• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 13
  €5.212 - €7.747 (bruto)
 • Financieel / economisch
 • Solliciteer voor 27 juni 2024 Nog 3 dagen
 • Detachering
Kenmerk: 2024-1 Raadadv, Plaatsingsdatum: 7 juni 2024

Als raadadviseur draagt u op diverse beleidsterreinen bij aan de ambtelijke ondersteuning van Zijne Majesteit de Koning in de uitoefening van zijn constitutionele werkzaamheden, en als afgeleide daarvan aan de andere leden van het Koninklijk huis, wanneer zij de Koning vertegenwoordigen.

Uw pakket zal vooral binnenlandse maatschappelijke en politiek-bestuurlijke aangelegenheden omvatten. We zoeken als aanvulling op de reeds aanwezige expertise in het team naar een raadadviseur met expertise op één van de volgende beleidsgebieden: migratie/integratie, klimaat, energietransitie en/of bestaanszekerheid. We nodigen kandidaten op andere maatschappelijke beleidsterreinen ook van harte uit te solliciteren.

De raadadviseur treedt in overleg met politieke en ambtelijke spelers om invulling te geven aan de ministeriële verantwoordelijkheid. U verzorgt compacte achtergrondinformatie voor de Koning die hij gebruikt bij zijn voorbereiding op gesprekken en bezoeken. Daartoe bent u in staat complexe politiek-maatschappelijke ontwikkelingen te analyseren en te duiden en onderliggende dilemma’s bloot te leggen, daarbij puttend uit informatie vanuit uiteenlopende bronnen. U bereidt voor de Koning met uw collega’s inhoudelijke dossiers en aantekeningen voor ten behoeve van o.a. staatsbezoeken, officiële bezoeken, werkbezoeken en ontvangsten.

U verschaft de Koning informatie voor zijn gesprekken met de minister-president en andere
bewindspersonen, waarin u onderliggende dilemma's, beleidsalternatieven en de uitvoeringspraktijk duidt. U ontwikkelt in deze functie een unieke blik op politiek-bestuurlijk Nederland en de maatschappelijke ontwikkelingen en trends hier.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

U werkt binnen de afdeling Staatsrecht en Openbaar Bestuur dagelijks nauw samen met drie andere raadadviseurs en drie medewerkers advisering. Tezamen dekt u alle relevante beleidsterreinen af. U kunt goed omgaan met en waardeert een breed en gevarieerd spectrum van gesprekspartners.

Kabinet van de Koning

Het Kabinet van de Koning is een kleine organisatie die als taak heeft de Koning ambtelijk te
ondersteunen bij de uitoefening van zijn staatsrechtelijke taken en fungeert als trait d'union tussen Koning en ministers en andere autoriteiten in binnen- en buitenland.

Dit doet het Kabinet ook voor de vele andere gesprekken die de Koning heeft met binnen- en buitenlandse autoriteiten en voor de beëdigingen van hoge functionarissen ten overstaan van de Koning. De lijnen vanuit het Kabinet van de Koning naar het staatshoofd zijn kort en het tempo van de werkzaamheden ligt hoog.

Het Kabinet van de Koning beheert de voorstellen van wetten, algemene maatregelen van bestuur en koninklijke besluiten die ter tekening aan de Koning worden aangeboden door de bewindspersonen. Ook beheert het Kabinet van de Koning de originele, door de Koning getekende stukken tot aan de overdracht aan het Nationaal Archief.

Het Kabinet beheert de ontvangst en verdere behandeling van de verzoekschriften aan de Koning en ondersteunt de Koning bij zijn officiële correspondentie met staatshoofden en andere autoriteiten.

De algemene leiding van het Kabinet ligt bij de directeur, daarin ondersteund door de plaatsvervangend directeur. Daarnaast bestaat de organisatie uit drie afdelingen: de afdeling Staatsrecht en Openbaar Bestuur, de afdeling Wet- en Regelgeving en Verzoekschriften en het stafbureau. In totaal werken er een kleine 30 medewerkers bij het Kabinet van de Koning. Medewerkers vervullen vertrouwensfuncties waaraan een veiligheidsonderzoek door de AIVD is verbonden. In 2022 bedroeg de begroting van het Kabinet van de Koning zo'n 3 miljoen euro.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer mr. C. Jonker

070-3308805

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer Jan Alexander Meuris

06-23955918

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur Leefomgeving

Ministerie van Defensie
 • Den Haag
 • WO bachelor
 • 38
 • schaal 12
  €5.475 - €7.073 (bruto)

Database Engineer Dataplatform

ACM
 • Den Haag
 • Bachelor - HBO
 • 32-36
 • schaal 11
  €4.024 - €6.110 (bruto)

Linux Engineer Dataplatform

ACM
 • Den Haag
 • Bachelor - HBO
 • 32-36
 • schaal 11
  €4.024 - €6.110 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon