Promovendus Gezonde Leefomgeving

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

 • Stand­plaats Bilthoven
 • Contractduur 48 maanden
 • Uren per week 36
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 10 mei Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer M&V-DMG-069
 • Plaatsingsdatum 22 april 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Natuurlijk! Een gezonde omgeving is beweegvriendelijk en het groen en blauw lokt je naar buiten. Vele onderzoeken hebben aangetoond dat bewegen goed is voor zowel de fysieke als mentale gezondheid. Maar welke stedelijke inrichting zorgt er nu precies voor dat mensen (meer) gaan bewegen? Een van die oplossingen is het aanleggen van groen en water in een wijk. Groen en water hebben over het algemeen positieve effecten op de fysieke en mentale gezondheid en worden in de stad aangelegd voor klimaatadaptatie en omdat het uitnodigt tot beweging, zorgt voor meer recreatie en brengt verkoeling en kan daarmee hittestress verminderen. Maar groen en water kunnen ook risico’s vormen voor gezondheid door bijvoorbeeld allergieën of infectieziekte zoals Lyme of blauwalgen. Belangrijke beslisinformatie voor gemeenten, provincies en de nationale overheid voor een betere afweging tussen gezondheid en andere belangen. De vraag is: hoe kunnen dergelijke gezondheidseffecten meegenomen worden in een integrale afweging bij(her)inrichting van ruimtelijke plannen? De beantwoording van deze vraag blijft actueel o.a. door de komst van de Omgevingswet.

Voor het project ‘Integrale Gezondheidseffecten van Ruimtelijke Plannen (GRIP)’ zoeken we een promovendus Leefomgeving en Gezondheid. Deze promotieplek biedt dan ook kans om de kennisbasis van het multidisciplinaire veld van gezondheid en milieu te versterken. Als promovendus ga jij specifiek aan de slag met de thema’s “stedelijke inrichting, bewegen en gezondheid” evenals “groen en water en gezondheid”. De focus voor het PhD traject ligt op empirisch onderzoek naast literatuuronderzoek. De belangrijkste uitdaging is om kwantitatieve relaties te vinden tussen kenmerken van de fysieke leefomgeving (urban form) en gezondheid én om deze relaties toe te passen in integrale afwegingen. Je kijkt bijvoorbeeld naar tracking data om te onderzoeken welke invloed de inrichting van de leefomgeving heeft op beweegpatronen en gezondheid. Je onderzoekt hoe gezondheidseffecten door veranderingen van de leefomgeving kunnen worden gewogen in integrale afwegingssystematiek zoals maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA). Zodoende kunnen planologen en beleidsmakers óók effecten op gezondheid van hun plannen onderbouwen en afwegen. De wetenschappelijke kennis publiceer je in wetenschappelijke artikelen en een proefschrift.

Je promotiewerk wordt begeleid vanuit RIVM en het IRAS van de Universiteit Utrecht. De thuisbasis van de promovendus is bij het RIVM. Het wetenschappelijke werk zal worden uitgevoerd binnen de context van de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven (https://gezondstedelijklevenhub.nl/). Dit project wordt uitgevoerd in het Strategische onderzoeksprogramma van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in samenwerking met het Institute for Risk Assessment Science (IRAS) van de Universiteit Utrecht (UU). Je komt te werken bij de afdeling Integrale Ruimtelijke Vraagstukken wat valt onder het Centrum Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid, wat weer onderdeel is van het kennisdomein Milieu en Veiligheid.

Functie-eisen

 • Je hebt een relevante universitaire opleiding afgerond, bijvoorbeeld stedenbouw/sustainable urban development of aanverwante richting, gezondheidswetenschappen of milieuwetenschappen.
 • Je hebt belangstelling voor onderzoek naar gezondheid in relatie tot leefomgeving of milieu; ervaring met zowel kwantitatieve (epidemiologische) analyses als kwalitatief onderzoek van blootstelling, effecten of beleving is een pré.
 • Je bent een enthousiaste onderzoeker, je kunt je werk zelfstandig organiseren.
 • Je vindt het leuk om complexe vraagstukken te benaderen vanuit verschillende invalshoeken.
 • Je bent analytisch, ondernemend, nieuwsgierig, integer. Je bent constructief kritisch op je eigen werk en dat van anderen.
 • Je beheerst de Engelse en Nederlandse taal goed, zowel in woord als geschrift.
 • Je kunt goed samenwerken met andere disciplines en partners en bent bereid initiatief te nemen.
 • Je bent enthousiast, flexibel en zeer gemotiveerd.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­omschrijving

  Het salaris (36-urige werkweek) loopt in 4 stappen op van schaal 8, salarisnummer 0 (€ 2623,- bruto per maand) naar schaal 8, salarisnummer 8, (€ 3279,- bruto per maand) in het vierde jaar.

 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 48 maanden
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Contractduur: 48 maanden uitgaande van 1,0 fte. Je wordt tijdelijk aangesteld bij het RIVM in Bilthoven. Het contract is voor de periode van 1 jaar, waarna bij goed functioneren het contract verlengd zal worden tot 4 jaar; het betreft een opleidingsplaats. Het salaris wordt vastgesteld in overenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten op basis van een volledig dienstverband (36-urige werkweek), exclusief 8% vakantietoelage en een tegemoetkoming in de ziektekostenverzekering.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Centrum voor Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid (DMG) staat voor het verduurzamen van de samenleving, zodat onze leefomgeving nu en in de toekomst verstandig kan worden gebruikt. Hiervoor worden onze kennis en inzichten over de invloed van de kwaliteit van de leefomgeving op de mens (gezondheid en welzijn) en op ecosystemen ingezet.

De afdeling Integrale Ruimtelijke Vraagstukken onderzoekt en verduidelijkt gezondheidsvraagstukken in relatie tot leefomgevingsfactoren in een lokale, regionale of nationale context. De afdeling is betrokken bij een grote diversiteit van onderwerpen waaronder: gezonde leefomgeving, telecom, elektriciteitsnetwerken, veehouderij, werken met gevaarlijke stoffen en windenergie. Het hanteerbaar maken van maatschappelijke vraagstukken voor burgers, professionals en bestuurders die te maken hebben met leefomgeving en gezondheid staat centraal. De afdeling organiseert nationale en internationale samenwerkingsverbanden voor onderzoek en nationale kennisplatformen voor het integreren en duiden van de beschikbare kennis op dit gebied. Daarnaast vindt onderzoek naar verschillen in risicobeleving en wat dat betekent voor de verschillen in waardering van de beschikbare maatregelen voor burgers, professionals en bestuurders.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

RIVM: deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk

Als Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn we een deskundige, betrouwbare en onafhankelijke adviseur voor overheid, professionals en burgers. Ons doel: een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. We bewaken gezondheid, ziekten, de kwaliteit van de leefomgeving én het milieu. Daarvoor doen we onderzoek en we verzamelen kennis voor toegankelijke informatie en toepasbare adviezen. Het RIVM zorgt voor een goede geboortescreening, het bestrijden van infectieziekten en heeft een centrale rol bij het Rijksvaccinatieprogramma en de bevolkingsonderzoeken. We onderzoeken wat er nodig is voor goede zorg, een gezonde leefstijl, veilige producten en een veilige en gezonde leefomgeving. Ook dragen we bij aan het voorkomen, bestrijden en beheersen van incidenten en crises.
Vanuit ons hoofdkantoor in Bilthoven en vanaf 2021 vanuit een prachtig nieuw gebouw op het Utrecht Science Park, werken we met ongeveer 3000 collega’s aan al onze adviezen, rapporten, factsheets en publicaties. Daarbij laten we ons leiden door de vragen van vandaag én morgen. We doen ons werk midden in de maatschappij. Trots zijn we op onze organisatie waar iedereen welkom is. Als kennisinstituut van de overheid willen we een afspiegeling van de samenleving zijn. Naast talent, ervaring en motivatie maken ook aspecten van identiteit zoals leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking, onze organisatie rijker, innovatiever én leuker. Met deze verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten werken wij samen aan een nog beter resultaat!

RIVM – De zorg voor morgen begint vandaag

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Frank Alders

Vacaturebeheer

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Wetenschappelijk medewerker (Promovendus)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 13 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Wetenschappelijk medewerker - Data processor COVID-19

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven en thuis
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 26 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Directeur Milieu & Veiligheid

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 17
 • Reageren voor 17 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon