Projectmanager/programmamanager in beleid (S12) EZK en LNV

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 5
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Agrarisch
 • Reageren voor 20 oktober Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer DB_20210927_12
 • Plaatsingsdatum 6 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Maatregelen die economische innovatie stimuleren, oplossingen voor de klimaatproblematiek, duurzame landbouw. Een paar van de relevante thema’s waaraan jij als projectleider beleid op operationeel of tactisch niveau een wezenlijke bijdrage kunt leveren. Met de kans om je in verschillende opdrachten persoonlijk te ontwikkelen en kennis te maken met het boeiende en afwisselende werk bij twee ministeries.

Je maakt als projectmanager/programmamanager deel uit van de gezamenlijke POOL van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Vanuit de POOL werk je binnen deze ministeries opgavegericht op tijdelijke opdrachten met directe invloed op de Nederlandse samenleving. Soms ben je bij meerdere opdrachten tegelijk betrokken. Bij aanvragen voor nieuwe opdrachten kijken we steeds goed welke opdracht aansluit bij je achtergrond en ervaring, je persoonlijke ontwikkeldoelen en interesses. Zo werk je altijd in projecten die je helpen om jezelf te ontwikkelen.

In je rol ontwikkel en realiseer je operationele of tactische projecten die vaak sterk verweven zijn met andere projecten, beleidsterreinen en (organisatie)processen. In veel gevallen ben je ook verantwoordelijk voor de projectbeheersing. Je schakelt met veel partijen en op verschillende niveaus. Jij hebt de regie in jouw projecten en zorgt dat een project soepel en volgens planning verloopt, en dat alle betrokkenen op een goede manier zijn aangehaakt. Je stemt daarin doorlopend af met de opdrachtgever, stuurt waar nodig bij en rondt projecten volgens de gemaakte afspraken en de verwachtingen van de opdrachtgever af.

Onderdeel zijn van de POOL van EZK en LNV is echt bijzonder. Niet alleen de enorme diversiteit in opdrachten maakt het werken bij de POOL interessant. Ook verdiep je jezelf door het volgen van trainingen, deelname aan een vakgroep, intervisie en een project-peer. De manier waarop we onderling kennis delen, elkaar helpen en doorlopend investeren in jouw persoonlijke ontwikkeling zorgt dat je nooit stilstaat in je carrière binnen de overheid en dat je blijft leren. Natuurlijk is er ook veel ruimte om zelf initiatief te nemen en met ideeën te komen waarmee je jouw collega’s verder helpt.

Meer over de functiegroep Project-/Programmamanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Bij de inrichting van de ministeries EZK en LNV is gekozen voor het motto: ‘twee ministeries, één (t)huis’, waarbij een aantal zaken wordt gedeeld door beide ministeries, zoals de Directie Bedrijfsvoering (DB). Binnen DB is hard gewerkt om deze ‘middenpositie’ goed vorm te geven, zowel op het terrein van de bedrijfsvoering voor de kerndepartementen als op het terrein van de concernverantwoordelijkheid voor alle LNV- en EZK-onderdelen in de uitvoering en in het toezicht. De uitdaging voor de komende jaren is om dit verder uit te bouwen en te bestendigen samen met de beide opdrachtgevers EZK en LNV.

DB bestaat uit vijf afdelingen: Personeel en Organisatie, Informatiemanagement, Facilitair en Huisvesting, Planning en Control, Bureau Managementondersteuning en de POOL. Bij de Directie Bedrijfsvoering werken in totaal ongeveer 500 medewerkers.

POOL
Je maakt als projectmanager/programmamanager deel uit van de POOL met in totaal ruim 50 collega’s. Een onderdeel van Directie Bedrijfsvoering met flexibel inzetbare projectleiders, project- en programmamanagers en Rijkstrainees binnen EZK en LNV. De POOL is je thuisbasis, maar veelal werk je bij het organisatieonderdeel waar je je opdracht uitvoert. De POOL voert opdrachten uit die bijdragen aan het primaire proces van EZK en LNV: met name in de beleidscontext, soms ook in uitvoering en toezicht. Omdat POOLers steeds wisselende opdrachten doen, bouwen we bij de POOL een beeld op van hoe de organisatie functioneert, wat er werkt en wat minder goed werkt. Dat helpt weer bij volgende opdrachten. Door onze manier van werken binnen de beleidsdirecties dragen we bij aan ontwikkeling van kennis over proces- en projectmatig werken. Binnen de POOL zijn vier vakgroepen actief waarin kennisontwikkeling centraal staat. Iedere POOL-medewerker maakt deel uit van een van de vakgroepen en draagt bij aan POOL-brede activiteiten, zoals intervisiegroepen en de maandelijkse POOL-dag.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Dit doen we door de juiste randvoorwaarden te creëren, ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien, aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving, en samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam en ondernemend Nederland.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) staat voor een eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. We versterken het economisch perspectief van boeren, tuinders en vissers, en stimuleren duurzame productie en dierenwelzijn. Samen met alle betrokkenen werkt het ministerie aan het herstel en behoud van Nederlandse natuur. LNV wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen, met een nadruk op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee dragen we bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk.

Het ministerie van EZK werkt nauw samen met LNV. Samen streven we ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marianne Villée, manager POOL

06-52527051

Hindrik-Jan Knot, plv. manager POOL

06-48588205

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Informatiespecialist

Ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 29 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Strategisch business controller ICT

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, directie Financieel-Economische Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 26 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinator uitvoeringsorganisaties IHH programma Transparantie in Informatie

Ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 22 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon