Rechter bij het Gerecht van de Europese Unie

Gerecht van de Europese Unie

 • Stand­plaats Luxemburg
 • Contractduur 6 jaar (met een mogelijkheid tot verlenging)
 • Uren per week 40
 • Niveau Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 4 oktober Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer BD21/DWJZ/210242
 • Plaatsingsdatum 15 september 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Op 31 augustus 2022 verstrijkt de ambtstermijn van de Nederlandse rechters in het Gerecht van de Europese Unie. De Nederlandse regering zal kandidaten voordragen voor deze posities. Voor een van de twee posities wordt een kandidaat via een openbare sollicitatieprocedure gekozen.

De benoemingsperiode loopt van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2028. Herbenoeming voor zes jaar is mogelijk. De benoeming vindt plaats door de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie in onderlinge overeenstemming na raadpleging van het adviescomité ex artikel 255 VWEU.

De Minister van Buitenlandse Zaken doet de voordracht aan de Ministerraad mede namens zijn ambtgenoten van Justitie & Veiligheid en voor Rechtsbescherming.

Ten behoeve van de voordracht wordt een aanbeveling aan de betrokken ministers uitgebracht door een aanbevelingscommissie bestaande uit onder meer de President van de Hoge Raad en de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De gesprekken met de commissie vinden plaats in week 43 (25 – 29 oktober) en 44 (1 – 5 november).

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Gerecht van de Europese Unie

Het Gerecht is een onderdeel van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het Hof van Justitie is een EU-instelling die belast is met de eerbiediging van het recht bij de uitleg en toepassing van de EU-verdragen. Het Gerecht is bevoegd kennis te nemen van onder meer beroepen ingesteld door natuurlijke of rechtspersonen tegen handelingen van de instellingen, organen en instanties van de Europese Unie die tot hen zijn gericht of die hen rechtstreeks en individueel raken, beroepen tot vergoeding van schade veroorzaakt door instellingen van de Europese Unie en beroepen ingesteld door lidstaten tegen EU instellingen m.b.t. bepaalde onderwerpen, zoals staatssteun en handelspolitieke belemmeringen.
Het Gerecht bestaat uit twee rechters per lidstaat. De rechters bij het Gerecht oefenen hun taak volkomen onafhankelijk en onpartijdig uit.Zij worden benoemd voor een periode van 6 jaar. Verlenging is mogelijk.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Hanna Bosdriesz

06-50080858

Jurian Langer

06-52503167

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Hanna Bosdriesz

06-50080858

Jurian Langer

06-52503167

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Officier van justitie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 11 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Gedragsdeskundigen voor meerdere locaties

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Raad voor de Kinderbescherming
 • Stand­plaats Groningen Haarlem Roermond Utrecht Breda Rotterdam
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Raadsonderzoekers voor verschillende locaties

JenV|Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon