Raad voor Volksgezondheid & Samenleving zoekt senior adviseur

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 27 maart Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer VWS23-902(RVS)
 • Plaatsingsdatum 1 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wij zoeken een ethicus met kennis en ervaring binnen het professionele veld van zorg & samenleving en de biomedische ethiek. Ben jij die collega die als senior adviseur andere perspectieven binnenhaalt, sterk conceptueel kan denken en een goede verbinding kan maken tussen de werelden van praktijk, wetenschap, beleid en/of politiek? Dan nodigen wij je uit om te solliciteren voor deze functie voor de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving en het Centrum voor Ethiek en Gezondheid.

Raad voor Volksgezondheid & Samenleving
De corona-, energie- en klimaatcrisis hebben het belang van de maatschappelijke opgaven op het gebied van volksgezondheid & samenleving uitvergroot. Kwetsbare groepen worden extra geraakt en de kansenongelijkheid in onze samenleving neemt toe. Ook de vergrijzing, tekorten op de arbeidsmarkt en toekomstige financiering van zorg zijn belangrijke uitdagingen voor de komende jaren. Uitdagingen die over de grenzen van bestaande domeinen en disciplines heen reiken. De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) zoekt een adviseur om de RVS-staf te versterken, in het bijzonder bij het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) voor het thema Grenzen aan genezen en verbeteren. We zoeken een adviseur die wil bijdragen aan een duurzame inrichting van de volksgezondheid & samenleving in Nederland.

De & is ons symbool. Het symbool van de onlosmakelijke verbondenheid tussen de beide aspecten van ons werkterrein volksgezondheid & samenleving. De & vormt de kern van onze missie en staat voor het besef dat ontwikkelingen in onze samenleving betekenis hebben voor onze individuele en collectieve gezondheid. De RVS is een onafhankelijk adviesorgaan voor regering en parlement. De Raad bestaat uit 10 leden inclusief voorzitter Jet Bussemaker. De Raad wordt bijgestaan door een team van ca. 30 adviseurs en ondersteuners.

We zien het als onze uitdaging om nieuwe perspectieven in te brengen, te verdiepen, te verbreden én te verbinden. Op deze manier streven we ernaar een wezenlijke bijdrage te leveren aan het in beweging brengen van maatschappelijke opgaven voor politiek, beleid en praktijk.

Centrum voor Ethiek en Gezondheid
Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) is het samenwerkingsverband tussen de RVS en de Gezondheidsraad (GR) en werd 20 jaar geleden ingesteld. Signaleren is de hoofdtaak van het CEG: we zetten onderwerpen waar ethische vragen bij spelen op de politieke- en beleidsagenda. Het gaat om nieuwe en/of actuele ontwikkelingen waarvan de impact of het vervolg nog niet altijd bekend of te voorspellen zijn. Signaleren betekent: er zo vroeg als mogelijk bij zijn. Ethiek is onze disciplinaire blik – met een interdisciplinaire CEG-commissie en vaardige staf signaleren we waar ethische vragen rijzen en brengen we deze in kaart met een gedegen analyse. Het CEG signaleert binnen vier themalijnen: biomedische technologie, e-health & AI, de zorgpraktijk en publieke gezondheid. We richten onze blik zowel op de huidige praktijk als de toekomst. We houden onze doelgroep steeds voor ogen – het gaat om vraagstukken die van belang zijn voor overheidsbeleid.

De staf van het CEG bestaat uit medewerkers van de RVS en GR die allen een deel van hun tijd besteden aan projecten binnen dit samenwerkingsverband. Het CEG heeft een eigen commissie van ethici, filosofen, juristen en zorgverleners die inhoudelijk adviseren over de totstandkoming van publicaties.

We zoeken een senior adviseur die zowel voor de RVS als voor het CEG aan verschillende projecten kan werken. Als senior adviseur fungeer je meestal als projectleider. In die rol ben je samen met de leden van de raad of de CEG-commissie verantwoordelijkheid voor de totstandkoming van adviezen/signalementen en andere producten. In je voorbereidende rol verricht je met je collega’s onderzoek en spreek je met experts, stakeholders, zorgverleners en burgers.
Goed onderzoek doen, een gedegen ethische analyse opstellen en de boodschap die daaruit voortkomt helder formuleren is de essentie van de functie. Belangrijk om daarbij oog te hebben voor de maatschappelijk en politieke omgeving waarin wij werken.

De RVS vindt diversiteit en inclusie belangrijk. We werken actief aan het meer divers maken van onze organisatie. We moedigen kandidaten met verschillende achtergronden en identiteiten aan om te solliciteren.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Opzetten, uitvoeren en leiden van (advies)trajecten en signalementen.
 • Uitvoeren van (literatuur)onderzoek en anderen vormen van kennisverzameling en -synthese.
 • Organiseren van dialoogsessies en/of expertbijeenkomsten.
 • Schrijven van adviezen, ethische verkenningen en essays.
 • Opbouwen en onderhouden van een breed en relevant kennisnetwerk in beleid, zorg, maatschappij en onderzoek.
 • Signaleren van en actief meedenken over relevante ontwikkelingen en thema’s die de Raad kan initiëren.
 • Je denkt op WO-niveau en je hebt kennis over (biomedisch) ethische vraagstukken;
 • Je kunt conceptueel denken en weet de vertaalslag te maken naar concrete advisering;
 • Je hebt aantoonbare werkervaring in de biomedische ethiek;
 • Je kunt goed samenwerken met uiteenlopende personen, zoals raadsleden,CEG-commissieleden, opdrachtgevers en stakeholders;
 • Je zorgt ervoor dat verschillende invalshoeken een plaats krijgen in de; adviestrajecten, je denkt onafhankelijk en geeft ook je eigen oordeel;
 • Je kunt je flexibel opstellen en weet wat het inhoudt om te opereren in een;
 • complex politiek-bestuurlijk krachtenveld;
 • Je legt gemakkelijke contact, communiceert vlot en overtuigend en kunt uitstekend schrijven.
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Stuur je sollicitatie digitaal, uiterlijk 26 maart 2023 naar [email protected] onder vermelding van Vacature senior adviseur RVS 2022.
 • Wil je eerst meer weten? We organiseren op 14 maart, van 17.00 uur tot 18.00 uur een webinar over de functie.
  Je kunt je aanmelden voor het webinar via [email protected] Als je daarna nog vragen hebt neem dan contact op met Stannie Driessen, directeur RVS, 06 22810107 of [email protected]
 • De procedure bestaat uit een cv-selectie en twee gespreksronden. We willen de procedure binnen zes weken na sluiting van de sollicitatietermijn afronden.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bij VWS zetten we ons in voor een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met betrokken, bevlogen en deskundige mensen met een groot hart voor hun werk. Die elkaar zowel persoonlijke aandacht als professionele ruimte geven. Binnen een deskundige en daadkrachtige organisatie die voortdurend moet vernieuwen en in oplossingen denkt. Altijd vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. En in nauwe samenwerking met partners, collega-ministeries, zorgprofessionals en burgers.

Talent als basis, diversiteit als kracht
VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.
Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

VWS telt ruim 5500 medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ruim tweeduizend mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s (zelfstandige bestuursorganen) zoals de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg), het CAK (Centraal Administratie Kantoor) en het Zorginstituut Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

met Stannie Driessen, directeur RVS

06 22810107

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talent Center

Solliciteren?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker jeugd Caribisch Nederland

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 23 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Strategisch beleidsadviseur Regie Informatiebeleid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 6 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) beleidsmedewerker pandemische paraatheid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 27 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon