Promotie, onderzoeker in opleiding

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

 • Stand­plaats Bilthoven
 • Contractduur Voor de duur van 48 maanden
 • Uren per week 36
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 18 augustus Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer #358
 • Plaatsingsdatum 4 augustus 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Heb jij een MSc diploma met een achtergrond in de sociale wetenschappen, gezondheidswetenschappen, gedragswetenschappen of biomedische wetenschappen? Ben je geïnteresseerd in hoe we mensen kunnen helpen bij het maken van beslissingen als het gaat om vaccinatie en screening? Vind je het leuk om met mensen hierover in gesprek te gaan, vragenlijsten te ontwikkelen en creatief bezig te zijn voor nieuwe interventies? En wil jij graag een bijdrage leveren aan het ondersteunen van de besluitvorming ter voorkoming van baarmoederhalskanker onder Turks- en Marokkaans-Nederlandse vrouwen? Ambieer je een wetenschappelijke carrière en wil je graag een promotietraject op dit onderwerp doen? Dan zoeken we jou!

Het ontwikkelen en evalueren van audiovisuele materialen om Turks- en Marokkaans-Nederlandse vrouwen[GV1] [NH2] te ondersteunen bij het maken van beslissingen omtrent de HPV-vaccinatie en het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.

Doel van het onderzoek

Vergeleken met vrouwen zonder een migratieachtergrond komt baarmoederhalskanker vaker voor onder Turks- en Marokkaans-Nederlandse vrouwen, terwijl zowel hun deelname aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker als de vaccinatiegraad tegen het humaan papillomavirus (HPV) lager is. Dit is vooral zorgelijk, omdat het huidige voorlichtingsmateriaal niet (grondig) wordt gelezen door deze vrouwen en gericht is op feitelijke medische informatie, terwijl deze vrouwen de behoefte hebben aan informatie over praktische, emotionele, culturele en religieuze aspecten. Deze voorlichtingsmaterialen zijn daarom niet afgestemd op de behoeften van deze vrouwen.

In een eerder onderzoek hebben we geëvalueerd of en in hoeverre cultureel sensitieve educatieve video's, die we met de vrouwen ontwikkelden, de geïnformeerde besluitvorming voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker verbeterde. Marokkaans-Nederlandse vrouwen die nog nooit eerder aan het bevolkingsonderzoek hadden deelgenomen en die zowel de huidige informatiebrochure als onze video kregen aangeboden, stonden positiever tegenover het bevolkingsonderzoek dan degenen die alleen de brochure kregen aangeboden. Daarnaast vonden meer Marokkaans-Nederlandse respondenten in de interventiegroep de zelfafnameset gemakkelijk uit te voeren dan in de controlegroep en vonden minder respondenten in de interventiegroep dat de zelfafnameset pijnlijk zou zijn in vergelijking met de controlegroep. Daarnaast was onder zowel Turks- als Marokkaans-Nederlandse vrouwen het bekijken van de video veel populairder dan het lezen van de brochure.

Vergeleken met op informatie gebaseerde materialen zijn op verhalen gebaseerde materialen even effectief, zo niet effectiever, in het verbeteren van kennis en houdingen en het bevorderen van gedragsverandering, zoals ook bewezen in ons eerder onderzoek. Met betrekking tot de wijze van aanbieden werd onze video veel vaker bekeken dan de brochure door Turks- en Marokkaans-Nederlandse interventierespondenten waarbij beide werden aangeboden. Daarom beogen we in dit nieuwe onderzoek audiovisuele, op verhalen gebaseerde interventies te ontwikkelen om Turks- en Marokkaans-Nederlandse vrouwen beter te bereiken en te informeren over het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en de HPV-vaccinatie. In dit onderzoek zal worden geëvalueerd hoe vrouwen deze interventies ervaren, en of en in hoeverre deze interventies effectief zijn om deze vrouwen te bereiken en te informeren over het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en de HPV-vaccinatie.

Dit onderzoek zal conform het Intervention Mapping Protocol (IMP) uitgevoerd worden, dat het iteratieve proces beschrijft van probleemidentificatie tot probleemoplossing. IMP is een systematisch proces dat gericht is op het nemen van effectieve stapsgewijze beslissingen bij het plannen, implementeren en evalueren van gezondheidsbevorderende interventies. Dit onderzoeksproject zal eindigen met een evaluatieonderzoek, waarin de effectiviteit wordt beoordeeld van twee audiovisuele, op verhalen gebaseerde interventies.

Om deze onderbelichte, moeilijk te bereiken immigrantenpopulaties te bereiken, zullen we gebruik maken van een methodiek genaamd ‘respondent-driven sampling’ waarbij via het sociale netwerk anderen benaderd kunnen worden. In de toekomst kunnen onze opgedane expertise en ontwikkelde methodieken worden gebruikt voor andere groepen en voor andere preventieprogramma's.

Werkzaamheden en taken

Als PhD-kandidaat voer jij promotieonderzoek uit onder Turks- en Marokkaans-Nederlandse vrouwen van 30 tot 60 jaar (zij worden uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker) en onder Turks- en Marokkaans-Nederlandse vrouwen die een uitnodiging thuis gestuurd krijgen om hun dochter(s) te laten vaccineren tegen HPV. Met verschillende kwalitatieve onderzoeksmethoden (interviews en focusgroepen) breng je de informatiebehoeften van deze vrouwen in kaart, maar spreek je ook stakeholders om interventies te kunnen ontwikkelen die in de praktijk toegepast kunnen worden. Vervolgens ga je een creatief ontwikkeltraject in om passende, op verhalen gebaseerde audiovisuele interventies te ontwikkelen. Deze interventies worden in een evaluatiestudie zowel kwalitatief als kwantitatief geëvalueerd door middel van focusgroepen en vragenlijsten.

Je start met het je eigen maken van het project door het uitvoeren van een literatuurstudie en het schrijven van een gedetailleerd onderzoeksvoorstel voor het uitvoeren van de eerste stappen van het onderzoek. Je werkt nauw samen met verschillende experts van het RIVM. Als promovendus bij het RIVM heb je mogelijk ook een rol in de begeleiding van studenten tijdens dit project.

We verwachten een actieve houding waarbij je bijdraagt aan de doelen van dit project, maar zelf ook vorm en invulling weet te geven aan de vraagstukken die daarbinnen van belang kunnen zijn. Je gaat daarbij analytisch, creatief en oplossingsgericht te werk. Tijdens het promotietraject zijn er (in overeenstemming) mogelijkheden tot het volgen van cursussen om jouw kwaliteiten als onderzoeker verder te ontwikkelen. De voortgang zal periodiek besproken worden, gebruikmakend van tussentijdse rapportages en/of presentaties. Gedurende jouw promotietraject zul je minimaal vijf wetenschappelijke publicaties in internationale peer-reviewed tijdschriften schrijven en jouw onderzoeksresultaten tevens op nationale en/of internationale conferenties presenteren. Het project resulteert uiteindelijk in een proefschrift.

Over de afdeling

Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)

De Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) is een onderdeel van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM. De taak van de LCI is om de infectieziektebestrijding soepel te laten verlopen, zowel in de dagelijkse praktijk, als tijdens grootschalige uitbraken van infectieziekten. Vast ankerpunt voor infectieziektebestrijding vormen de meer dan 150 richtlijnen, draaiboeken en verpleegkundige stappenplannen van de LCI. De richtlijnen worden ontwikkeld door de LCI in samenwerking met deskundigen uit het veld en vastgesteld door het Landelijk Overleg Infectieziektebestrijding (LOI). Onderwerpen variëren van COVID-19 tot scabiës en van de bof tot syfilis.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

RIVM: deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk

Als Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn we een deskundige, betrouwbare en onafhankelijke adviseur voor overheid, professionals en burgers. Ons doel: een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. We bewaken gezondheid, ziekten, de kwaliteit van de leefomgeving én het milieu. Daarvoor doen we onderzoek en we verzamelen kennis voor toegankelijke informatie en toepasbare adviezen. Het RIVM zorgt voor een goede geboortescreening, het bestrijden van infectieziekten en heeft een centrale rol bij het Rijksvaccinatieprogramma en de bevolkingsonderzoeken. We onderzoeken wat er nodig is voor goede zorg, een gezonde leefstijl, veilige producten en een veilige en gezonde leefomgeving. Ook dragen we bij aan het voorkomen, bestrijden en beheersen van incidenten en crises.
Vanuit ons hoofdkantoor in Bilthoven en vanaf 2023 vanuit een prachtig nieuw gebouw op het Utrecht Science Park, werken we met ongeveer 2100 collega’s aan al onze adviezen, rapporten, factsheets en publicaties. Daarbij laten we ons leiden door de vragen van vandaag én morgen. We doen ons werk midden in de maatschappij. Trots zijn we op onze organisatie waar iedereen welkom is. Als kennisinstituut van de overheid willen we een afspiegeling van de samenleving zijn. Naast talent, ervaring en motivatie maken ook aspecten van identiteit zoals leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking, onze organisatie rijker, innovatiever én leuker. Met deze verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten werken wij samen aan een nog beter resultaat!
RIVM – De zorg voor morgen begint vandaag

Ook benieuwd naar hoe anderen het werken bij het RIVM ervaren? Bekijk het op RIVM-ers aan het woord | RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Nora Hamdiui

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Kelly Veenboer, recruiter

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

AIO/Promovendus (antimicrobiële resistentie)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 15 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

AIO/Promovendus antimicrobiële resistentie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 15 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Junior-epidemioloog COVID-19 vaccinatiecijfers

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 10 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon