Raadsonderzoeker Spoedteam Den Haag

JenV|Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Contractduur één jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.045 - €4.848
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 30 september Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer RVDK 92325
 • Plaatsingsdatum 2 september 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wat doet een Raadsonderzoeker?

‘Als raadsonderzoeker kan ik écht iets betekenen voor kinderen. Ik kan en moet soms knopen doorhakken om in een situatie verder te komen. Dat betekent niet alleen snel schakelen maar óók zorgvuldig mijn werk doen. Elke dag die balans vinden. Dát vind ik echt geweldig aan mijn werk.’

Soms wordt opvoeden ouders te veel. Soms zijn ouders terecht gekomen in een conflictscheiding die ten koste gaat van het kind of zijn er vraagstukken rondom adoptie en (beëindiging of verandering) van gezag. In andere gevallen zijn jongeren verdacht van een strafbaar feit of gaan ze niet naar school, waardoor ze in aanraking komen met justitie. Voor deze kinderen (0-18 jaar) maakt de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) zich sterk: om ze te beschermen en een kans te geven goed op te groeien.

De RvdK wordt onder meer ingeschakeld door Veilig Thuis of de gemeente met de vraag om de situatie van het getroffen kind in kaart te brengen en te kijken wat het kind nodig heeft. Als raadsonderzoeker doe je daarom verschillende onderzoeken. Je spreekt met kinderen, hun ouders, familieleden en/of andere betrokkenen. Elk onderzoek bestaat uit een methodisch onderzoeksplan: wat is de aanleiding, wie zijn gesprekspartners, welke zorgen en risico’s zijn er en welke mogelijkheden en oplossingen? Zorgvuldige verslaglegging is daarbij enorm belangrijk.

Binnen je onderzoeken overleg je met gedragsdeskundigen en juridisch deskundigen. Samen met hen bepaal je welk advies of besluit het beste aansluit bij de belangen van het kind. Uiteindelijk schrijf jij als raadsonderzoeker een rapport waarin de (gezins-)situatie van de minderjarige, de onderzoeksvragen en het advies worden beschreven. Dit rapport bespreek je met het kind en diens ouders. Vervolgens wordt het naar de rechtbank verzonden, die mede op basis van jouw advies of verzoek een besluit neemt.

Afhankelijk van het type onderzoek zijn verschillende uitkomsten mogelijk. Als een kind iets heeft gedaan wat volgens de wet niet mag, geef je advies over een passende straf of hulptraject. Als het gaat om complexe problemen thuis, kun je verzoeken om een kinderbeschermingsmaatregel. Als het gaat om een conflictscheiding, adviseer je bijvoorbeeld over de meest wenselijke woonplek en/of over omgangsregelingen tussen kind en ouders.

Kortom; je stelt vanuit verschillende invalshoeken (juridisch en pedagogisch) het beste advies voor het kind op. Als raadsonderzoeker ben je dus actief in een breed werkveld met vaak complexe dilemma’s. Daarom volg je regelmatig interne opleidingen. Continue werken aan je eigen professionaliteit hoort bij je baan.

Voor de locatie Den Haag zijn we specifiek op zoek naar nieuwe collega’s voor het spoedteam.
Het spoedteam komt direct in actie bij verschillende spoedsituaties (civiel & straf) die in kantoortijd binnen komen. Als medewerker van dit team moet je flexibel en besluitvaardig zijn. Tijdens spoedoverleg met ketenpartners is het belangrijk dat je doortastend bent en snel kunt inschatten wat in het belang van het kind is. De casuïstiek in het spoedteam is doorgaans zorgelijker en acuter dan in de reguliere teams. Het verzoeken en uitvoeren van uithuisplaatsingen hoort bij de taken van het spoedteam.
Bij strafzaken bezoek je de jongere op het politiebureau in geval van inverzekeringstelling. Je beoordeelt direct of de jongere op korte termijn extra zorg nodig heeft en op basis hiervan informeer en adviseer je de officier van justitie en de rechter-commissaris over een passende straf of een hulptraject.

Taken civiele spoedzaken:

 • Triage en advies aan de Gecertificeerde Instelling (zoals Veilig Thuis of Jeugdbescherming) over of er al dan niet sprake is van een spoedsituatie;
 • Participeren in spoed-MDO’s en bijdragen aan probleemanalyse en risicotaxatie betreffende spoedsituaties;
 • In zeer korte tijd voeren van intern en extern (ketenpartners) overleg en op basis daarvan komen tot een plan van aanpak;
 • Direct uitvoeren van het plan van aanpak: in gesprek gaan met ouders/ kinderen, indienen van een spoedverzoek bij de kinderrechter (schriftelijk of mondeling);
 • Uitvoeren van de spoedmaatregel: uitleg geven aan ouders/kinderen over het verzoek van de RvdK/ mee naar de uithuisplaatsing;
 • Onderzoek doen naar wat nodig is om een kind veilig (thuis) te laten opgroeien;
 • Optreden als vraagbaak, ondersteuner en adviseur van collega’s bij het ontstaan van spoedssituaties in lopende zaken.

Taken strafzaken:

 • Bezoeken van een jongere op het politiebureau in geval van inverzekeringstelling door de officier van justitie;
 • Geven van informatie en advies aan de officier van justitie en de rechter-commissaris over persoonlijke leefomstandigheden van de jongere;
 • Beoordelen of voor de jongere op korte termijn extra zorg nodig is;
 • Afnemen van het LIJ (Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen) gericht op het uitbrengen van een advies, opstellen rapportage met formele adviezen aan de officier van justitie en de rechter-commissaris;
 • Leggen van contacten met ouder(s)/opvoeder(s)/verzorger(s) van de jongere;
 • Leggen van contacten met betrokken ketenpartner(s) om af te stemmen en afspraken te maken.

Anders kijken. Meer zien. Een divers en inclusief RvdK
Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan.

Wij willen dat iedereen bij de Raad voor de Kinderbescherming zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht zijn of haar achtergrond of voorkeur. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Wat is belangrijk binnen het spoedteam?
Je bent in staat om zowel civiele als strafzaken uit te voeren. Je kunt snel en kort mdo-en, bent bekend met de wetgeving omtrent de spoedzaken en bent verbaal en schriftelijk duidelijk, bondig en snel. Er wordt gewerkt onder tijdsdruk en je moet in staat zijn om weloverwogen beslissingen te nemen in een kort tijdsbestek. Deze beslissingen kunnen met name tijdens de uitvoer een forse impact op de kinderen, hun ouders en hun omgeving hebben. Verdriet, boosheid, onbegrip en verontwaardiging zijn emoties waar je mee geconfronteerd wordt. Dit kan ook belastend voor de medewerkers zelf zijn, tijdens of na een interventie. Doorgaans heb je één tot twee piketdagen per week. Op die dagen ben je in gelegenheid om in de avond (door) te werken, als dat voorkomt uit de piketdienst. Er kan verlangd worden de piketdiensten te ondersteunen bij plotselinge drukte.

Functie-eisen

 • Je hebt in ieder geval een diploma op hbo niveau en ervaring in het werken met kinderen en ouders waarbij er zorgen zijn over de kinderen. Bijvoorbeeld als jeugdhulpverlener, jeugdbeschermer, voogd of – coach;
 • Je beschikt over de SKJ registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd;
 • Je bent flexibel, stressbestendig en deinst niet terug voor emotioneel beladen gesprekken;
 • Je bent vaardig in het snel en adequaat verzamelen, analyseren en wegen van informatie en vervolgens vanuit verschillende invalshoeken tot een advies te komen en dit helder te rapporteren;
 • Je kunt goed plannen en organiseren;
 • Je hebt een no nonsens mentaliteit en bent daadkrachtig;
 • Je bent flexibel in tijd en werkhouding.
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Salaris­omschrijving

  Salaris Als raadsonderzoeker word je ingeschaald in schaal 10 CAO Rijk (minimaal € 3.045,- en maximaal € 4.848,-) bij een 36-urige werkweek, tenzij je bij de start nog niet voldoet aan alle functie eisen, niet in het bezit bent van de juiste SKJ-registratie en je nog niet alle werkzaamheden kunt verrichten. In dat geval start je in schaal 9. De genoemde bedragen zijn bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Nieuwsgierig naar je andere arbeidsvoorwaarden? Deze vind je op werkenvoornederland.nl

 • Maand­salaris Min €3.045 Max. €4.848 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur één jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Dienstverband
Het gaat hier om een aanstelling van een jaar met een proeftijd van een maand, met de intentie om deze bij goed functioneren na een jaar om te zetten in een vaste aanstelling.

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen.
De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Als onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid worden medewerkers binnen de RvdK aangesteld als rijksambtenaar.
 • Bij je indiensttreding vragen we je om een VOG-verklaring.
 • Een schrijfopdracht is een onderdeel van de selectieprocedure.
 • De vacature is voor 32 tot 36 uur per week.
 • Je sollicitatie ontvangen we graag vóór 30 september 2023
 • Ontvangen we zowel geschikte interne als externe sollicitaties? Dan hebben interne kandidaten voorrang.

Let op. De bevestiging van jouw sollicitatie kan mogelijk in je SPAM-mail terecht komen. 

 

Meer over de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

JenV|Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)

De Organisatie
Ministerie van Justitie en Veiligheid, Raad voor de Kinderbescherming
Kinderen hebben recht op een gezonde en stabiele ontwikkeling. Daar zetten medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming zich elke dag voor in. Wij beschermen het recht van het kind én het recht van ouders hun kind zelf op te voeden en grijpen daarom niet zomaar in.
Bij onze organisatie kun jij je talent inzetten om op te komen voor de rechten van kinderen voor wie stabiel en veilig opgroeien niet vanzelfsprekend is. Daarvoor hebben wij de diverse talenten van al onze medewerkers nodig. We geloven dat verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten een verrijking zijn voor onze organisatie en het werk dat we doen. We willen een organisatie zijn waarin iedereen zichzelf kan zijn. En een organisatie waar iedereen welkom is ongeacht gender, leeftijd, culturele achtergrond, inzetbaarheid, opleidingsachtergrond, persoonlijkheid, religieuze achtergrond en seksuele oriëntatie. Samen werken we voor kwetsbare kinderen in Nederland.

Omdat ieder kind dat ernstige schade dreigt op te lopen het recht heeft veilig verder op te groeien.

Bij de Raad voor de Kinderbescherming werken we in zelforganiserende teams, verspreid over heel Nederland. Zelforganisatie geeft professionals zoals jij de ruimte om in teamverband - binnen de teamopdracht - de beste keuzes te maken in het werk en voor het kind. Je krijgt steun waar je dat nodig hebt. En de kans om te leren en je te
ontwikkelen.

#zinvolwerk
Werken bij de Raad voor de Kinderbescherming, is werken voor kwetsbare kinderen in Nederland. Zinvol werk dus. Dat laten ook de persoonlijke verhalen van onze medewerkers zien. Zij vertellen met welke dilemma's zij te maken krijgen en wat voor hen het werk zinvol maakt. Benieuwd? Kijk op www.kinderbescherming.nl/zinvolwerk
Onze organisatie is onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Als je bij ons in dienst treedt, word je dus rijksambtenaar. Met bijpassende goede arbeidsvoorwaarden.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Francis Meskers

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Francis Meskers

Solliciteren?

JenV|Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Raadsonderzoeker Spoedteam Rotterdam

JenV|Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 8 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Raadsonderzoeker Den Haag

JenV|Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Raadsonderzoeker Amsterdam

JenV|Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 20 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon