• Stand­plaats Arnhem
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 32
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Techniek / productie
 • Reageren voor 4 april Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer ON-22-049
 • Plaatsingsdatum 14 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben je een ervaren projectmanager of wil je je verder ontwikkelen in deze functie? Heb jij een passie voor ruimtelijke ordening in combinatie met grond-, weg- en waterbouw en wil je werken aan de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid van Nederland? Vind je het leuk om in de beginfase van een project waar scope nog niet volledig is vastgezet te zoeken naar het beste alternatief voor de gestelde opgave? Dan zoeken we jou!

Hoe jij bijdraagt in jouw rol
Samen met je team zorg jij dat een project alle fases van verkenning en planuitwerking goed doorloopt. Jouw eindresultaat is een tracé-, project- of ander ministerieel besluit waarna het project gerealiseerd kan worden. Binnen de afdeling voeren we natuur-, waterveiligheid-, vaarwegen en wegenprojecten uit.

Denk hierbij aan projecten zoals verbetering van de doorstroming op de A50 en A28, de veiligheid op onze nationale N-wegen, het verbeteren van het knooppunt A1/A30, natuur- en waterkwaliteitsprojecten in de uiterwaarden van de Waal en de IJssel, gebiedsontwikkeling van de IJssel-kop en de renovatie van onze sluiscomplexen op het Maas-Waalkanaal. In toenemende mate gaat het om samenwerkingsprojecten met andere partijen in het ruimtelijke domein.

Jouw doel is:

 • zorgen dat de projecten waar jij aan werkt alle benodigde stappen in de planvorming en/of planuitwerking doorlopen om tot een goed onderbouwd projectbesluit te komen;
 • zoeken naar een oplossing die de verschillende belangen en aspecten optimaal samenbrengt en voldoet aan de wettelijke kaders en eisen. Een uitdagende puzzel!

In deze fases is het van belang dat je gevoel hebt voor het bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak. De opdracht van je opdrachtgevers verlies je daarbij niet uit het oog. Je weet wanneer het noodzakelijk is om je opdrachtgevers te informeren en wanneer je vraagstukken aan hen voor moet leggen.

Dit is waar jij voldoening uit haalt

 • behalen van projectresultaten binnen de afgesproken randvoorwaarden met een open blik op de opdracht en de maatschappelijke wensen;
 • samenbrengen van tegenstrijdige belangen door middel van je kennis van relevante politieke en maatschappelijke ontwikkelingen;
 • vormen, op orde brengen en op orde houden van het integraal projectmanagementteam (IPM);
 • identificeren van projectkansen en -risico’s en verbanden leggen tussen in- en externe ontwikkelingen;
 • zorgen voor het planproces, de juridische onderbouwing van het project.

Ook bewaak je resultaten, planning en middelen. Je bent in staat je team te inspireren om samen het doel van je project te bereiken. Je neemt een bestaand team over of je start met bouwen van een team. Met jouw kennis over projectmanagement geef je tenslotte graag strategische adviezen over de opzet, ontwikkeling, organisatie en uitvoering van de projecten. Je zet je niet alleen in voor het project, maar ook voor de organisatie. Dit doe je bijvoorbeeld door kennis te delen, het opzetten van community of practices of het aanpassen van landelijke werkwijzen.

Wat wij aan jou waarderen
Als projectmanager ben je de verbindende kracht in je team en breng je verschillende vakgebieden samen. Je bent in staat om jouw teamleden te motiveren en te coachen. Daarnaast zorg je voor afstemming met opdrachtgevers en andere betrokkenen. Je bent een verbinder en werkt nauw samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat als opdrachtgever, andere onderdelen binnen Rijkswaterstaat, samenwerkingspartners in de regio en marktpartijen zoals ingenieursbureaus.

Je bent enthousiast en zet dit ook in voor je projecten. Je houdt oog voor het resultaat en de ontwikkelingen die voor jouw project relevant kunnen zijn, zowel in- als extern. Bovendien draag je als projectmanager de eindverantwoordelijkheid voor je project.

Wil je meer weten over onze projecten?
Lees via de volgende links over lopende de water en weg gerelateerde projecten bij Rijkswaterstaat en over MIRT.

Of lees hier meer over het verbeteren van de doorstroming op de A50, de geplande upgrade van de N35, het verbeteren van het knooppunt A1/A30, natuur- en waterkwaliteitsprojecten in de Waal, IJssel en Neder-Rijn/Lek uiterwaarden en onze vervangings- en renovatieopgave.

 • je hebt een afgeronde hbo- of wo-opleiding, bijvoorbeeld richting bestuurskunde, management en organisatie, civiele techniek, ruimtelijke ordening, geografie, biologie, watermanagement of een andere relevante richting;
 • je hebt minimaal 3 jaar ervaring als projectmanager of ervaring in een vergelijkbare functie.
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 32

Rijkswaterstaat is een aantrekkelijke werkgever. Dit komt ook tot uiting in onze arbeidsvoorwaarden. Wat bieden wij jou?

 • een passend maandsalaris (fulltime is 36 uur per week);
 • diverse verlofregelingen en de mogelijkheid om meer of minder te werken;
 • hybride werken;
 • studiefaciliteiten en persoonlijke ontwikkeling.

Je kan je arbeidsvoorwaardenpakket gedeeltelijk zelf samenstellen door het Individuele Keuze Budget (IKB) Het IKB bestaat uit geld en uren. Je kan zelf kiezen wanneer je het geld uitbetaald wilt hebben. De IKB uren kan je opnemen, deels laten uitbetalen of opsparen voor later. Ook kan je het IKB inzetten voor fiscaal vriendelijke doelen.

Wij vinden het belangrijk dat je zowel op je werk als privé lekker in je vel zit. Wil jij even sporten in je lunchpauze? ‘s Middags je (klein)kind van school halen en ‘s avonds je werk afmaken? Een overleg online bijwonen vanuit huis, omdat er een loodgieter langskomt? Bij ons kan je hybride werken als je functie dat toelaat. Je kan een thuisvergoeding ontvangen en er zijn voorzieningen voor het ergonomisch inrichten van je thuiswerkplek.

 • je standplaats is Arnhem. Bij Rijkswaterstaat stimuleren we het hybride werken. Werk in overleg met je leidinggevende en collega’s vanuit huis of op kantoor wanneer je functie dit toelaat;
 • de (online) selectiegesprekken vinden doorlopend plaats;
 • bij voldoende geschikte reacties kan de vacature eerder sluiten;
 • een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Rijkswaterstaat is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen wij jou graag uit, als jij je herkent in deze vacature, om te solliciteren.

Solliciteren: eerst online, daarna op locatie
Heb je binnenkort je eerste kennismakings- of sollicitatiegesprek? Deze vindt bij voorkeur online plaats. Daarmee stimuleren wij ‘slim’ reizen. Zo dragen we bij aan minder druk op snelwegen en OV én minder CO2-uitstoot. Heb je toch liever een gesprek op een van onze kantoren? Laat het ons weten, dan kijken we natuurlijk wat mogelijk is.

Ben je toe aan het gesprek voor de 2e ronde of het arbeidsvoorwaardengesprek? Dan ontvangen wij je graag op locatie. Heb je dit gesprek liever online? De recruiter inventariseert wat jouw wensen zijn waarna een definitieve afspraak wordt gemaakt.

Vragen?
Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met onze recruiter of kijk op onze website voor meer informatie.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep Project-/Programmamanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Wil jij werken bij Rijkswaterstaat binnen Oost-Nederland (ON)? Deze regio is verantwoordelijk voor het onderhoud, het beheer en de aanleg van (snel)wegen en hoofdvaarwegen in de provincies Overijssel en Gelderland. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het doortrekken van de A15, de verbreding van de A1 Apeldoorn-Azelo en de A50 Eindhoven-Nijmegen, de bereikbaarheid van de groeiregio Zwolle, en het Anders Reizen op de A12. Naast de autosnelwegen kent Oost-Nederland een aantal autowegen (N-wegen), die een eigen complexiteit en omgevingsinteractie kennen.

Oost-Nederland is de rivierendienst van Rijkswaterstaat. Tot het gebied behoren de Rijn, de Waal, de IJssel, de Lek en diverse kanalen. De uitdagingen rondom dit gebied zijn immens en divers: uiterwaardenbeheer, renovatie van sluizen, het nationaal watermanagement, verbeteren van riviernatuur & waterkwaliteit, klimaatadaptatie en de scheepvaartroutes. De Oost-West corridor in onze regio verbindt de randstad met Europa, over weg en water. Het goederenvervoer wordt in deze corridor scherp in de gaten gehouden. Hierbij wordt er samengewerkt met medeoverheden, inwoners en bedrijven in de regio.

In totaal werken ongeveer 300 mensen binnen ON verspreid over drie directies: Netwerkontwikkeling, Netwerkmanagement en Bedrijfsvoering.

Verkenning en Planuitwerking
De afdeling Verkenning en Planuitwerking (V&P) binnen Rijkswaterstaat Oost-Nederland voert verkenning en planuitwerking op het hoofdwegen, vaarwegen en hoofdwatersysteem in Overijssel, Gelderland en een deel van Utrecht uit. De afdeling V&P richt zich op het toekomstgerichte deel van ons werk en zorgt voor de totstandkoming en uitwerking van plannen voor de verbetering van onze leefomgeving. De afdeling is een verbindende schakel tussen buiten en binnen, waarbij vragen vanuit buiten worden gehaald en de juiste interne kennis en expertise wordt ontsloten. De afdeling V&P werkt gebieds- en projectgericht en samen met de omgevingspartners. Binnen de afdeling werken naast de projectmanagers, ook de omgevingsmanagers voor de V&P projecten alsmede specialistisch adviseurs op het vlak van verkeer & mobiliteit en ecologie.
De werkportefeuille verschilt per regio. In Oost-Nederland vormen de Grote Rivieren, waaronder de vertakkingen van de Rijndelta, de daarmee verbonden kanalen en de sluizen, stuwen en bruggen een majeur aspect. In deze ‘natte’ projecten komen opgaven op het vlak van hoogwaterveiligheid, droogte, scheepvaart, waterkwaliteit, natuur en biodiversiteit samen. Tegelijkertijd zijn de (inter)nationale Oost-West verbindingen A1, A12 en A15 alsmede Noord-Zuidverbindingen als A28 en A50 er gelegen, evenals regionale verbindingen zoals de N35 en de N50. Duurzaamheid wordt daarin een steeds belangrijker thema. Het werk betreft zowel aanleg- en verbeteropgaven als vervanging & renovatie projecten.

PAGW: De Programmatische aanpak grote wateren en jouw rol daarin
De Rijksoverheid werkt met de Programmatische aanpak grote wateren (PAGW) aan de ontwikkeling van natuur in de grote wateren van ons land. Dijken, dammen, peilbeheer en inpoldering maakten Nederland veilig en welvarend – en dat moet zo blijven. Maar die welvaart en veiligheid gingen wel ten koste van de natuur. Veel kenmerkende soorten zijn verdwenen, of staan onder druk. Daarom investeren de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Landbouw Natuur en Visserij (LNV) in de aanleg van verloren leefgebied, herstel van ecologische verbindingen en de natuurlijke dynamiek in onze grote wateren.

Op dit moment is een groot aantal projecten in voorbereiding; en na een akkoord van de ministeries gaan die de komende jaren in uitvoering. Aan de kant van het Rijk werken Staatsbosbeheer, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Rijkswaterstaat aan de uitvoering van de PAGW; dat doen zij in nauwe samenwerking met regionale overheden en maatschappelijke organisaties.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland: dat is werken bij Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Roy Ringeling, waarnemend afdelingshoofd NOVP

06-52569378

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Gert Jan Roding, adviseur Werving en Selectie,

06-14685601

Solliciteren?

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Omgevingsmanager

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Arnhem
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 12 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Technisch adviseur wegen

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Arnhem
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 29 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Asset manager civiel

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rijswijk
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 24 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon