Projectsecretaris rechtsbijstand (schaal 10)

Ministerie van Justitie en Veiligheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar, met mogelijkheid tot verlenging tot eind 2024
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.811 - €4.519
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau HBO bachelor, WO bachelor
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 27 januari Nog 1 dag
 • Vacaturenummer BD22/DGRR/220006
 • Plaatsingsdatum 13 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij het programma rechtsbijstand zijn we op korte termijn op zoek naar een projectsecretaris. Je bent werkzaam binnen een klein enthousiast team dat zich bezig houdt met de kwaliteitsverbetering van de rechtsbijstand in de tweede lijn. Je ondersteunt de beleidscoördinator van het team en draagt mede zorg voor de organisatie, planning en de beheersmatige kant binnen het programma-onderdeel. Je zorgt voor overzicht binnen het team en legt verbinding met andere programma-onderdelen. Je stuurt op de planning en helpt het team bij het organiseren van bijeenkomsten.

Werkzaamheden:

 • je houdt overzicht over de activiteiten binnen het team en legt verbinding met andere onderdelen van het programma
 • je stelt projectplanningen op en houdt deze up-to-date
 • je stuurt op de uitvoering van het projectplan en bewaakt de voortgang van acties, afspraken, risico's en doelen in relatie tot dit plan
 • je bent secretaris van overleggen
 • je plant afspraken in en organiseert bijeenkomsten
 • je houdt de financiële administratie bij

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

In 2018 is het programma stelselvernieuwing rechtsbijstand gestart, met als doel om het stelsel te vernieuwen langs de lijnen van de rapportages van de commissies Wolfsen en Van der Meer. Deze commissies hebben zich gebogen over respectievelijk het stelsel en de bekostiging van de advocatuur. In november 2018 is er een brief naar de Tweede Kamer gezonden waarin de contouren worden geschetst van een nieuw stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Deze contouren vormen het kader waarbinnen het kabinet de opdracht tot herziening van het stelsel verder vormgeeft. Samen met de belangrijkste samenwerkingspartners en belanghebbenden worden op dit moment de contouren uitgewerkt worden tot een werkend stelsel. Vanwege de complexiteit van de opgave en transitie is een stevig en duidelijk gepositioneerd programmateam ingericht. Binnen de programmaorganisatie wordt een aantal activiteiten in onderlinge samenhang ontwikkeld. De werkzaamheden hebben een sterk programma- en projectmatig karakter onder aansturing van de programmamanager.

Een van de onderdelen van het programma is de verbetering van de kwaliteit van de rechtsbijstand in de tweede lijn. Rechtzoekenden moeten kunnen rekenen op deskundige dienstverlening, waarmee snel en integraal hulp wordt geboden bij een probleem, gericht op het bereiken van een duurzame oplossing. Daarnaast werken we toe naar vergoedingen voor rechtsbijstandverleners die meer in verhouding staan tot de verrichte werkzaamheden. Dit willen we o.a. bereiken door de invoering van rechtshulppakketten, die voorzien in een integrale behandeling van een probleem voor een integrale prijs. In een rechtshulppakket kunnen meerdere interventies worden opgenomen, zoals advies, onderhandeling, mediation of procederen. Deze interventies kunnen binnen een pakket door verschillende dienstverleners worden aangeboden. Per pakket worden kwaliteitscriteria vastgesteld waaraan dienstverleners moeten voldoen, zodat rechtzoekenden kunnen rekenen op dienstverleners die beschikken over de benodigde expertise en voldoende ervaring om hun probleem op te lossen. De rechtshulppakketten worden uitgewerkt door de Raad voor Rechtsbijstand, samen met andere partijen. Voor dit onderdeel zoekt het programma versterking.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.
Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving en we gebruiken de kracht van de diversiteit van onze medewerkers om samen resultaten te halen voor Nederland. Hierbij staan openheid naar elkaar, transparantie in wat we doen en sensitiviteit voor wat in de maatschappij speelt voorop. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt en zich kan ontwikkelen. Daarom bevorderen we het werken in divers samengestelde teams.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Renee van Eijl

06-52877378

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) Beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 28 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker interceptie en digitale opsporing

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 8 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsondersteuner Programma Nederland Digitaal Veilig NCTV (tijdelijk)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 8 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon