Raadsonderzoeker Spoedteam Rotterdam

JenV|Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)

 • Stand­plaats Rotterdam
 • Werkplekken 3
 • Contractduur Één jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.045 - €4.848
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 8 oktober Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer RVDK 252314
 • Plaatsingsdatum 9 september 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Functie-omschrijving
Soms wordt opvoeden ouders te veel. Er is sprake van onveiligheid in de thuissituatie, ouders komen terecht in een conflictscheiding, een kind wordt verdacht van een strafbaar feit of gaat niet naar school. Verschillende situaties die ten koste kunnen gaan van een gezonde en stabiele opvoeding van het kind. Voor kinderen tot 18 jaar maakt de Raad voor de Kinderbescherming zich sterk.

We geloven dat de verschillende perspectieven en achtergronden van onze medewerkers helpen om ons werk zorgvuldig en doeltreffend te doen. Daarom streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. Bij ons is iedereen welkom. Beschik jij over talenten en relevante werkervaring binnen organisaties in het veiligheidsdomein, sociaal domein of zorgdomein? Dan vragen wij jou om te solliciteren. Kom ons in Rotterdam versterken als raadsonderzoeker.

Lise werkt als raadsonderzoeker bij de Raad voor de Kinderbescherming. Haar verhaal lees je hier.

Keuzes maken en adviseren
Als raadsonderzoeker heb jij een belangrijke taak: je komt op voor de rechten van kinderen voor wie stabiel en veilig opgroeien niet vanzelfsprekend is. De Raad voor de Kinderbescherming wordt onder andere ingeschakeld door Veilig Thuis of de gemeente. Vaak met de vraag om de situatie van een kwetsbaar kind in kaart te brengen. Je doet daarom verschillende onderzoeken. Je spreekt met kinderen, hun ouders, familieleden en andere betrokkenen. Welke zorgen en risico’s zijn er? En welke mogelijkheden en oplossingen? Afhankelijk van het type onderzoek zijn er verschillende uitkomsten mogelijk. In hoofdlijnen houd jij je bezig met het:

 • voeren van gesprekken met het gezin en andere betrokkenen
 • maken van onderzoeksplannen
 • zorgvuldig vastleggen van jouw bevindingen
 • overleggen met gedragsdeskundigen en juridisch deskundigen
 • schrijven van adviesrapporten voor de kinderrechter


Kortom, je stelt vanuit verschillende invalshoeken juridisch en pedagogisch het beste advies voor het kind op. Als raadsonderzoeker ben je actief in een breed werkveld met vaak moeilijke dilemma’s.

Voor de locatie Rotterdam zijn we specifiek op zoek naar nieuwe collega’s voor het spoedteam.
Het spoedteam komt direct in actie bij verschillende spoedsituaties (civiel & straf) die in kantoortijd binnen komen. Als medewerker van dit team moet je flexibel en besluitvaardig zijn. Tijdens spoedoverleg met ketenpartners is het belangrijk dat je doortastend bent en snel kunt inschatten wat in het belang van het kind is. De casuïstiek in het spoedteam is doorgaans zorgelijker en acuter dan in de reguliere teams. Het verzoeken en uitvoeren van uithuisplaatsingen hoort bij de taken van het spoedteam.
Bij strafzaken bezoek je de jongere op het politiebureau in geval van inverzekeringstelling. Je beoordeelt direct of de jongere op korte termijn extra zorg nodig heeft en op basis hiervan informeer en adviseer je de officier van justitie en de rechter-commissaris over een passende straf of een hulptraject.

Taken civiele spoedzaken:

 • Triage en advies aan de Gecertificeerde Instelling (zoals Veilig Thuis of Jeugdbescherming) over of er al dan niet sprake is van een spoedsituatie;
 • Participeren in spoed-MDO’s en bijdragen aan probleemanalyse en risicotaxatie betreffende spoedsituaties;
 • In zeer korte tijd voeren van intern en extern (ketenpartners) overleg en op basis daarvan komen tot een plan van aanpak;
 • Direct uitvoeren van het plan van aanpak: in gesprek gaan met ouders/ kinderen, indienen van een spoedverzoek bij de kinderrechter (schriftelijk of mondeling);
 • Uitvoeren van de spoedmaatregel: uitleg geven aan ouders/kinderen over het verzoek van de RvdK/ mee naar de uithuisplaatsing;
 • Onderzoek doen naar wat nodig is om een kind veilig (thuis) te laten opgroeien;
 • Optreden als vraagbaak, ondersteuner en adviseur van collega’s bij het ontstaan van spoedssituaties in lopende zaken.


Taken strafzaken:

 • Bezoeken van een jongere op het politiebureau in geval van inverzekeringstelling door de officier van justitie;
 • Geven van informatie en advies aan de officier van justitie en de rechter-commissaris over persoonlijke leefomstandigheden van de jongere;
 • Beoordelen of voor de jongere op korte termijn extra zorg nodig is;
 • Afnemen van het LIJ (Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen) gericht op het uitbrengen van een advies, opstellen rapportage met formele adviezen aan de officier van justitie en de rechter-commissaris;
 • Leggen van contacten met ouder(s)/opvoeder(s)/verzorger(s) van de jongere;
 • Leggen van contacten met betrokken ketenpartner(s) om af te stemmen en afspraken te maken.

Wat is belangrijk binnen het spoedteam?
Je bent, na een inwerkperiode, in staat om zowel civiele als strafzaken uit te voeren. Je kunt binnen korte tijd een casus bespreken binnen een multi disciplinair overleg, bent bekend met de wetgeving omtrent de spoedzaken en bent verbaal en schriftelijk duidelijk, bondig en snel. Er wordt gewerkt onder tijdsdruk en je moet in staat zijn om weloverwogen beslissingen te nemen in een kort tijdsbestek. Deze beslissingen kunnen met name tijdens de uitvoer een forse impact op de kinderen, hun ouders en hun omgeving hebben. Verdriet, boosheid, onbegrip en verontwaardiging zijn emoties waar je mee geconfronteerd wordt. Dit kan ook belastend voor de medewerkers zelf zijn, tijdens of na een interventie. Het Spoedteam werkt volgens een rooster waarin je gemiddeld tweemaal per week moet kunnen uitlopen in de avond. Er kan verlangd worden de uitloopdiensten te ondersteunen bij plotselinge drukte.
Goed kunnen samenwerken en overleggen is een pré.

Anders kijken. Meer zien. Een divers en inclusief RvdK
Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan.

Wij willen dat iedereen bij de Raad voor de Kinderbescherming zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht zijn of haar achtergrond of voorkeur. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Om succesvol te zijn in deze rol, verwachten we dat je:

• Een SKJ-registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd hebt. Heb je nog geen SKJ-registratie? Ga dan naar onze website en lees wat je kunt doen om deze te behalen.
• Ervaring hebt in het werken met kinderen en ouders, waarbij er zorgen zijn over de kinderen.
• Ervaring hebt binnen het veiligheidsdomein, sociaal domein en/of zorgdomein.
• Op basis van de informatie die je verzamelt, objectief en weloverwogen beslissingen kunt nemen die het welzijn van het kind bevorderen.
• In staat bent om onder druk te werken en je goed kunt omgaan met emotioneel beladen situaties, terwijl je je standpunten en beslissingen blijft handhaven.
• Effectief kunt communiceren, zowel in gesprekken met betrokkenen als bij het opstellen van heldere rapporten en adviezen.
• Actief stappen en beslissingen neemt, zelfs in complexe en uitdagende situaties, en ervoor zorgt dat er actie wordt ondernomen wanneer dat nodig is.
• Bereid bent om voortdurend te leren en jezelf te ontwikkelen, zodat je goed kunt omgaan met de steeds veranderende en unieke situaties waarin je werkt.

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Salaris­omschrijving

  Als raadsonderzoeker word je ingeschaald in schaal 10 CAO RIJK (minimaal € 3.045,- en maximaal € 4.848,-) bij een 36-urige werkweek, tenzij je bij de start nog niet voldoet aan alle functie eisen (bijvoorbeeld als je nog geen SKJ-registratie hebt) en je nog niet alle werkzaamheden kunt verrichten. In dat geval start je in schaal 9. De genoemde bedragen zijn bruto per maand bij een 36-urige werkweek.

  Nieuwsgierig naar je andere arbeidsvoorwaarden? Deze vind je op werkenvoornederland.nl

 • Maand­salaris Min €3.045 Max. €4.848 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Één jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen.
De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Als onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid krijgen medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming een arbeidsovereenkomst als rijksambtenaar aangeboden.
 • Bij je indiensttreding vragen we je om een VOG-verklaring.
  Een schrijfopdracht is onderdeel van de selectieprocedure. Deze maak je na het eerste gesprek en duurt 45 minuten.
 • Er wordt een fictieve casus aan je voorgelegd, waarop je jouw inzicht en advies geeft.
 • Je sollicitatie ontvangen we graag vóór 8 oktober 2023.
  Let op. De bevestiging van jouw sollicitatie kan mogelijk in je SPAM-mail terecht komen.

Let op. De bevestiging van jouw sollicitatie kan mogelijk in je SPAM-mail terecht komen.

Meer over de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het werkgebied van de regio Rotterdam-Dordrecht beslaat een groot gebied. Van Hoek van Holland t/m Gorichem en van Krimpen a/d IJssel t/m Goeree-Overflakkee.
In Rotterdam is het werk verdeeld over tien onderzoeksteams en een spoedteam. In Dordrecht over twee teams. De standplaats is Rotterdam. Op de rechtbank in Dordrecht zijn een aantal werkplekken, zodat daar o.a. clienten ontvangen kunnnen worden.
In een team werk je multidiscpilinair samen met juridische- en gedragsdeskundigen. De teams worden ondersteund door operationele ondersteuners (MOO), beleidsmedewerkers, gebiedsmanager, Human Resource, werkstroomadviseurs en teamcoaches.
Elke vestiging heeft een vestigingsmanager en deze valt onder de verantwoordelijkheid van de landelijke directie. In Den Haag is de landelijke staforganisatie (LSO) van de RvdK gehuisvest.

JenV|Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Raad voor de Kinderbescherming
Kinderen hebben recht op een gezonde en stabiele ontwikkeling. Daar zetten medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming zich elke dag voor in. Wij beschermen het recht van het kind én het recht van ouders hun kind zelf op te voeden en grijpen daarom niet zomaar in.

Bij onze organisatie kun jij je talent inzetten om op te komen voor de rechten van kinderen voor wie stabiel en veilig opgroeien niet vanzelfsprekend is. Daarvoor hebben wij de diverse talenten van al onze medewerkers nodig. We geloven dat verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten een verrijking zijn voor onze organisatie en het werk dat we doen.

We willen een organisatie zijn waarin iedereen zichzelf kan zijn. En een organisatie waar iedereen welkom is ongeacht gender, leeftijd, culturele achtergrond, inzetbaarheid, opleidingsachtergrond, persoonlijkheid, religieuze achtergrond en seksuele oriëntatie. Samen werken we voor kwetsbare kinderen in Nederland.

Omdat ieder kind dat ernstige schade dreigt op te lopen het recht heeft veilig verder op te groeien.

Bij de Raad voor de Kinderbescherming werken we in zelforganiserende teams, verspreid over heel Nederland. Zelforganisatie geeft professionals zoals jij de ruimte om in teamverband - binnen de teamopdracht - de beste keuzes te maken in het werk en voor het kind. Je krijgt steun waar je dat nodig hebt. En de kans om te leren en je te
ontwikkelen.

#zinvolwerk
Werken bij de Raad voor de Kinderbescherming, is werken voor kwetsbare kinderen in Nederland. Zinvol werk dus. Dat laten ook de persoonlijke verhalen van onze medewerkers zien. Zij vertellen met welke dilemma's zij te maken krijgen en wat voor hen het werk zinvol maakt. Benieuwd? Kijk op www.kinderbescherming.nl/zinvolwerk
Onze organisatie is onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Als je bij ons in dienst treedt, word je dus rijksambtenaar. Met bijpassende goede arbeidsvoorwaarden.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Frances Meskers

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Frances Meskers

Solliciteren?

JenV|Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Raadsonderzoeker Rotterdam

JenV|Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 8 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Raadsonderzoeker Den Haag

JenV|Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Raadsonderzoeker Utrecht

JenV|Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 1 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon