• Stand­plaats Amersfoort
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.756 - €4.430
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 3 maart Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer DT&V/P&O/2021/007
 • Plaatsingsdatum 17 februari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als Regievoerder Vertrek (Medewerker Behandelen en Ontwikkelen) richt jij je op - het op individueel niveau - regisseren en voorbereiden van het daadwerkelijk vertrek van vreemdelingen.  

Dat betekent het volgende: De vreemdeling die in Nederland asiel heeft aangevraagd, krijgt te horen dat hij niet in Nederland mag blijven. Jij als Regievoerder, krijgt het dossier in handen en gaat vervolgens met de vreemdeling in gesprek. Tijdens deze gesprekken wordt er een beroep gedaan op jouw motivatietalent. Hoe zorg jij ervoor, binnen de kaders die de DT&V heeft gesteld, dat de vreemdeling in beweging komt en Nederland wil verlaten. Op basis van het huidige dossier en de gesprekken die jij voert met de vreemdeling, maak jij een vertrekdossier en vertrekplan. Vervolgens komt ook jouw talent voor organiseren aan bod. In samenwerking met andere partijen, zoals o.a. het COA, IND, DJI, IOM en AVIM organiseer jij het vertrek voor de vreemdeling en probeer jij zoveel mogelijk belemmeringen weg te nemen.

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde opleiding op HBO niveau (en diploma) bij voorkeur op het gebied van, Sociaal Agogisch, Psychologie, Welzijnswerken of Management  Economie en Recht.
 • Je hebt bij voorkeur werkervaring in deze richting.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met verschillende werk,-en gesprekstechnieken, bij voorkeur in een gedwongen kader;
 • Belangrijk is het hebben van Kennis van de Vreemdelingenwet 2000 of in staat zijn dit snel eigen te maken.
 • Je spreekt één of meer vreemde talen en bezit over uitstekende (Nederlandse) mondelinge- en schriftelijke vaardigheden;
 • Werkervaring bij één of meer organisaties op het terrein van de vreemdelingenketen is een pré.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs en eigen vervoer waarbij je reizen door het land geen bezwaar vind.

Persoonlijke eigenschappen en competenties

Als regievoerder kom je terecht in een dynamisch werkveld, waar geen dag hetzelfde is. Dagelijks spar je met je collega’s en andere partijen over jouw caseload en welke strategie jij het beste kan toepassen. Je beschikt over de voor deze functie algemeen vereiste competenties, zoals; plannen en organiseren, analytisch- en leervermogen, oordeelsvorming en resultaatgerichtheid. Daarnaast ben je flexibel, goed in samenwerken, ben je klantgericht en kun je omgaan met weerstand. Verder is het belangrijk dat je in het bezit bent van de eigenschappen lef, flair, nieuwsgierigheid en creativiteit en ben je in staat veranderingen in de afdeling te brengen. Je beschikt over veerkracht, doorzettingsvermogen en je bent stressbestendig.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Salaris­omschrijving

  Inschaling is onder meer afhankelijk van relevante werkervaring.

 • Maand­salaris Min €2.756 Max. €4.430 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Als DT&V willen we een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving. En we zijn dus altijd op zoek naar (toekomstig) medewerkers die het verschil willen maken voor Nederland. We zijn er als onderdeel van de rijksoverheid van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

In de selectieprocedure hebben herplaatsing kandidaten en verplichte VWNW-kandidaten binnen de Rijksoverheid een voorrangspositie. Mocht je tot één van deze doelgroepen behoren, wordt verzocht de aanwijzingsbrief bij de sollicitatiebrief te voegen.

Detachering vanuit een Rijksoverheidsorganisatie behoort tevens tot de mogelijkheden

Een functiegericht assessment (op basis van competenties) kan deel uitmaken van deze selectieprocedure.

Voor deze functie is een Verklaring Omtrent Gedrag vereist.

Meer over de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Toezicht en Maatregelen (DTM) is verantwoordelijk voor het voorbereiden van het vertrek uit Nederland van vreemdelingen die een maatregel opgelegd hebben gekregen door de Hulpofficier van Justitie. De directie onderhoudt landelijk en regionaal de contacten met ketenpartners zoals de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), de Koninklijke Marechaussee (KMar) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de politie.

De Directie Toezicht en Maatregelen kent vijf afdelingen, waarvan er vier gekoppeld zijn aan een DJI-locatie. Naast de afdeling Boekingen en het Informatie- en Logistiek Centrum (ILC), zijn de Gezinslocaties (GL) en de Vrijheid beperkende locatie met ingang van 1 januari 2016 ondergebracht bij deze directie.

De afdeling TM Midden Nederland voert haar werkzaamheden uit verspreid over een drietal locaties. De Gezinslocaties Katwijk aan Zee en Amersfoort behoren tot deze afdeling. Daarnaast worden de werkzaamheden ook uitgevoerd vanuit detentiecentrum Zeist, waar de gesloten gezinsvoorziening zich bevindt. Amersfoort is een asielzoekerscentrum speciaal voor gezinnen die uitgeprocedeerd zijn.

Dienst Terugkeer en Vertrek

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) regisseert het vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Als uitvoerder van het terugkeerbeleid van de regering is het onze uitdaging om zorg te dragen voor een zorgvuldig, respectvolle, rechtmatige en tijdige terugkeer naar hun land van herkomst. Onze insteek is dat iemand zelfstandig terugkeert, met of zonder onze hulp. Als iemand niet zelf terugkeert dan kunnen wij gedwongen vertrek organiseren. Onze specifieke kennis en ervaring op de vertrekprocessen (zelfstandig en gedwongen vertrek) en onze netwerken (van lokaal tot internationaal), zijn daarbij onontbeerlijk en worden door ons breed ingezet. De DT&V volgt in de uitvoering van zijn taken het vreemdelingenbeleid zoals dat is vastgesteld. Wij doen dit als onderdeel van de migratieketen in nauwe samenwerking met onze collega-overheidsdiensten zoals de IND, de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee, het COA, de Ministeries van JenV en BZ en gemeentes en wij werken intensief samen met maatschappelijke organisaties. Daarnaast werken we samen met verschillende Europese en internationale partners. Met onze aanpak maken wij het verschil in de uitvoering van het terugkeerbeleid en zijn wij van betekenis voor de maatschappij. Als organisatie zijn wij flexibel en werken vraaggericht voor de maatschappij samen met de partners. Wij voeren ons werk professioneel uit en stellen de vreemdeling in het vertrekproces centraal. Wij zijn een verbindende, vindingrijke en lerende organisatie met bekwame medewerkers. Hierbij werken we vanuit onze waarden Professionaliteit, Eigenaarschap en Samenwerken.

Het Directieteam van de Dienst Terugkeer & Vertrek bestaat uit een algemeen directeur, drie directeuren en twee stafmanagers. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de resultaatgebieden van het primaire proces: voorbereiden zelfstandig vertrek, voorbereiden en effectueren van het gedwongen vertrek, de internationale samenwerking en de ondersteuning daarvan.

Meer informatie over onze organisatie vind je op onze website https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/

Dienst Terugkeer en Vertrek

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker Boekingen

Dienst Terugkeer en Vertrek
 • Stand­plaats Schiphol
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 13 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Regievoerder OVT Groningen-Drenthe

Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)
 • Stand­plaats Assen, Delfzijl, Hoogeveen, Zweeloo
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 10 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior medewerker Boekingen

Dienst Terugkeer en Vertrek
 • Stand­plaats Schiphol
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 9 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon