Recruiter diversiteit en inclusie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 5 juli Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer DB_20220620_11
 • Plaatsingsdatum 21 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Diverse en inclusieve organisaties, die weten wat er in de samenleving speelt en in verbinding staan met verschillende groepen en organisaties: dat willen we zijn als ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Belangrijk, want diverse perspectieven en achtergronden maken het verschil bij de maatschappelijke opgaven waaraan we werken. Inclusief werven en selecteren staat bij ons dan ook hoog op de agenda. Als recruiter diversiteit en inclusie ben jij hierin een belangrijke spil.

Zorgen dat medewerkers zich bij ons op hun plek voelen. En bouwen aan een stevige positie op de arbeidsmarkt voor liefst twee ministeries, waarbij je onder meer adviseert over de vergroting van de zichtbaarheid bij diverse doelgroepen via netwerken en talentpools. Dat is jouw doel als recruiter bij de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EKZ) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De perfecte match tussen onze ministeries en nieuw talent: daar ga jij keer op keer voor. Hierbij begeleid je zelfstandig vacatures van een of meerdere directies, van intake tot plaatsing.

Binnen jouw team van recruiters ben jij dé expert en kartrekker op het gebied van diversiteit en inclusie. Daarbij staan ontwikkelen, adviseren en monitoren centraal. Binnen EZK en LNV geloven we in een proces dat past bij de huidige arbeidsmarkt en waarin diversiteit en inclusie centraal staan. We hebben hiervoor al grote stappen gezet, zoals de ontwikkeling van een inclusief werving-en-selectieproces. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn het creëren van bewustwording bij vacaturehouders, objectieve selectie, inclusieve vacatureteksten en het aanboren van diverse netwerken.
Veel doen we al goed, maar het kan altijd beter. Jij zorgt dan ook dat we ons op het gebied van diversiteit en inclusie blijven ontwikkelen. Zo sluit je als afgevaardigde aan bij het team Diversiteit en Inclusie van EZK en LNV, waarna je jouw eigen team meeneemt in de vraagstukken die daar op tafel komen. Ook adviseer en coach je recruiters en HR-adviseurs over een inclusief werving-en-selectieproces en de vergroting van de bewustwording onder vacaturehouders over dit thema. En beweeg jij je door de organisaties om te horen wat er leeft en onderhoud je externe relaties. Ook belangrijk: je volgt de ontwikkelingen en best practices op het gebied van divers en inclusief werven op de voet. Daarbij weet je deze te vertalen naar concrete plannen.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Jij bent onderdeel van het team Recruitment en Arbeidsmarkt, dat naast jou bestaat uit 6 recruiters, een medewerker stagebureau, een arbeidsmarkt adviseur en een teamcoördinator. Ons team is vorig jaar opgericht en volop in ontwikkeling; we bruisen van de ambitie om het recruitment naar een nóg hoger niveau te tillen. Zo vinden we het belangrijk om onze processen continu te verbeteren en nieuwe ontwikkelingen een plek te geven. Zodat we de juiste kandidaten aantrekken die zich thuis voelen in onze ministeries.

De unieke karakters van de teamleden zorgen ervoor dat we vanuit diverse invalshoeken naar thema’s kijken. Jij krijgt uiteraard alle ruimte om mee te denken over initiatieven en neemt ons team specifiek mee in het thema diversiteit en inclusie.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Dit doen we door de juiste randvoorwaarden te creëren, ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien, aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving, en samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam en ondernemend Nederland.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord, en maken hiervoor gebruik van onze innovatiekracht. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren.
Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. Wij werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én met elkaar schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. Wij maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

De beide ministeries werken nauw samen en streven ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Florien Brongers, Teamcoördinator Recruitment

06-29669548

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Beleidsmedewerker kennisontwikkeling blauwe economie en biodiversiteit

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur leren en ontwikkelen

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Projectmanagement Ondersteuner (PMO)

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Bedrijfsvoering (DB)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 15 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon