Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Quality Assurance expert (Siebel)

De Immigratie en Naturalisatiedienst

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.740 - €5.559
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 12 november
 • Vacaturenummer IND DH/IVO/2019/190
 • Plaatsingsdatum 11 oktober 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft bij directie Bedrijfsvoering, team Releasemanagement & Testen INDiGO van afdeling Informatievoorziening Ontwikkeling, een vacature voor de functie van Quality Assurance expert (Siebel) (FGR: Senior Adviseur Bedrijfsvoering S12), het gaat om een vaste aanstelling.

Wat ga je doen?

Als ervaren Quality Assurance expert ben je (mede) verantwoordelijk voor het opstellen, naleven en controleren van de kwaliteitsafspraken. De kwaliteitsafspraken zijn opgesteld volgens de geldende algemene richtlijnen en standaarden voor software ontwikkeling met inachtneming van de pakket specifieke richtlijnen van de leverancier. De kwaliteitsafspraken gelden voor zowel ontwerpers, softwareontwikkelaars als testers. Jij hebt hiermee een bewakende en borgende rol in het ontwikkelproces. 

Concreet zijn jouw taken de volgende:

 • Opstellen, naleven en controleren van de kwaliteitsafspraken;
 • Inhoudelijk beoordelen van ontwerpen, configuratie en softwarecode op het voldoen aan de applicatie architectuureisen, de gemaakte ontwerp- en technologische keuzes, het gebruik van de design patterns en de kwaliteit van de code in de zin van onderhoudbaarheid, performance en stabiliteit;
 • Adviseren over je bevindingen aan de ontwikkelteams;
 • Uitwerken van verbetervoorstellen, zowel inhoudelijk als technisch en rapporteren aan het management over de geleverde kwaliteit.

Quality Assurance identificeert bestaande complexe business functionaliteiten die niet optimaal functioneren, maar een grote business impact hebben en is in staat deze in zijn geheel tegen het licht te houden. Als de huidige kwaliteit van de oplossing op 1 of meerdere fronten niet voldoet dient naar een nieuwe totaal- of deel oplossing gezocht te worden die kwalitatief gezien- aantoonbaar (Proof of Concept)- beter moet zijn dan de bestaande oplossing. Aantoonbaar beter vanuit (technisch) Applicatie en/of solution architectuur perspectief en/of vanuit ontwerp en software perspectief en/of vanuit beheer perspectief.

Functie-eisen

Je hebt aantoonbaar een HBO of universitaire opleiding in de richting van informatica of soortgelijk.

We zoeken naar iemand met de volgende ervaring:

 • Het inbedden van kwaliteitsprocessen en –verbeteringen in complexe software ontwikkelorganisaties.
 • Met minstens vier fasen binnen de volledige software ontwikkel life cycle van complexe projecten, zoals analyse, ontwerp, ontwikkeling, testen, implementatie.
 • Het analyseren en opstellen van requirements.

Met één of meerdere van de volgende technologieën:

 • Oracle Siebel CRM
 • Oracle SOA Suite (Middleware)
 • Be Informed
 • .Net 

We zoeken naar iemand met de volgende kennis:

 • Gangbare methodieken van software ontwikkeling, waaronder Agile/SCRUM, Use cases, UML, MS Visio.
 • Ontwikkelstandaarden en programeer best-practices.
 • Recente ontwikkelingen en mogelijkheden in programmeertalen.
 • Gangbare KPI’s in softwareontwikkeling. 

Competenties:

 • Resultaatgericht;
 • Stressbestendigheid; Samenwerken;
 • Accuratesse;
 • Leervermogen;
 • Onafhankelijkheid en Analytisch en methodologisch.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden

Als je in dienst bent van het Rijk en solliciteert met een aanwijzing als verplichte van-werk-naar-werkkandidaat of herplaatsingskandidaat, verzoeken wij je een kopie van de aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.

Wanneer je via een uitzend- detacheringsbureau werkzaam bent bij de Rijksoverheid dit graag vermelden in je brief.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten.

Een (selectie) assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld bij databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Tijdens de procedure bestaat de mogelijkheid, voor geschikte kandidaten, om een dag(deel) mee te lopen.

Ben je voor ons een geschikte kandidaat? Dan nodigen we je zo snel mogelijk uit voor een kennismaking.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering vormt het fundament van de organisatie. Directie Bedrijfsvoering zorgt ervoor dat de IND als concern en de (kleine) keten als geheel hun taken zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De directie wil haar klanten (alle IND-collega’s en vele ketenpartner-collega’s) bedienen: snel, vakkundig en met een brede blik op het gebied van HR, informatievoorziening (ICT), financiën, control en facilitaire voorzieningen. Dat betekent dat wij weten wat onze klanten nu maar ook in de toekomst nodig hebben, zodat we duurzame en toekomstbestendige (integrale) adviezen en diensten leveren.

Directie Bedrijfsvoering is opgebouwd uit een afdeling Human Resource, een afdeling Facilitair, een afdeling Financiën en Business Informatie, een afdeling Informatievoorziening Ontwikkeling en een afdeling Informatievoorziening Beheer.

Afdeling Informatievoorziening

Bij de afdeling Informatie Voorziening van de IND werken ongeveer 300 mensen, voornamelijk in Den Haag. De afdeling bestaat uit de onderdelen Ontwikkeling en Beheer. We stellen duurzame IV-oplossingen beschikbaar voor alle bedrijfsonderdelen van de IND. We ontwerpen, bouwen, testen, implementeren en beheren eigen IV-oplossingen, in nauwe samenwerking met de klant en onze ketenpartners. En we testen, implementeren en beheren bestaande IV oplossingen; software en hardware. Hierbij zijn we steeds op zoek naar de effectieve en efficiënte oplossingen en werkwijzen.

We werken steeds meer via de Agile methode. Competenties als samenwerken, verbinden en communiceren, vinden we dan ook belangrijk.

De teams en ons management kenmerken zich door een prettige, informele sfeer. We gaan uit van vertrouwen en professionaliteit met ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling.

De Immigratie en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in zijn eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? Allemaal zijn ze klant bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De IND is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid in Nederland. Dat houdt in dat de IND alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden. Het kan gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land. Maar bijvoorbeeld ook om mensen die in Nederland willen werken en wonen. Of om mensen die al zo lang in Nederland wonen dat zij zich Nederlander voelen en daarom willen naturaliseren. Wat de reden ook is voor een aanvraag, elke klant staat bij de IND centraal. De IND maakt onderdeel uit van de vreemdelingenketen en zoekt daarin een intensieve samenwerking met de ketenpartners, zoals het COA en DT&V.

De IND wil een compacteen wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers!

De Immigratie en Naturalisatiedienst

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Roger van Ratingen, (operationeel) manager team Releasemanagement & Testen INDiGO

06-39353973

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Solution architect

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 18 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

ICT-Kwaliteitsmanager / Senior Kennismodelleur (Be Informed)

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 18 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Infrastructuurarchitect ICT

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 18 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon