Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Rechercheur/projectleider Opsporing en Boetes

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

 • Stand­plaats Utrecht
 • Werkplekken 2
 • Contractduur Je krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband (bij gebleken geschikthei
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.003
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau HBO oude stijl, HBO bachelor, Bachelor - HBO
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 8 september
 • Vacaturenummer IGJ 20-34
 • Plaatsingsdatum 28 juli 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij een bijdrage leveren aan veilige zorg? Kom werken bij Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

De afdeling Opsporing en Boetes (BOB) van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) is op zoek naar twee nieuwe collega’s.

Wat ga je doen?

De Inspectie voor de Gezondheidszorg zoekt voor de afdeling Opsporing en Boetes twee Rechercheurs/projectleiders Opsporing en Boetes.

In deze functie verricht je je opsporingsonderzoek op het gebied van de volksgezondheid en ben je projectleider van onderzoeken binnen BOB. Je werkt onder leiding van een teamcoördinator. Er wordt nauw samengewerkt met de collega’s die zich bezighouden met informatieanalyse.

Je voert strafrechtelijk onderzoek uit naar o.a. onbevoegde verrichtingen, disfunctionerende beroepsbeoefenaren, valse geneesmiddelen en malafide aanbieders. Kleine onderzoeken voer je zelfstandig uit als rechercheur, bij (middel)grote onderzoeken ben je projectleider waarbij je het aanspreekpunt bent voor in- en externe partners. In deze (middel)grote onderzoeken heb je als projectleider een coördinerende rol waarbij je indien nodig als rechercheur ondersteunt in het onderzoek.

Ook coördineer je gezamenlijke (landelijke) acties en /of neem je deel acties met andere opsporingsdiensten.

Je legt een relatie met de collega’s van de toezichtafdelingen binnen de IGJ en stemt opsporingsonderzoeken met hen af. Je hebt een advies- en waakfunctie als het gaat om de sfeerovergang tussen toezicht en opsporing. Daarnaast onderhoud je een relevant netwerk.

Functie-eisen

 • Je hebt hbo-niveau aangevuld met een politie- of BOA-diploma met aanvullende recherchemodules.
 • Je hebt aantoonbare ervaring in het aansturen van (complexe) opsporingsonderzoeken en  op het gebied van de criminaliteitsbestrijding.
 • Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving, algemene en sectorspecifieke methoden en technieken voor opsporing of toezicht en kunt deze toepassen.
 • Je hebt een onafhankelijke blik en hebt zin om met overtuiging en drive te gaan werken aan het doel van de IGJ: behoud en verbetering van de goede Nederlandse zorg- en hulpverlening. Daarbij handel je naar ons motto: duidelijk, onafhankelijk en eerlijk.
 • Je hebt kennis en inzicht in het toezichtproces van IGJ en kunt werken in een complexe omgeving waarin verschillende belangen een rol spelen.
 • Je bent organisatiesensitief en klant- en resultaatgericht.
 • Je kunt goed plannen en organiseren, netwerken en motiveren, en hebt ervaring in het controleren van de voortgang.
 • Je vindt het leuk om in teamverband te werken. De functie brengt met zich mee dat je zelfstandig kunt functioneren maar ook de samenwerking en deskundigheid binnen het team en de inspectie zoekt.
 • Je bent sociaal vaardig en integer, en je kunt goed inspelen op onverwachte gebeurtenissen en omstandigheden.
 • Je bent relationeel en communicatief sterk en kunt gesprekspartner zijn op alle niveaus in de organisatie.
 • Je bent indien nodig ook buiten kantoortijden inzetbaar.

Competenties

Oordeelsvorming, organisatiesensitiviteit, overtuigingskracht, coachingsvaardig, stressbestendigheid, zelfontwikkeling, accuraat werken.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  Je salaris bedraagt maximaal € 5003,- bruto per maand, schaal 11 (CAO Rijk), op basis van 36 uur per week.

 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Je krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband (bij gebleken geschikthei
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast je salaris bieden wij je verschillende secundaire arbeidsvoorwaarden:

 • de mogelijkheid om extra vakantiedagen op te bouwen;
 • een IKB-budget, dit bedraagt 16,37% van het jaarsalaris. In dit budget zijn de vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering opgenomen. Iedere maand bouw je een deel van het IKB-budget op. Dit opgebouwde budget kun je gebruiken voor onder andere deelname aan fitness;
 • een pensioenregeling bij het ABP;
 • een volledige vergoeding woon-werkverkeer met het OV (2e klasse);
 • mogelijkheden voor opleidingen, trainingen en coaching;
 • 166 vakantie-uren bij een fulltime aanstelling (144 wettelijke vakantie-uren en 22 IKB-uren);
 • 60% betaald ouderschapsverlof;
 • een laptop en een smartphone.

Bijzonderheden

 • De eerste ronde selectiegesprekken vindt plaats in week 40. In verband met de zomervakantie staat de vacature gedurende een langere periode open. Je ontvangt van ons een reactie zodra de briefselectie heeft plaatsgevonden.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, vragen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties. Ook heb je — om in dienst te kunnen treden — een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig.
 • Kijk hier voor het volledige functieprofiel inclusief de bijbehorende competenties.

Meer over de functiegroep Inspecteur / Medewerker Toezicht

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Beleid, Juridische Zaken, Communicatie en Bureau Opsporing en Boetes ondersteunt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) als geheel en in het bijzonder het primair proces van de IGJ. Dat doen we multidisciplinair met politiek-bestuurlijke, beleidsmatige, juridische en communicatieve deskundigheid en met de inlichtingen- en opsporingseenheid.

De directie is ook verantwoordelijk voor de inrichting en het goede verloop van concernprocessen op deze terreinen. Zij ondersteunt de organisatie in de ontwikkeling van een eenduidig zelfbeeld, profilering en reputatie. Zij levert tijdige en kwalitatief goede juridische ondersteuning op strategisch, tactisch en operationeel niveau. De directie zorgt voor goede, afgestemde en tijdige inbreng van de IGJ in de beleidsontwikkelings- en wetgevingsprocessen van het kerndepartement van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Daarbij houdt zij het oog op zowel de interne organisatie als de actuele gebeurtenissen als het om gezondheidszorg en jeugd gaat.

We dragen bij aan de domeinoverstijgende beleidsimplementatie.

Binnen de directie bevinden zich de volgende afdelingen:

 • Bestuursondersteuning, Beleid en Strategie
 • Juridische Zaken
 • Communicatie
 • Bureau Opsporing en Boetes

Bureau Opsporing en Boetes
De afdeling Bureau Opsporing en Boetes is de inlichtingen- en opsporingseenheid van de inspectie. De afdeling zorgt voor opsporing van strafbare feiten en het opleggen van bestuurlijke boetes in het toezichtgebied van de inspectie. Om dit optimaal te kunnen doen, werkt de afdeling samen met een aantal ketenpartners zoals het Openbaar Ministerie, de Douane, de directie Opsporing van de Inspectie SZW, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de FIOD en de politie. De afdeling bestaat uit drie teams: team Recherche, een team Boeteproces en team Zorgfraude.

Recherche en Boeteproces kennen een duale aansturing: VWS en IGJ voor de prioriteiten op de inhoudelijke beleidsterreinen en het Openbaar Ministerie voor de specifieke opsporing en de prioriteiten daarbinnen. Het team Zorgfraude coördineert en registreert meldingen van mogelijke fraude met zorggelden in relatie tot kwaliteit van zorg (zorgverwaarlozing).

De drie teams:

 • Team Recherche: dit team is de inlichtingen- en recherche-eenheid van de IGJ. Hier vinden opsporingsonderzoeken plaats op het (medisch) handelen van professionals en op producten (illegale verhandeling van medische producten of illegale geneesmiddelen).
 • Team Boeteproces: dit team legt boetes op namens de minister van VWS op basis van boeterapporten die opgemaakt zijn door de toezichtafdelingen van de IGJ. Ook vindt hier de handhaving van het deponeren van jaardocumenten maatschappelijke verantwoording (zorg en jeugd) plaats.
 • Team Zorgfraude: dit team bekijkt of er mogelijk sprake kan zijn van zorgverwaarlozing na signalen en meldingen van mogelijke fraude met zorggelden. Als dit het geval is, dan pakken we deze melding met de betrokken toezichtafdeling op. Het team ondersteunt en verleent hierbij bijstand. Vanuit dit team wordt er ook ondersteuning gegeven aan de Vereniging Nederlandse zorgverzekeraars en aan het Informatie Knooppunt Zorgfraude.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Voortdurende verbetering van de gezondheidszorg en jeugdhulp
We kunnen in Nederland vertrouwen op goede gezondheidszorg en jeugdhulp. Altijd, overal en voor iedereen. Dat willen we zo houden, ook voor volgende generaties. Daarom bewaakt en bevordert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de veiligheid en kwaliteit van de gezondheidszorg en jeugdhulp. Dat doen wij voor alle 17 miljoen burgers in Nederland.

Naast heel veel goede, kent de zorg soms minder goede resultaten. Ook in de zorg maken mensen fouten en vinden ongelukken plaats. IGJ stimuleert aanbieders van gezondheidszorg en jeugdhulp daar open over te zijn. We verwachten dat ze leren van wat goed gaat en van wat beter moet. Voortdurende verbetering van de gezondheidszorg en jeugdhulp, daar gaat het om. Met ruim 750 medewerkers zien we hierop toe. Zo stimuleren we professionals en bestuurders om de best mogelijke zorg te leveren.

Toezien op persoonsgerichte zorg
Wij onderzoeken of zorgaanbieders de zorg voldoende afstemmen op de behoefte van de patiënt of cliënt. Daarnaast bekijken we of de samenwerking tussen zorgaanbieders goed verloopt. Begrijpt iedereen zijn rol in het zorgnetwerk, met respect voor de anderen? Want juist daarmee dragen zorgaanbieders actief bij aan het bevorderen van kwaliteit van leven. Van patiënt of cliënt, van ouders én van mantelzorgers.

IGJ gaat uit van gezond vertrouwen in aanbieders van gezondheidszorg en jeugdhulp. Dat betekent dat we verwachten dat zorgaanbieders voortdurend open staan voor verbetering en vernieuwing. Blijven verbeteringen uit? Is er direct gevaar voor de patiëntveiligheid? Dan grijpen we op passende wijze in. Zorgaanbieders die de wet overtreden sporen we op.

Breed werkveld
Het veld waar IGJ toezicht op houdt is breed. Van ziekenhuis tot alternatieve zorg. Van de verzorgende aan het bed tot aan de tandarts. Van het bestuur van een verpleeghuis of jeugdhulpinstelling tot fabrikant van geneesmiddelen. De samenleving en ons werkveld zijn altijd in beweging. Ons toezicht beweegt voortdurend mee. Zelf blijven we, net zoals wij van zorgaanbieders verwachten, voortdurend leren en ons denken en handelen verbeteren.

De mensen van IGJ
We voeren ons toezicht uit met respect voor mensen. Voor mensen die van de zorg gebruikmaken én voor hen die er in werken. Veel van ons werk speelt zich af in het brandpunt van de actualiteit. Het is verantwoordelijk werk, vaak intensief en altijd inspirerend. Wij weten dat de kwaliteit van ons werk afhangt van de kwaliteit van onze mensen.

We zoeken altijd bevlogen medewerkers. Integere mensen met een voorliefde voor maatschappelijk belang. Resultaatgericht, communicatief, stressbestendig en overtuigend. We vinden het belangrijk om met onze medewerkers in gesprek te zijn over hun bijdrage aan ons toezicht. We geven ruimte voor persoonlijke groei en reflectie en investeren in ontwikkeling en opleiding.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ron van Geffen

06-11797464

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Afdeling P&O

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Rechercheur Opsporing en Boetes

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 8 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Jurist

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 20 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Inspecteur Beschikbaarheid en Goed gebruik

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 30 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon