Re-integratietrainer

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Almelo
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.623 - €3.990
 • Salaris­niveau schaal 8, schaal 9
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 11 maart Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer 8841
 • Plaatsingsdatum 17 februari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij de Dienst Justitiële Inrichtingen zijn we niet alleen verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg voor mensen die vrijheidsstraffen ondergaan, we bieden hun ook de kans om tijdens hun detentie te werken aan een betere, delictvrije toekomst. Als re-integratietrainer ben jij de spil in dit belangrijke proces: samen met de gedetineerden werk je aan hun re-integratie, help je hen weer op eigen benen te staan en verklein je daarmee de kans op recidive.

Als re-integratietrainer geef je diverse trainingen en voorlichting, waarbij je gedetineerden informatie aanreikt en belangrijke vaardigheden aanleert, zodat zij beter zijn voorbereid op hun terugkeer in de maatschappij. Naast de basistraining Re-integratie ‘Aan de Bak!’, biedt je gedetineerden trainingen aan op de basisvoorwaarden voor re-integratie (onderdak, werk en inkomen, schulden, zorg en sociaal netwerk). Het individuele Detentie & Re-integratieplan (D&R-plan) van de gedetineerde is leidend voor het type training dat jij inzet om de hierin geformuleerde re-integratiedoelen te bereiken.

Je steunt gedetineerden bij het bepalen en formuleren van hun persoonlijke re-integratiedoelen en een bijbehorend concreet stappenplan om deze doelen te verwezenlijken. Jij leert hun basisvaardigheden aan waarmee ze vooruit kunnen tijdens bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek of in de omgang met hun sociale netwerk, maar leert hun ook praktische vaardigheden aan, zoals het schrijven van een sollicitatiebrief of het omgaan met geld. Jij motiveert en stimuleert gedetineerden om zoveel mogelijk uit de trainingen te halen, waardoor ze na hun vrijlating zo goed mogelijk beslagen ten ijs komen om zelfstandig door te bouwen aan een betere en delictvrije toekomst.

Je geeft de trainingen aan groepjes van maximaal acht gedetineerden. Doorgaans zijn dit zes tot acht bijeenkomsten van twee uur. Indien een gedetineerde (vanwege de beperkte duur van de detentie) niet kan deelnemen aan de gehele training, dan geef je een voorlichting van twee uur over het onderwerp. Daarnaast voer je persoonlijke (intake)gesprekken, waarin je gedetineerden probeert te motiveren tot deelname en te stimuleren om te komen tot een mooi resultaat. De kern is om uit iedere gedetineerde het beste naar boven halen. Je zoekt als trainer de samenwerking met de gedetineerde, casemanager én de mentor op de afdeling. Je rapporteert In het D&R-plan over het gedrag, de voortgang en de verdere mogelijkheden van de gedetineerden.

Kernkwaliteiten van jou zijn dat je stevig in je schoenen staat en je niet makkelijk van de wijs laat brengen. Je bent scherp op sociaal wenselijk gedrag en daar prik je makkelijk doorheen. Je laat je niet snel intimideren en kunt je goed inleven in en aanpassen aan het niveau en de belevingswereld van de individuele gedetineerde. Jij motiveert en stimuleert, doorziet wat haalbaar en onhaalbaar is en helpt de gedetineerde dit ook in te zien. Dit doe je altijd vanuit een positieve en professionele houding, want jij gaat uit van wat iemand wél kan, in plaats van wat iemand niet kan.

Functie-eisen

 • Hbo-bachelor diploma: Tweedegraads Lerarenopleiding of SPH/MWD/Social Work, aangevuld met een erkende trainersopleiding;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het organiseren en geven van trainingen;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met de doelgroep (of met cliënten waarbij sprake is van multi-problematiek);
 • Je kunt makkelijk schakelen zonder het doel uit het oog te verliezen;
 • Je bent stevig en stressbestendig;
 • Je hebt een open houding en veroordeelt mensen niet;
 • Je bent een uitstekende motivator.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 8, schaal 9
 • Salaris­omschrijving
  • Salarisniveau schaal 8/9
  • Maandsalaris Min. € 2.623,- Max. € 3.991,- (bruto)
  • Dienstverband arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd, met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (met een proeftijd van maximaal 2 maanden).
  • Contractduur 1 jaar
  • Minimaal aantal uren per week 32
  • Maximaal aantal uren per week 36
 • Maand­salaris Min €2.623 Max. €3.990 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Je kunt naast het salaris volgens de cao Rijk rekenen op een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van het maandinkomen) en tijd (bovenwettelijke verlofuren). Je kunt dit naar eigen keuze op het gewenste moment uit laten betalen of opnemen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Bijzonderheden

 • Sollicitanten in dienst van het Rijk met een aanwijzing als VWNW- of (medisch) herplaatsingskandidaat verzoeken wij een voordracht van leidinggevende of trajectmanager aan te leveren en tevens een kopie van de aanwijzingsbrief. 
 • Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen ontvangen wij graag je motivatiebrief en cv.

Meer over de functiegroep Trainer

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Penitentiaire Inrichting (PI) Almelo maakt deel uit van de Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
Locatie De Karelskamp van de PI Almelo kan 182 gedetineerden huisvesten en beschikt over een gevangenis, huis van bewaring en extra zorg voorziening.

De Fabriek
De Fabriek maakt deel uit van de PI Almelo en vormt een samenwerkingsverband van het gevangeniswezen, reclassering, sociale werkplaatsen en de gemeente Almelo. Binnen de Fabriek kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken, socialiseren en re-integreren binnen de samenleving.

Huis van Herstel
Het Huis van Herstel is een nieuw opgezette kleinschalige voorziening van de PI Almelo. Dit doen wij samen met de reclassering Nederland, Tactus Verslavingszorg en de reclassering
van het Leger des Heils. Het is een 24/7-voorziening buiten de inrichting, die zorg en begeleiding biedt aan 29 mannelijke gedetineerden uit de regio Twente. Zij bevinden zich allen in de laatste fase van hun detentie en hebben complexe problemen, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, verslaving en zorg.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer B. Bussink, Hoofd Detentie & Re-integratie

06-46891080

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Servide Center DJI, Werving, Selectie & Intzetbaarheid

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Leraar Stadsgevangenis Hoogvliet

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Hoogvliet
 • Uren per week 24
 • Salaris­niveau schaal 8,schaal 9
 • Reageren voor 7 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Forensisch Therapeutisch Werker ISD

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Soesterberg
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 15 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker managementondersteuning

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 4 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon