongeveer 60 mensen, verdeeld over drie teams.

CBI wordt gefinancierd door het minister van Buitenlandse Zaken en is een afdeling binnen de Directie IP van RVO. Deze directie voert meerdere programma’s uit die zijn gericht op duurzame ontwikkeling en op handel en investering. Het is onze ambitie om de komende tijd meer gezamenlijke projecten te gaan identificeren en ontwikkelen met deze programma’s als ook met programma’s van Nederlandse en internationale partners.

Neem vooral een kijkje op onze website www.CBI.eu. Daar vind je meer informatie over ons, onze projecten, onze marktinformatie en de strategie 2021-2025.   
 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving.

En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren RVO

Solliciteren?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Inhoudelijk Adviseur European Partnership for Responsible Minerals

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle , Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 8 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Adviseur Warmtetransitie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 11 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Junior) Financieel Adviseur

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 3 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon