• Den Haag
 • Bachelor - HBO, MBO
 • 36 uur
 • schaal 10
  €3.091 - €4.921 (bruto)
 • Personeel en organisatie, Reclame / communicatie / marketing / PR / voorl., Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Solliciteer voor 24 juni 2024 Nog 10 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Kenmerk: SZW-658, Plaatsingsdatum: 1 juni 2024

Met de Wet toekomst pensioenen, verandert ons pensioenstelsel. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de manier waarop pensioenen worden opgebouwd, uitgekeerd en beheerd. Het ministerie van SZW wil ervoor zorgen dat de wetgeving goed wordt geïmplementeerd en het vertrouwen bij de Nederlanders wordt versterkt. De Programmadirectie Pensioenen en de directie Communicatie trekken samen op om het implementatietraject tot een succes te maken.

Ben jij een georganiseerde professional die op meerdere terreinen ons project kan ondersteunen? Heb je ervaring in het uitvoeren van administratieve taken, organiseren van bijeenkomsten en budgetbewaking? Wil je helpen om de content op twee websites van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te beheren? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Als projectmedewerker ondersteun en faciliteer je verschillende projecten op het gebied van de nieuwe regels voor pensioenen. Samen leiden we deze grote stelselherziening in goede banen voor miljoenen Nederlandse pensioendeelnemers, tienduizenden werkgevers en honderden pensioenuitvoerders. De projecten hebben allemaal te maken met contact met de dagelijkse praktijk, van campagnes tot content op websites tot werkbezoeken.

Je werkt nauw samen met teamleden van de directie Communicatie en de programmadirectie Pensioenen. Jij zorgt dat projecten soepel verlopen en dat alle administratieve aspecten op een gestructureerde manier en op tijd worden afgehandeld.

Je werkzaamheden op een rij:

• Je assisteert de projectleiders en teamleden bij het opstellen en bijhouden van projectplannen, mijlpalen en deadlines. Denk aan projectdocumentatie, notuleren, budgetbewaking en het opstellen van voortgangsrapportages.
• Je ondersteunt de werkzaamheden op de websites pensioenduidelijkheid.nl en werkenaanonspensioen.nl. Hierop informeren we het Nederlandse publiek en professionals over de nieuwe regels voor pensioenen. Jij helpt om de content op deze websites actueel te houden en rapporteert over de bezoekcijfers.
• Je administreert en monitort de signalen die vanuit de pensioenpraktijk binnenkomen. Je organiseert werkbezoeken naar pensioenuitvoerders en denkt mee hoe SZW een goed beeld krijgt van de verandering naar het nieuwe pensioenstelsel.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen. Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Meer over de functiegroep Beleidsondersteuner

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Project implementatie pensioenstelsel

Op 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen in werking getreden. Dit is het formele beginpunt van een grote transitie naar het vernieuwde pensioenstelsel. De komende jaren zal het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid daaraan samen met sectorpartijen uitvoering geven.

De Programmadirectie Pensioenen en de directie Communicatie zetten de komende jaren samen de schouders onder de transitie. In ons implementatietraject volgen we de voortgang van de stelselherziening op de voet en we voorzien burgers en professionals van de juiste, relevante informatie. We halen ook signalen op uit de uitvoeringspraktijk zodat we knelpunten vroegtijdig kunnen opvangen en oplossen. En we rapporteren regelmatig over hoe de transitie verloopt en wat het algemene vertrouwen in ons pensioenstelsel is. Dit alles doen we in nauwe verbinding met onze sectorpartijen.

Directie Arbeidsverhoudingen

De programmadirectie Pensioenen maakt organisatorisch onderdeel uit van de directie Arbeidsverhoudingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze directie ontwikkelt het beleid op het terrein van arbeidsverhoudingen. Dit terrein omvat het geheel van werkrelaties tussen werkgevers en werknemers, en hun relatie tot de overheid. De directie bestaat naast de programmadirectie Pensioenen uit drie beleidsafdelingen: Arbeidsrecht (AR), Loopbaan en Ontwikkeling (L&O) en Arbeidsvoorwaarden en arbeidsmigratie(AVA). Daarnaast is er een (tijdelijke) projectafdeling MDI (Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid).

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Roger Planje

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Zachary Sabajo Corporate Recruiter

06 299 04 853

Team Recruitment SZW

070 333 66 80

Solliciteren?

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Content expert / Social media adviseur

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 24 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Communicatieadviseur met contentervaring

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior Beleidsmedewerker Gezond en Veilig Werken

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon