Projectwerkvoorbereider

Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten

 • Stand­plaats Leusden
 • Contractduur 3 jaar
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €2.899 - €4.001
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Techniek / productie
 • Reageren voor 22 augustus
 • Vacaturenummer 479196
 • Plaatsingsdatum 13 juli 2021
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling

Functie­omschrijving

De producteenheid Componentenherstel in Leusden is onderdeel van het Materieellogistiek Commando. Onze taken? Storingsanalyses uitvoeren op componenten van grondgebonden (wapen)systemen (onder andere wiel- en rupsvoertuigen) en ze herstellen of reviseren. Jij zorgt voor de werkvoorbereiding van de projecten op technisch, organisatorisch en kwalitatief gebied. En evalueert op kwaliteit, tijd en geld.

Tijdens de acquisitiefase en de gunning van een project analyseer en interpreteer je de behoeften op het gebied van configuratiemanagement, autotechniek, constructietechniek en informatietechniek. Vervolgens kom je als projectleider van een multidisciplinair team tot een volwaardig projectinitiatiedocument met daarin de beschrijving van de aanpak en de benodigde middelen, zoals manuren, geld en onderdelen. Ook initieer je het opstellen van de technische documentatie die nodig is voor de uitvoering van de opdracht. Daarbij houd je rekening met de geldende voorschriften en kwaliteitseisen. Jij bepaalt de technische normen en criteria voor het project.

In de voorbereidingsfase en/of tijdens een proefrevisie volg je de opdracht kritisch op technische inhoud, toegestane manuren en materiaalkosten. Je beoordeelt of het project binnen de gestelde randvoorwaarden blijft die met het Materieellogistiek Commando en de opdrachtgever zijn overeengekomen. Als je onjuiste of gewijzigde aspecten signaleert, zoek je naar een zo gunstig mogelijke oplossing. Daarover houd je nauw contact met de opdrachtgever. Eventueel stel je de opdracht en projectrapportage bij.

Je geeft de opdracht in uitvoering en rapporteert over de toegewezen middelen, capaciteit en geld aan het hoofd van de sectie Productiebesturing en de opdrachtgever. Ook bespreek je de volgorde van de deelbewerkingen en stel je een volgordeschema op. Blijken er veranderingen in de opdracht noodzakelijk, dan voer je daarover overleg met de opdrachtgever en de betrokken producteenheden. De producteenheden adviseer je over productiebeslissingen. Die voer je vervolgens door in de technische documentatie. Tijdens het hele project zorg je voor een adequate verslaglegging. En na de afronding neem je de nazorg voor je rekening.

Verder treed je zowel binnen als buiten het Materieellogistiek Commando op als adviseur over onder meer nieuw materieel, door anderen voorgestelde modificaties, en de wijze waarop storingen en defecten in de toekomst kunnen worden voorkomen. Ook draag je bij aan onderhoudsanalyses en doe je voorstellen voor het verbeteren van het preventief en correctief onderhoud.

Wil je graag werken bij MatLogco maar is deze vacature niet precies wat je wil, zoek dan op www.werkenvoornederland.nl op #werkenbijmatlogco voor al onze actuele vacatures.

Functie-eisen

 • Je hebt een hbo-diploma in een relevant vakgebied, zoals werktuigbouwkunde, autotechniek of mechatronica.
 • Je hebt een cursus projectmanagement gevolgd.
 • Je hebt kennis van automatiseringssystemen, bij voorkeur van SAP.
 • Je kunt je zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken en beheerst het Duits en Engels.
 • Je kunt goed zelfstandig werken en neemt verantwoording voor je werk.
 • Je kunt complexe praktijkopgaven inzichtelijk maken en komt met inventieve oplossingen voor vraagstukken.
 • Je werkt met een kritisch oog en een klantgerichte en serviceverlenende instelling.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 9
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €2.899 Max. €4.001 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling
 • Contract­duur 3 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Bijzonderheden

 • Deze vacature wordt zowel in- als extern opengesteld. Bij geschiktheid krijgen interne kandidaten de voorkeur.
 • Het is noodzakelijk dat je als burgersollicitant de Nederlandse nationaliteit hebt of beschikt over een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA), tenzij je afkomstig bent uit een land van de Europese Economische Ruimte (EER) of uit Zwitserland.
 • Je bent bereid om de eed of belofte voor burgermedewerkers van Defensie af te leggen.
 • Een veiligheidsonderzoek en referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure. Het gaat om een achtergrondcheck op onder meer strafblad en financiële zaken, die gemiddeld acht weken in beslag neemt.
 • Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag is een voorwaarde voor de aanstelling.
 • Je mag ervan uitgaan dat je normaal gesproken binnen een maand na de sluitingsdatum van ons te horen krijgt of je al dan niet uitgenodigd gaat worden voor een selectiegesprek.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Techniek levert op de afgesproken tijd de door de klant gevraagde kwalitatief hoogwaardige producten en diensten tegen de afgesproken kosten en binnen de kaders van de dienstverleningsovereenkomst. De producten en diensten bestaan uit het correctief en modificatief onderhoud van systemen (onder andere wiel- en rupsvoertuigen)  en aan bestaande componenten, en het ontwikkelen van nieuwe systemen en producten. Ook leveren we technische expertise (desnoods op locatie) en missieondersteuning evenals instromingbegeleiding en productverificaties.

De taken van de afdeling omvatten, naast het uitvoeren van de genoemde technische werkzaamheden en het kwalitatief deskundig beantwoorden van onderzoeksvragen, onder meer de ondersteunende werkzaamheden productiebesturing, projectmanagement, werkvoorbereiding, planning en technisch kennismanagement.

Producteenheid Componentenherstel
De producteenheid Componentenherstel voert storingsanalyses uit op componenten voor line replacable units, zoals motoren en transmissies, en deelsystemen en herstelt en reviseert de componenten. Ook zorgen we ervoor dat we over (strategische) kennis van deze componenten en deelsystemen beschikken en dat we die kennis behouden voor Defensie.

Binnen de producteenheid beschikken de clusters Hydrauliek, Mechanica en Elektro elk over de specifieke technologische kennis en kunde die nodig zijn om alle voorkomende werkzaamheden aan de componenten van grondgebonden systemen te kunnen verzorgen.

De stafgroep van de producteenheid verzorgt de werkvoorbereiding en planning voor preventief, modificatief en correctief onderhoud aan grondgebonden (wapen)systemen. Ook doen we de werkvoorbereiding voor en begeleiden we projecten op technisch, organisatorisch en kwaliteitsborgingsgebied. Een andere belangrijke taak is de technische advisering op ons systeem- en vakgebied.

Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando en de Defensie Materieel Organisatie.

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando en de Defensie Materieel Organisatie lijken op werkmaatschappijen.

Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer M. Filemon, Hoofd Stafgroep Componentenherstel

06-10292041

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw I. Janssen Lok, P&O adviseur afdeling techniek

06-10296982

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Software Engineer

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Software Architect

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Test Engineer

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon