Regelanalist / analist businessrules

Belastingdienst

 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 28 november Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer 1196032
 • Plaatsingsdatum 28 oktober 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Werken aan een gloednieuw systeem waarmee we fiscale wet- en regelgeving vertalen naar ICT-specificaties? Als regelanalist in Apeldoorn draag je bij aan deze innovatieve ontwikkelingen bij de Belastingdienst. Zo heb je impact op de manier waarop wij duizenden beslissingen nemen die weer invloed hebben op veel belastingplichtigen in Nederland.

Dit doe je bij de Belastingdienst
Wij nemen onze besluiten op basis van fiscale wet- en regelgeving en het daarop gebaseerde uitvoeringsbeleid. We ontwikkelden een nieuwe, gestandaardiseerde werkwijze om dit uitvoeringsbeleid te vertalen naar specificaties voor ICT-systemen: regelbeheer. Op basis van een resultaatanalyse van relevante wetgeving en het uitvoeringsbeleid, verwerk je als regelanalist de ICT-specificaties met behulp van de taal RegelSpraak. Die taal is voor zowel juristen, ICT-ontwikkelaars als informatiesystemen begrijpelijk. RegelSpraak sluit aan bij ‘gewoon’ Nederlands en wordt geautomatiseerd getransformeerd naar softwarecode, zogeheten Blaze-code.

Jij gaat ons helpen de ICT-specificaties in de vorm van regels in RegelSpraak te schrijven. Hiervoor gebruik je de tool RuleXpress en de door ons ontwikkelde tool ALEF (Agile Law Execution Factory). Jij bewaakt de voortgang en de kwaliteit van de werkzaamheden en houdt alle relevante zaken in het vizier. Als regelanalist bij het Shared Serviceteam werk je voornamelijk op het gebied van schenk- en erfbelasting.

Een bijzondere baan, omdat …

 • Je mag pionieren. Het vakgebied van regelanalist en het voortbrengingsproces dat daarbij hoort is nog jong. We zijn dit volop aan het doorontwikkelen en optimaliseren.
 • Je draagt bij aan de verantwoording en transparantie van de beslissingen van de Belastingdienst.
 • Je werkt voor een organisatie die kan rekenen op brede maatschappelijke belangstelling.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving
“Ik vertaal wet- en regelgeving en beleid op eenduidige wijze naar regels en maak het toepassen hiervan in geautomatiseerde processen mogelijk. Met veel plezier en enthousiasme werk ik in een multidisciplinair team, dat een brug slaat tussen de business en IT.” Jan, analist businessrules.

 • Je beschikt over hbo-werk- en -denkniveau, bij voorkeur binnen een voor de functie relevant vakgebied zoals rulebased-design of artificial intelligence.
 • Je hebt ervaring met systeemontwikkelingsprojecten, bij voorkeur in grootschalige en complexe omgevingen.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het schrijven van regels in gecontroleerde natuurlijke taal, bijvoorbeeld RegelSpraak of businessrulesmanagement.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het opstellen van testgevallen en het uitvoeren van testen.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met gegevensanalyse en gegevensmodellen.

Jouw competenties

 • analyseren
 • resultaatgerichtheid
 • plannen en organiseren
 • samenwerken
 • overtuigingskracht
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.

 • Maand­salaris Min €3.503 Max. €5.343 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur -
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Informatievoorziening (IV) wil de gehele Belastingdienst optimaal te ondersteunen. 24 uur per dag en 7 dagen in de week. En om die doelstelling te realiseren, wordt het IV-landschap voortdurend vernieuwd en gemoderniseerd. Net als dat om de complexiteit van dat IV-landschap te verminderen continu wordt gezocht naar standaardtoepassingen. IV werkt hiervoor agile, multidisciplinaire en ketengericht nauw samen met de business op basis van functionele gelijkwaardigheid. In onderling overleg wordt de prioriteitstelling vastgesteld, waarbij de eindverantwoordelijkheid steeds meer verschuift richting de business. 

Integratie Business Services (IBS) dat IV-voorzieningen realiseert die aansluiten op de ketens in het primair proces.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl/

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Daniëlle Blankestijn, Teamleider

06 - 23 28 74 62

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Bert Kemner, adviseur Werving & Selectie

06 - 22 37 17 45

Solliciteren?

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Regelanalist ICT inkomensheffingen

Belastingdienst
 • Stand­plaats Apeldoorn en Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Regelanalist

Belastingdienst
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Ontwerper met ontwikkelskills

Belastingdienst
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon