Raadsonderzoeker Spoedteam Rotterdam

JenV|Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)

 • Stand­plaats Rotterdam
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.045 - €4.848
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 1 januari
 • Vacaturenummer RvdK.252314
 • Plaatsingsdatum 1 december 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Heb je interesse in deze functie?

Graag nodigen we je uit om op donderdag 14 december tussen 15.00 uur en 17.00 uur bij ons langs te komen op locatie: Laan op Zuid 45, Rotterdam. Dan kun je aan onze raadsonderzoekers al je vragen stellen over de vacature. Je bent van harte welkom als je een SKJ-registratie hebt. Je kunt gewoon binnen komen lopen! Laat van tevoren wel even je contactgegevens achter via dit formulier. Zo kunnen we je op de hoogte houden van eventuele updates of wijzigingen.

De inloop is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in de vacature voor raadsonderzoeker in Rotterdam. De komende tijd heten we graag meerdere nieuwe collega’s welkom. Daarom bieden we jou de mogelijkheid om ons beter te leren kennen. Zo kun je laagdrempelig sfeer komen proeven. En wie weet, misschien ontdek je wel dat deze functie precies is wat je zoekt!
Vragen over de inloop in Rotterdam?

Die kun je stellen aan Yvonne van den Berg via [email protected]

De informatie op een rijtje
• Inloop op 14 december 2023
• Tussen 15.00 uur en 17.00 uur
• Locatie Laan op Zuid 45, Rotterdam
• Aanmelden via dit formulier

‘Als raadsonderzoeker kan ik écht iets betekenen voor kinderen. Ik kan en moet soms knopen doorhakken om in een situatie verder te komen. Dat betekent niet alleen snel schakelen maar óók zorgvuldig mijn werk doen. Elke dag die balans vinden. Dát vind ik echt geweldig aan mijn werk.’

Soms wordt opvoeden ouders te veel. Soms zijn ouders terecht gekomen in een conflictscheiding die ten koste gaat van het kind of zijn er vraagstukken rondom adoptie en (beëindiging of verandering) van gezag. In andere gevallen zijn jongeren verdacht van een strafbaar feit of gaan ze niet naar school, waardoor ze in aanraking komen met justitie. Voor deze kinderen (0-18 jaar) maakt de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) zich sterk: om ze te beschermen en een kans te geven goed op te groeien.

De RvdK wordt onder meer ingeschakeld door Veilig Thuis of de gemeente met de vraag om de situatie van het getroffen kind in kaart te brengen en te kijken wat het kind nodig heeft. Als raadsonderzoeker doe je daarom verschillende onderzoeken. Je spreekt met kinderen, hun ouders, familieleden en/of andere betrokkenen. Elk onderzoek bestaat uit een methodisch onderzoeksplan: wat is de aanleiding, wie zijn gesprekspartners, welke zorgen en risico’s zijn er en welke mogelijkheden en oplossingen? Zorgvuldige verslaglegging is daarbij enorm belangrijk.

Binnen je onderzoeken overleg je met gedragsdeskundigen en juridisch deskundigen. Samen met hen bepaal je welk advies of besluit het beste aansluit bij de belangen van het kind. Uiteindelijk schrijf jij als raadsonderzoeker een rapport waarin de (gezins-)situatie van de minderjarige, de onderzoeksvragen en het advies worden beschreven. Dit rapport bespreek je met het kind en diens ouders. Vervolgens wordt het naar de rechtbank verzonden, die mede op basis van jouw advies of verzoek een besluit neemt.

Afhankelijk van het type onderzoek zijn verschillende uitkomsten mogelijk. Als een kind iets heeft gedaan wat volgens de wet niet mag, geef je advies over een passende straf of hulptraject. Als het gaat om complexe problemen thuis, kun je verzoeken om een kinderbeschermingsmaatregel. Als het gaat om een conflictscheiding, adviseer je bijvoorbeeld over de meest wenselijke woonplek en/of over omgangsregelingen tussen kind en ouders.

Kortom; je stelt vanuit verschillende invalshoeken (juridisch en pedagogisch) het beste advies voor het kind op. Als raadsonderzoeker ben je dus actief in een breed werkveld met vaak complexe dilemma’s. Daarom volg je regelmatig interne opleidingen. Continue werken aan je eigen professionaliteit hoort bij je baan.

Voor de locatie Rotterdam zijn we specifiek op zoek naar nieuwe collega’s voor het spoedteam.
Het spoedteam komt direct in actie bij verschillende spoedsituaties (civiel & straf) die in kantoortijd binnen komen. Als medewerker van dit team moet je flexibel en besluitvaardig zijn. Tijdens spoedoverleg met ketenpartners is het belangrijk dat je doortastend bent en snel kunt inschatten wat in het belang van het kind is. De casuïstiek in het spoedteam is doorgaans zorgelijker en acuter dan in de reguliere teams. Het verzoeken en uitvoeren van uithuisplaatsingen hoort bij de taken van het spoedteam.
Bij strafzaken bezoek je de jongere op het politiebureau in geval van inverzekeringstelling. Je beoordeelt direct of de jongere op korte termijn extra zorg nodig heeft en op basis hiervan informeer en adviseer je de officier van justitie en de rechter-commissaris over een passende straf of een hulptraject.

Taken civiele spoedzaken:

 • Triage en advies aan de Gecertificeerde Instelling (zoals Veilig Thuis of Jeugdbescherming) over of er al dan niet sprake is van een spoedsituatie;
 • Participeren in spoed-MDO’s en bijdragen aan probleemanalyse en risicotaxatie betreffende spoedsituaties;
 • In zeer korte tijd voeren van intern en extern (ketenpartners) overleg en op basis daarvan komen tot een plan van aanpak;
 • Direct uitvoeren van het plan van aanpak: in gesprek gaan met ouders/ kinderen, indienen van een spoedverzoek bij de kinderrechter (schriftelijk of mondeling);
 • Uitvoeren van de spoedmaatregel: uitleg geven aan ouders/kinderen over het verzoek van de RvdK/ mee naar de uithuisplaatsing;
 • Onderzoek doen naar wat nodig is om een kind veilig (thuis) te laten opgroeien;
 • Optreden als vraagbaak, ondersteuner en adviseur van collega’s bij het ontstaan van spoedssituaties in lopende zaken.

Taken strafzaken:

 • Bezoeken van een jongere op het politiebureau in geval van inverzekeringstelling door de officier van justitie;
 • Geven van informatie en advies aan de officier van justitie en de rechter-commissaris over persoonlijke leefomstandigheden van de jongere;
 • Beoordelen of voor de jongere op korte termijn extra zorg nodig is;
 • Afnemen van het LIJ (Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen) gericht op het uitbrengen van een advies, opstellen rapportage met formele adviezen aan de officier van justitie en de rechter-commissaris;
 • Leggen van contacten met ouder(s)/opvoeder(s)/verzorger(s) van de jongere;
 • Leggen van contacten met betrokken ketenpartner(s) om af te stemmen en afspraken te maken.

Wat is belangrijk binnen het spoedteam?
Je bent, na een inwerkperiode, in staat om zowel civiele als strafzaken uit te voeren. Je kunt binnen korte tijd een casus bespreken binnen een multi disciplinair overleg, bent bekend met de wetgeving omtrent de spoedzaken en bent verbaal en schriftelijk duidelijk, bondig en snel. Er wordt gewerkt onder tijdsdruk en je moet in staat zijn om weloverwogen beslissingen te nemen in een kort tijdsbestek. Deze beslissingen kunnen met name tijdens de uitvoer een forse impact op de kinderen, hun ouders en hun omgeving hebben. Verdriet, boosheid, onbegrip en verontwaardiging zijn emoties waar je mee geconfronteerd wordt. Dit kan ook belastend voor de medewerkers zelf zijn, tijdens of na een interventie. Het Spoedteam werkt volgens een rooster waarin je gemiddeld tweemaal per week moet kunnen uitlopen in de avond. Er kan verlangd worden de uitloopdiensten te ondersteunen bij plotselinge drukte.
Goed kunnen samenwerken en overleggen is een pré.

Om succesvol te zijn in deze rol, verwachten we dat je:

 • Je hebt in ieder geval een diploma op hbo niveau en ervaring in het werken met kinderen en ouders waarbij er zorgen zijn over de kinderen. Bijvoorbeeld als jeugdhulpverlener, jeugdbeschermer, voogd of – coach;
 • Je beschikt over de SKJ registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd.
 • Je bent flexibel, stressbestendig en deinst niet terug voor emotioneel beladen gesprekken;
 • Je bent vaardig in het snel en adequaat verzamelen, analyseren en wegen van informatie en vervolgens vanuit verschillende invalshoeken tot een advies te komen en dit helder te rapporteren;
 • Je kunt goed plannen en organiseren;
 • Je hebt een no nonsens mentaliteit en bent daadkrachtig;
 • Je bent flexibel in tijd en werkhouding.
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Salaris­omschrijving

  Als raadsonderzoeker word je ingeschaald in schaal 10 CAO Rijk (minimaal € 3.045,91 en maximaal € 4.848,81) bij een 36-urige werkweek, tenzij je bij de start nog niet voldoet aan alle functie eisen, niet in het bezit bent van de juiste SKJ-registratie en je nog niet alle werkzaamheden kunt verrichten. In dat geval start je in schaal 9. De genoemde bedragen zijn bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Nieuwsgierig naar je andere arbeidsvoorwaarden? Deze vind je op werkenvoornederland.nl

 • Maand­salaris Min €3.045 Max. €4.848 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36
 • Hybride werken - op locatie, thuis of waar het jou uitkomt;
 • Ouderschapsverlof - gedeeltelijk betaald;
 • Telefoon en laptop - van de zaak;
 • NS Businesskaart - volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer;
 • Individueel Keuzebudget (IKB) - stel jouw arbeidsvoorwaarden gedeeltelijk zelf samen;
 • Ontwikkelmogelijkheden - voor persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling;
 • Korting - op bedrijfsfitness en verzekeringen.

Om te zorgen dat alle kandidaten op dezelfde manier objectief beoordeeld worden vragen we je niet om een motivatiebrief te schrijven. In plaats daarvan vragen we je om de volgende vragen te beantwoorden. Het antwoord op deze vragen geeft ons zicht op de mate waarin je aan de functie-eisen voldoet. Besteed voldoende aandacht aan het beantwoorden van de vragen en upload het document met de antwoorden bij het kopje Motivatiebrief.

Gebruik maximaal 200 woorden voor het beantwoorden van elke vraag:

 1. Wat motiveert jou om voor de functie van raadsonderzoeker spoedteam bij de Raad voor de Kinderbescherming te solliciteren?
 2. Hoe is het door jou behaalde HBO/WO diploma relevant voor de functie van raadsonderzoeker en hoe heeft dit diploma je voorbereid op de vereiste competenties voor deze rol?
 3. Kun je een voorbeeld geven van een situatie waarin je verschillende bronnen van informatie hebt verzameld om een weloverwogen beslissing te nemen? Beschrijf de beslissing die je hebt genomen en hoe deze heeft bijgedragen aan het verbeteren van de situatie.
 4. Kun je een situatie beschrijven waarin je werd geconfronteerd met een complexe en emotioneel beladen situatie in het werken met ouders en/of kinderen? Mocht dit (nog) van toepassing zijn in het werken met ouders/en of kinderen, benoem een situatie van tijdens je werk of studie. Hoe ben je hiermee omgegaan terwijl je onder druk stond, en hoe heb je ervoor gezorgd dat je standpunten en beslissingen in deze situatie gehandhaafd bleven?
 5. Kun je een voorbeeld delen van een situatie waarin je jouw effectieve communicatievaardigheden hebt laten zien, zowel mondeling als schriftelijk? Hoe heb je ervoor gezorgd dat je boodschap duidelijk werd begrepen door zowel betrokkenen in een gesprek als in de rapporten en adviezen die je hebt opgesteld?
 6. Kun je een voorbeeld geven van een complexe en uitdagende situatie waarin je proactief stappen hebt ondernomen en beslissingen hebt genomen om een bepaalde kwestie aan te pakken? Beschrijf hoe je actie hebt ondernomen en welke resultaten dit heeft opgeleverd in termen van het oplossen of verbeteren van de situatie.
 7. Hoe blijf je actief werken aan je professionele ontwikkeling en hoe ben je van plan om jezelf aan te passen aan de veranderende en unieke situaties die zich kunnen voordoen in je rol als raadsonderzoeker bij de Raad voor de Kinderbescherming?
 • Als onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid worden medewerkers binnen de RvdK aangesteld als rijksambtenaar.
 • Bij je indiensttreding vragen we je om een VOG-verklaring.
 • Een schrijfopdracht is een onderdeel van de selectieprocedure.
 • De vacature is voor 32 tot 36 uur per week.
 • Je sollicitatie ontvangen we graag vóór 1 januari 2024. 
 • Ontvangen we zowel geschikte interne als externe sollicitaties? Dan hebben interne kandidaten voorrang.

Meer over de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het werkgebied van de regio Rotterdam-Dordrecht beslaat een groot gebied. Van Hoek van Holland t/m Gorichem en van Krimpen a/d IJssel t/m Goeree-Overflakkee.
In Rotterdam is het werk verdeeld over tien onderzoeksteams en een spoedteam. In Dordrecht over twee teams. De standplaats is Rotterdam. Op de rechtbank in Dordrecht zijn een aantal werkplekken, zodat daar o.a. clienten ontvangen kunnnen worden.
In een team werk je multidiscpilinair samen met juridische- en gedragsdeskundigen. De teams worden ondersteund door operationele ondersteuners (MOO), beleidsmedewerkers, gebiedsmanager, Human Resource, werkstroomadviseurs en teamcoaches.
Elke vestiging heeft een vestigingsmanager en deze valt onder de verantwoordelijkheid van de landelijke directie. In Den Haag is de landelijke staforganisatie (LSO) van de RvdK gehuisvest.

JenV|Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Raad voor de Kinderbescherming
Kinderen hebben recht op een gezonde en stabiele ontwikkeling. Daar zetten medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming zich elke dag voor in. Wij beschermen het recht van het kind én het recht van ouders hun kind zelf op te voeden en grijpen daarom niet zomaar in.

Bij onze organisatie kun jij je talent inzetten om op te komen voor de rechten van kinderen voor wie stabiel en veilig opgroeien niet vanzelfsprekend is. Daarvoor hebben wij de diverse talenten van al onze medewerkers nodig. We geloven dat verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten een verrijking zijn voor onze organisatie en het werk dat we doen. We willen een organisatie zijn waarin iedereen zichzelf kan zijn. En een organisatie waar iedereen welkom is ongeacht gender, leeftijd, culturele achtergrond, inzetbaarheid, opleidingsachtergrond, persoonlijkheid, religieuze achtergrond en seksuele oriëntatie. Samen werken we voor kwetsbare kinderen in Nederland.

Omdat ieder kind dat ernstige schade dreigt op te lopen het recht heeft veilig verder op te groeien.

Bij de Raad voor de Kinderbescherming werken we in zelforganiserende teams, verspreid over heel Nederland. Zelforganisatie geeft professionals zoals jij de ruimte om in teamverband - binnen de teamopdracht - de beste keuzes te maken in het werk en voor het kind. Je krijgt steun waar je dat nodig hebt. En de kans om te leren en je te
ontwikkelen.

#zinvolwerk
Werken bij de Raad voor de Kinderbescherming, is werken voor kwetsbare kinderen in Nederland. Zinvol werk dus. Dat laten ook de persoonlijke verhalen van onze medewerkers zien. Zij vertellen met welke dilemma's zij te maken krijgen en wat voor hen het werk zinvol maakt. Benieuwd? Kijk op www.kinderbescherming.nl/zinvolwerk

Onze organisatie is onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Als je bij ons in dienst treedt, word je dus rijksambtenaar. Met bijpassende goede arbeidsvoorwaarden.

Contact

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Yvonne van den Berg

Solliciteren?

JenV|Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Raadsonderzoeker Den Haag

JenV|Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Raadsonderzoeker Utrecht

JenV|Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Raadsonderzoeker Lelystad

Raad voor de Kinderbescherming
 • Stand­plaats Lelystad
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10
 • Reageren voor 31 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon