Projectsecretaris wetgevingsproject nieuw Wetboek van Strafvordering DWJZ

 • Den Haag
 • Universitair Master
 • 32 - 36 uur
 • schaal 11
  €4.024 - €6.110 (bruto)
 • Juridisch
 • Solliciteer voor 24 juni 2024 Nog 11 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Kenmerk: BD24/DWJZ/240342, Plaatsingsdatum: 12 juni 2024

Wij bieden een afwisselende, verantwoordelijke en boeiende functie voor een jurist die geïnteresseerd is in het ondersteunen en begeleiden van een groot wetgevingsproject. Wij zoeken een projectsecretaris (schaal 11) voor het zeer omvangrijke wetgevingsproject nieuw Wetboek van Strafvordering. De projectsecretaris werkt nauw samen met de projectleider voor dit wetgevingstraject en speelt een cruciale rol in de ondersteuning van het project. Je krijgt een unieke kans om een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van het nieuwe wetboek.
Graag leggen we uit wat de projectsecretaris nieuw Wetboek van Strafvordering doet.
De projectsecretaris en de projectleider zijn de centrale figuren voor de organisatorische en procesmatige ondersteuning van het wetgevingsproject nieuw Wetboek van Strafvordering en onderhouden daarbij belangrijke relaties met de organisaties in de strafrechtsketen en de betrokken beleidsafdelingen binnen het ministerie. De projectsecretaris is voor hen het aanspreekpunt voor het nieuwe wetboek. Door het opbouwen en onderhouden van deze relaties draagt de projectsecretaris bij aan het behalen van de doelen binnen het project.
Het nieuwe wetboek maakt onderdeel uit van een wetgevingsproject dat bestaat uit meerdere wetsvoorstellen. De wetvoorstellen bevinden zich elk in een ander stadium van de wetgevingsprocedure. Van de projectsecretaris verwachten wij dat hij of zij een degelijke en realistische planning maakt en vervolgens voor elk van de wetsvoorstellen die planning bewaakt. De projectsecretaris speelt hierbij (intern en extern) een motiverende rol om alle betrokken partijen mee te krijgen in deze planning. De projectsecretaris is hierbij alert op risico’s, knelpunten en belemmeringen die de voortgang en het resultaat van het project kunnen verstoren. Daarbij is de projectsecretaris pro actief en neemt hij of zij in overleg maatregelen als vertraging of stagnatie dreigt.
Binnen dit wetgevingsproject worden meerdere overleggen en expertmeetings georganiseerd met de ketenpartners. De projectsecretaris speelt een sleutelrol in het organiseren van deze bijeenkomsten. De taken variëren hierbij van het opstellen van vergaderagenda’s en het sturen van uitnodigingen tot het beheren van actielijsten en het opstellen van verslagen. Daarnaast ondersteunt de projectsecretaris de archivaris van het project.
Tot slot heeft de projectsecretaris een zeer belangrijke meer inhoudelijke taak. Er werkt een groot aantal wetgevingsjuristen aan dit project. Zij schrijven conceptteksten voor de verschillende wetsvoorstellen en algemene maatregelen van bestuur. De projectsecretaris toetst deze teksten op consistentie en inhoud, controleert de verwijzingen en maakt omvangrijke transponeringstabellen. Op deze manier vervult de projectsecretaris een zeer cruciale rol bij de inhoud van het nieuwe wetboek.

Kortom, een baan met inhoud, uitdaging en afwisseling! Zou je meer willen weten over ons werk en deze functie? Bel of Whatsapp gerust.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Wetgeving en Juridische Zaken is verantwoordelijk voor de uitvoering van het wetgevingsprogramma van het ministerie van Justitie en Veiligheid, het voeren van juridische procedures, het geven van juridische adviezen en de activiteiten ter bevordering van de kwaliteit van de wetgeving van alle ministeries. De directie bestaat uit vier juridische sectoren, waaronder de Sector Straf en Sanctierecht, en de Afdeling Bedrijfsvoering & Advies.

Bij de sector straf- en sanctierecht vormen wij een hecht en collegiaal team van ongeveer 30 mensen. We staan graag klaar om elkaar te helpen en om mee te denken over de juridische puzzels waar de ander mee bezig is. Dossiers pakken we graag met zijn tweeën op, om te zorgen dat er altijd ruimte is om te sparren. Zo leren we veel van elkaar. Samen werken we aan de ontwikkeling, de totstandkoming, het beheer en het onderhoud van het straf- en sanctierecht. Hieronder valt ook de zorg voor het Wetboek van Strafrecht en het grote wetgevingsproject nieuw Wetboek van Strafvordering. Daarnaast valt ook de implementatie en uitvoering van Europese regelgeving, jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie en internationale verdragen onder de werkzaamheden van de sector. Deze Europese en internationale dimensie omvat tevens het voeren van onderhandelingen namens de verantwoordelijke bewindspersonen over de totstandkoming van Europese en internationale regelgeving. Andere belangrijke werkzaamheden zijn o.a. het verzorgen van ambtelijke bijstand aan leden van de Tweede Kamer, bijvoorbeeld bij de voorbereiding van initiatiefwetgeving en amendementen, en het beantwoorden van burger- en Kamervragen over wetgeving op het gebied van Justitie en Veiligheid. Kortom, een wereld aan mogelijkheden om je verder te ontwikkelen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken zoals het insolventierecht, het ondernemingsrecht, de aanpak van criminaliteit, de nationale veiligheid, migratie, de bescherming van persoonsgegevens en het rechtsbestel. Dat gebeurt op nationaal en op internationaal niveau, bijvoorbeeld in EU-verband. De ministers en de staatssecretaris worden bij hun werk door meer dan tweeduizend medewerkers ondersteund. Deze medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig op verschillende terreinen en maatschappelijk betrokken. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Marion Damave, hoofd SSR

06-46805207

Frederik Krips, plv. hoofd SSR

06-46805365

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Paula van Reeuwijk, adviseur HR

06-25116280

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinator Beleidskompas

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directie Wetgeving en Juridische Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 5 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Medewerker bedrijfsvoering LIEC Fieldlab Hub

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 19 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior juridisch medewerker

Ministerie van Veiligheid en Justitie, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 29 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon