Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Projectmanagers verkenningen en planstudie

Rijkswaterstaat West-Nederland Noord

 • Stand­plaats Haarlem
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.740 - €6.249
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Techniek / productie
 • Reageren voor 24 oktober Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer WNN-266
 • Plaatsingsdatum 3 oktober 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

In deze rol van projectleider ben jij de spil tijdens de planologische uitwerking van infrastructurele projecten en lever je belangrijke input in de verkenningsfase van projecten. Dit doe je voor de regio West-Nederland Noord; een economisch belangrijke regio die zich kenmerkt door onder andere een dichte bevolkingsgraad en intensief gebruikte, complexe wegen- en waternetwerken. Om ook in de toekomst bereikbaar te blijven loopt er momenteel een aantal verkenningen en planstudies, zoals de Corridorstudie Amsterdam – Hoorn (A7), de programma aanpak Samen werken aan Bereikbaarheid MRA en de Vervanging en Renovatie opgave van een 11-tal projecten.

Binnen de grote projecten ben je verantwoordelijk voor de planologische inbedding en een politiek-juridisch verantwoord bestemmingsplan of tracébesluit. Bij kleinere projecten begeleid je je team goed door het gehele planproces. Is er sprake van verkenningen? Dan breng je de juiste deskundigen samen en ben je inhoudelijk verantwoordelijk voor de benodigde onderzoeken. Via kwaliteitsborging van de onderzoeken, het toetsproces en het bewaken van goede redeneerlijnen ga je recht op je einddoel af: een technisch uitvoerbaar en maatschappelijk, politiek en juridisch verantwoord planologisch besluit. Na het definitief vaststellen van het ontwerp ben je mede verantwoordelijk voor de communicatie. Zo ben je onder andere tijdens informatieavonden het aanspreekpunt voor belanghebbenden.

Als sturend projectleider spreek je projectteamleden aan op hun individuele verantwoordelijkheden, maar je hebt ook constant oog voor het gezamenlijke eindresultaat. Je brengt projectkansen en - risico’s in beeld en legt verbanden tussen in- en externe ontwikkelingen. Indien nodig schaal je bij grote risico’s en onverwachte ontwikkelingen tijdig op. Met gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen zorg je voor goede afstemming met alle betrokkenen. Je werkt intensief samen met je team, managers, directeuren en collega’s binnen de projectorganisaties, districten en regio. Op natuurlijke wijze betrek je je omgeving bij het werk, overtuig je stakeholders, bereik je de gewenste resultaten en zet je Rijkswaterstaat neer als betrouwbaar partner.

Als professionele opdrachtgever zorg je ervoor dat de betrokken marktpartijen hun werkzaamheden goed kunnen uitvoeren. Je bewaakt hierbij constant de juiste verhouding tussen overheid en markt. Het vergroten van de efficiëntie en effectiviteit drijft jou iedere dag. Je signaleert en initieert mogelijkheden om processen en producten te verbeteren. Zo realiseer je de optimale inzet van mens en middelen. Met jouw oog voor wat er speelt, creëer je zowel in- als extern proactief kansen om Rijkswaterstaat zichtbaar en beter te maken. Je houdt je vakkennis actueel.

Wij zoeken 2 nieuwe collega’s; een medior (schaal 12) en een senior (schaal 13) projectmanager.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-diploma in een relevante richting zoals civiele techniek of bestuurskunde.
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring (minimaal 5 jaar voor senior rol)  in een politiek-bestuurlijke omgeving en actuele kennis van projectmanagement binnen een complexe organisatie.
 • Je hebt ervaring met projectmatig werken en met diverse aspecten van het adviesproces zoals probleemstelling, onderzoek, analyseren, adviseren, presenteren, evalueren en schriftelijk en mondeling rapporteren.
 • Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving zoals de Tracéwet, basiskennis van verkeers- en vervoersbeleid en inhoudelijke kennis van milieueffectrapportages, of bent bereid deze kennis op te doen via cursussen.
 • Kandidaten met kennis van Smart Mobility, complexe data- en omgevingsmanagement en affiniteit met kunstwerken/objecten van RWS zijn in het bijzonder uitgenodigd om te solliciteren.
 • Je bent klantgericht, innovatief en analytisch sterk en kunt daadkrachtig leidinggeven.
 • Je kunt goed communiceren, samenwerken, plannen en organiseren en bent in staat een team aan te sturen en te motiveren
 • Je bent je bewust van de (in)formele regels, verschillende posities, ontwikkelingen, gevoeligheden en krachtenvelden binnen en buiten de organisatie en handelt ernaar.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €6.249 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden

 • De sollicitatiegesprekken vinden plaats spoedig na sluitingsdatum, waarschijnlijk in de week van 4 november 2019.
 • Wij zoeken een projectmanager op schaal 12 (medior) en schaal 13 (senior) niveau. Inschaling gebeurt op basis van ervaring en competenties.
 • In deze functie zul je onderdeel uitmaken van de crisiorganisatie. Dit kan zijn in de rol van inhoudelijk expert, maar ook als informatiecoördinator of als verslaglegger.
 • Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Meer over de functiegroep Project-/Programmamanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Verkenning en Planuitwerking (V&P) werkt aan het proces aanleg en onderhoud (A&O) en het omgevings- en assetmanagementproces (OAM). De afdeling bestaat uit omgevingsmanagers, projectmanagers planproducten en adviseurs leefomgeving en milieu.

V&P geeft vanuit het planproces vorm aan netwerkontwikkeling. Dit doen we door het leveren van capaciteit voor MIRT-onderzoeken (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) en verkenningen en het uitvoeren van planuitwerkingen. Ook geven we adviezen gedurende realisatie van een project en voor beheer en onderhoud van het netwerk en monitoring van milieuonderwerpen.

V&P is verantwoordelijk voor de totstandkoming van planuitwerkingen, waaronder producten als milieueffectrapporten en tracébesluiten en levert input voor de totstandkoming van planproducten van derden. Inhoudelijk adviseren we over verkenning, planuitwerkingen, realisatie en beheer en onderhoud voor natuur, externe veiligheid, landschap, bodem, water, lucht, geluid, leefbaarheid.

Onze afdeling is volop in ontwikkeling en wil in een vroegtijdiger stadium betrokken zijn bij initiatieven en gebiedsgerichte opgaven die de bereikbaarheid, leefomgeving en veiligheid in de regio verbeteren. Dit vraagt om ondernemerschap en wendbaarheid.

Rijkswaterstaat West-Nederland Noord

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.  

West-Nederland Noord
West-Nederland Noord opereert in een sterke politiek-bestuurlijke omgeving die ook landelijk actief en invloedrijk is. West-Nederland Noord dient de mobiliteit en bereikbaarheid in de Randstad, waaronder de hoofdstad Amsterdam en Schiphol. Niet alleen op het hoofdwegennet, maar ook voor de grote natte transportas (tevens zeetoegang) Noordzeekanaal met een primaire waterkering: het sluizencomplex en het gemaal bij IJmuiden. Noord-Holland is een van de grote economische motoren van Nederland en huisvest een aantal belangrijke (zakelijke) spelers zoals Schiphol, Greenport, Tata Steel, het zakendistrict op de Amsterdamse Zuidas en Haven Amsterdam. 

De regionale onderdelen van Rijkswaterstaat (RWS) zijn integraal verantwoordelijk voor het optimaal beheer, gebruik en de ontwikkeling van de netwerken die RWS in beheer heeft. Hier moet ook het spanningsveld gemanaged worden tussen enerzijds regionaal maatwerk en anderzijds landelijke prestaties en uniformiteit.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Isabel van de Geer, middenmanager

06-27054101

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Klanten Contact Centrum

088-7970788

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat West-Nederland Noord nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Omgevingsmanager beheer en onderhoud en kleine projecten

Rijkswaterstaat West-Nederland Noord
 • Stand­plaats Haarlem
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 11 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Adviseur industriële automatisering

Rijkswaterstaat West-Nederland Noord
 • Stand­plaats IJmuiden
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 8 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior adviseur scheepvaart- en waterbeheer

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
 • Stand­plaats Tilburg
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 23 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon