Projectsecretaris beleid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 3 jaar met uitzicht op vast contract
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.957 - €4.707
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Financieel / economisch, Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 22 maart Nog 1 dag
 • Vacaturenummer DMO_20230303_10
 • Plaatsingsdatum 4 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De ontwikkeling van maatregelen die economische innovatie stimuleren. Het stimuleren van duurzame landbouw. Oplossingen voor de klimaatproblematiek. Bij de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in Den Haag werken we opgavegericht aan misschien wel de belangrijkste vraagstukken van deze tijd. Help jij als projectsecretaris beleid om deze projecten en programma’s tot een succes te maken?

Je maakt je deel uit van de POOL, de gezamenlijke groep met onder meer flexibel inzetbare project- en programmamanagers en projectsecretarissen van de ministeries van EZK en LNV. Van daaruit draag je bij aan beleidsvraagstukken die directe invloed hebben op de Nederlandse samenleving. Het gaat om grote of kleine projecten met een looptijd van maximaal een jaar. Jij bent een herkenbaar aanspreekpunt binnen en buiten de organisatie. En een goede gespreks- en sparringpartner van de project- of programmamanager in het team.

Als projectsecretaris zorg je voor het beheer van de projectorganisatie en -administratie en bewaak je het overzicht. Je organiseert bijeenkomsten en overleggen voor het team en stakeholders, stelt de agenda’s op, bewaakt de besluitvorming en zorgt ervoor dat acties worden nagekomen en geborgd zijn. En je verzorgt de verslaglegging en communicatie rond het project of programma. Ook adviseer je de project- of programmamanager, de teamleden en stakeholders over de voortgang en denkt mee als constructieve gesprekspartner met gedegen kennis van zaken en een nuchtere blik.

Misschien wel het mooiste aan je functie is dat je tot de eerste lichting projectsecretarissen behoort die vanuit de POOL werken. Je krijgt dan ook alle ruimte om mee te denken over hoe je deze rol het beste kunt invullen. Als organisatie kunnen wij daarvan leren. Ook koppelen we je zoveel mogelijk aan projecten en programma’s waar jouw kwaliteiten het beste tot uitdrukking komen. Bovendien hechten we veel waarde aan jouw persoonlijke ontwikkeling. Zodat je na je termijn bij de POOL – je kunt hier maximaal vijf jaar werken – een mooie carrièrestap kunt maken binnen een van onze ministeries.

Hoe ziet je dag eruit als projectsecretaris binnen de POOL? Reken erop dat het erg divers is. Denk aan een een aantal vergaderingen met het project/programma waarin je actief ben, 1 op 1 afstemmingsmomenten met de projectteamleden maar ook bijvoorbeeld met het bijwerken van sturingsdocumenten zoals de planning of een projectplan. Deze mix van activiteiten maakt het werk afwisselend en uitdagend! Uiteindelijk ben jij degene die, zeker in een complex project of programma, een zo compleet mogelijk overzicht heeft en weet wat er speelt. Daarnaast is er veel ruimte voor je eigen ontwikkeling binnen de POOL, tijdens bijvoorbeeld POOL dagen, het volgen van een opleiding en de vakgroepen van de POOL. Hierdoor leer je naast je opdracht ook nog allerlei nieuwe vaardigheden die je weer kunt meenemen in je werk. Al met al, binnen de POOL krijg je de kans om je voor hele interessante en uitdagende opgaven in te zetten én om jezelf professioneel en persoonlijk verder te ontwikkelen. Niet onbelangrijk, je komt te werken in een open omgeving en een uitgebreid introductieprogamma met gezellige collega's.

Vanuit jouw achtergrond en interesses kijk jij op een verfrissende manier naar vraagstukken. Je hebt het lef om waar nodig een vernieuwende aanpak voor te stellen. Jouw zorgvuldigheid en communicatieve vaardigheden komen goed van pas in je werk. Dat geldt ook voor je vermogen om structuur aan te brengen en om afspraken en acties op te volgen en te bewaken. Bovendien kun je tijdig knelpunten signaleren en kom je met creatieve oplossingen voor vraagstukken. Met een enthousiaste, praktische instelling, humor en inlevingsvermogen ga je aan de slag. Je schakelt makkelijk tussen de diverse betrokkenen op verschillende niveaus. En je wilt jezelf continu blijven ontwikkelen. Verder heb je:

 • Een hbo-diploma.
 • Enige ervaring als projectsecretaris of affiniteit met het werken in een vergelijkbare rol in een projectomgeving.
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands.
 • Ervaring met het gebruik van digitale (vergader)tools en het vermogen om anderen daarbij te ondersteunen.
 • Gevoel voor en inzicht in de behoeftes en belangen van anderen in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving en ben je je bewust van je eigen invloed.
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Maand­salaris Min €2.957 Max. €4.707 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 3 jaar met uitzicht op vast contract
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • De kennismaking en selectieprocedure bestaan uit minimaal twee gespreksrondes en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Wil je een informatiepakket over het werken bij de POOL? Dat kun je opvragen via [email protected].
 • Het inwinnen van referenties of een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Herplaatsingskandidaten en verplichte van werk naar werk kandidaten niet zijnde van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dienen een aanwijzingsbesluit van het bevoegd gezag toe te voegen aan de sollicitatie.
 • Collega's van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd c.q. overgenomen worden met behoud van de huidige contractvorm.
 • Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.

Wat bieden wij jou nog meer:

 • Een prettige werkomgeving met goede faciliteiten op loopafstand van het centraal station.
 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
 • Wij vinden een goede balans bestaat tussen je professionele en privéleven belangrijk. Werktijden zijn, in onderling overleg, flexibel in te delen.
 • Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden; je werkt dan deels vanuit huis en deels op kantoor. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.

Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep Commissiesecretaris

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je maakt als projectsecretaris deel uit van de POOL van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Met 50 project- en programmamanagers, 65 rijkstrainees en nu ook 5 projectsecretarissen vormen we een lerende organisatie die wendbaar en opgavegericht de verschillende programma’s en projecten binnen de ministeries ondersteunt. Het voeren met name opdrachten uit in beleidscontext, soms ook in uitvoering en toezicht.

Wij leveren project- en programmatische expertise en capaciteit om de belangrijkste opgaven van EZK en LNV te helpen realiseren. Wat ons kenmerkt? We zijn flexibel inzetbaar, bieden inhoudelijke expertise en opereren in een breed netwerk. Wij voeden elkaar, leren van elkaar en versterken elkaar, bijvoorbeeld als het gaat om experimenteren met nieuwe werkvormen en methodieken. Omdat we steeds wisselende opdrachten oppakken, bouwen we een goed beeld op van hoe de organisatie functioneert en wat er goed of minder goed werkt. Dat helpt weer bij volgende opdrachten. Door onze manier van werken binnen de beleidsdirecties dragen we bij aan de ontwikkeling van kennis over proces- en projectmatig werken, die we breed in de organisaties inzetten.

Goed om te weten: als projectsecretaris kun je maximaal vijf jaar bij de POOL werken. Het is aan jou om ervoor te zorgen dat je na deze termijn kunt doorstromen naar een functie binnen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit of ergens anders binnen de Rijksoverheid.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Dit doen we door de juiste randvoorwaarden te creëren, ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien, aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving, en samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam en ondernemend Nederland.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord, en maken hiervoor gebruik van onze innovatiekracht. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren.

Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. Wij werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én met elkaar schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. Wij maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Samen streven we ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Naima Khoulali, MT-lid POOL

06-21346359

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Asal Kleijsen, adviseur Werving & Selectie

06-31019498

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Projectsecretaris beleid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 22 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Jurist

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 4 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Strategisch adviseur IV Organisatie en Strategie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 22 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon