Promovendus/inspecteur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Inspectie Justitie en Veiligheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Maximaal drie jaar
 • Uren per week 36
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 8 december Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer BD21/IJenV/210328
 • Plaatsingsdatum 24 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Heb jij wetenschappelijke interesse in veiligheidsvraagstukken van maatschappelijke betekenis? Wil je promoveren en je promotieonderzoek combineren met mooie carrièrekansen? Deze vacature in Den Haag biedt de kans om als promovendus door te groeien naar een rol als inspecteur bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Je gaat werken bij de Inspectie Justitie en Veiligheid. Daar houden we toezicht op organisaties die taken uitvoeren voor de rechtsgang en veiligheid in Nederland. Vanuit je gezonde dosis nieuwsgierigheid ga je onderzoek uitvoeren naar nieuwe vormen van toezicht in het veiligheidsdomein. Je duikt de diepte in en krijgt de gelegenheid om promotieonderzoek te doen naar concrete vraagstukken en je tegelijkertijd te ontwikkelen als inspecteur.

Als promovendus/inspecteur ben je direct betrokken bij het EISON-project, een samenwerkingsproject van de Inspectie Justitie en Veiligheid, Tilburg University, de Vrije Universiteit Amsterdam, drie rijksinspecties, drie brancheverenigingen van interne toezichthouders en acht organisatienetwerken. Doel: het ontwikkelen van werkzame innovatieve vormen van toezicht voor organisatienetwerken.

Hiermee anticiperen we op de wetenschap dat veel maatschappelijke vraagstukken alleen zijn op te lossen door samenwerking in organisatienetwerken. Immers, de uitdagingen zijn steeds complexer en vragen om bundeling van krachten vanuit verschillende disciplines, domeinen en beleidssectoren. Denk bijvoorbeeld aan de coronapandemie of de toestroom van vluchtelingen waar problemen spelen rond veiligheid, gezondheidszorg, leefbaarheid, wonen en werk.

De praktijk laat zien dat organisatienetwerken sneller resultaten opleveren dan waartoe de afzonderlijke partners in staat zouden zijn. Echter, de instrumenten voor de aansturing, coördinatie en governance zijn nog grotendeels geënt op de klassieke zelfstandig opererende organisatie. Omdat het bestaande toezicht onvoldoende geschikt is voor dit soort netwerken, is dringend behoefte aan kennis over nieuwe vormen van toezicht. Daar ga jij binnen het EISON-project aan bijdragen.

Als promovendus/inspecteur voer je in deeltijd promotieonderzoek uit dat past bij de doelstellingen van het EISON-project. Het exacte onderwerp van je promotieonderzoek stel je vast in overleg met de promotor (prof. dr. P. Kenis, Tilburg University) en copromotor. Daarnaast werk je in deeltijd als inspecteur bij de Inspectie Justitie en Veiligheid in Den Haag en krijg je alle ruimte om je in deze rol te ontwikkelen. Je werkt veel samen met de Tilburg University en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Inspectie Justitie en Veiligheid is opgericht in 2012 en houdt toezicht op de taakuitvoering van de organisaties die binnen het domein van Justitie en Veiligheid vallen. Denk aan de politie, de veiligheidsregio’s, justitiële inrichtingen, de reclassering, en de jeugd- en vreemdelingenketen. We geven antwoord op de vraag of wet- en regelgeving in de praktijk wordt nageleefd. Daarmee verschaffen we de politieke en bestuurlijke verantwoordelijken inzicht in de vraag of beleid en regelgeving in de praktijk de gewenste resultaten opleveren. Ons onafhankelijk uitgevoerd toezicht draagt bij aan het vertrouwen van burgers in het functioneren van organisaties en instellingen binnen ons domein. In een informele organisatiecultuur werken we samen met ongeveer 110 gedreven medewerkers.

De Inspectie Justitie en Veiligheid in Den Haag biedt je een dynamische werkomgeving. Samen met collega-inspecteurs werk je aan toezichtprojecten op het brede terrein van justitie en veiligheid. Als promovendus maak je deel uit van een actieve onderzoeksgroep die is verbonden aan Tilburg University en de Vrije Universiteit Amsterdam en zich richt op het thema ‘governance van organisatienetwerken’. Deze onderzoeksgroep is nauw verbonden met een netwerk van toezichthouders en professionals in de domeinen veiligheid, onderwijs, zorg en sociaal wonen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Inspectie Justitie en Veiligheid

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het Bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding.

De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan tweeduizend medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving en we gebruiken de kracht van diversiteit om samen resultaten te halen voor Nederland. Hierbij staan openheid naar elkaar, transparantie in wat we doen en sensitiviteit voor wat in de maatschappij speelt voorop. Wij willen dat al onze medewerkers zich welkom en gewaardeerd voelen en zich kunnen ontwikkelen. Daarom bevorderen we het werken in divers samengestelde teams.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer Peter Neuteboom

06-13276383

De heer Ab Warffemius

06-48133072

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw Judith Goedhart

06-51561698

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Inspectie Justitie en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Privacy Officer S11

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Inspectie Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 20 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

senior adviseur kaderstelling/beleidseffectiviteit (S12)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 20 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Ketenmarinier migratie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14,schaal 15
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon