• Stand­plaats Den Bosch
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.756 - €4.430
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 28 september Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer DT&V/P&O/2021/040
 • Plaatsingsdatum 15 september 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als Regievoerder Vertrek richt jij je op - het op individueel niveau - regisseren en voorbereiden van het daadwerkelijk vertrek van vreemdelingen.

Dat betekent het volgende:

De vreemdeling die in Nederland asiel heeft aangevraagd, krijgt te horen dat hij niet in Nederland mag blijven. Jij als Regievoerder, krijgt het dossier in handen en gaat vervolgens met de vreemdeling in gesprek. Tijdens deze gesprekken wordt er een beroep gedaan op jouw motivatietalent. Hoe zorg jij ervoor, binnen de kaders die de DT&V heeft gesteld, dat de vreemdeling in beweging komt en Nederland wil verlaten. Op basis van het huidige dossier en de gesprekken die jij voert met de vreemdeling, maak jij een vertrekdossier en vertrekplan. Vervolgens komt ook jouw talent voor organiseren aan bod. In samenwerking met andere partijen zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de vreemdelingenpolitie en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, organiseer jij het vertrek voor de vreemdeling en probeer jij zoveel mogelijk belemmeringen weg te nemen.

Meer over de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie OVT is georganiseerd in zeven regionale afdelingen en een landelijk opererende afdeling. De omvang van de directie is ongeveer 170 fte.

Medewerkers van deze directie starten hun werkzaamheden nadat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een negatieve beschikking heeft uitgebracht op het asielverzoek van de migrant. Met behulp van de informatie uit het overdrachtsdossier van de IND, gaan de regievoerders in gesprek met de migrant. De DT&V, het Centraal Orgaan opvang asielzoeker (COA) en de Afdeling vreemdelingen Identificatie en Mensenhandel (AVIM) werken op de COA locaties gezamenlijk aan het voorbereiden en realiseren van daadwerkelijk vertrek. Hierbij worden relevante (keten)partners zoals de IND, de gemeenten, de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en in voorkomende gevallen de voogdijinstelling Stichting NIDOS betrokken.

Medewerkers van de directie nemen ook deel aan lokale overleggen in het kader van de lokale samenwerking. In deze lokale overleggen wordt getracht in (keten)gezamenlijkheid een oplossing te vinden voor vreemdelingenaangelegenheden.

Het werkgebied van de afdeling OVT Limburg/Gelderland beslaat de provincies Limburg en Gelderland. De regievoerders worden flexibel ingezet daar waar capaciteit nodig is. Momenteel zijn er ongeveer 10 werklocaties gelegen tussen Harderwijk en Maastricht. De fysieke werkplek kan periodiek wijzigen omdat de vraag per sublocatie fluctueert. Het team heeft als (hoofd) werklocatie den Bosch.

Dienst Terugkeer en Vertrek

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) regisseert het vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Als uitvoerder van het terugkeerbeleid van de regering is het onze uitdaging om zorg te dragen voor een zorgvuldig, waardig en tijdig vertrek, zodat vreemdelingen rechtmatig en respectvol kunnen terugkeren naar hun land van herkomst. Onze insteek is dat iemand zelfstandig terugkeert, met of zonder onze hulp. Als iemand niet zelf terugkeert dan kunnen wij gedwongen vertrek organiseren.

Onze specifieke kennis en ervaring op de vertrekprocessen (zelfstandig en gedwongen vertrek) en onze netwerken (van lokaal tot internationaal), zijn daarbij onontbeerlijk en worden door ons breed ingezet.

De DT&V volgt in de uitvoering van zijn taken het migratiebeleid zoals dat is vastgesteld. Wij doen dit als onderdeel van de migratieketen in nauwe samenwerking met onze collega-overheidsdiensten zoals de IND, de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee, het COA, de Ministeries van JenV en BZ en gemeentes en wij werken intensief samen met maatschappelijke organisaties. Daarnaast werken we samen met verschillende Europese en internationale partners. 

Met onze aanpak maken wij het verschil in de uitvoering van het terugkeerbeleid en zijn wij van betekenis voor de maatschappij. Als organisatie zijn wij flexibel en werken vraaggericht voor de maatschappij samen met de partners. Wij voeren ons werk professioneel uit en stellen de vreemdeling in het vertrekproces centraal. Wij zijn een verbindende, vindingrijke en lerende organisatie met bekwame medewerkers. Hierbij werken we vanuit onze waarden Professionaliteit, Eigenaarschap en Samenwerken.

Het Directieteam van de Dienst Terugkeer & Vertrek bestaat uit een algemeen directeur, drie directeuren een Hoofd Afdeling Strategisch Advies en een Hoofd Bedrijfsvoering. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de resultaatgebieden van het primaire proces: voorbereiden zelfstandig vertrek, voorbereiden en effectueren van het gedwongen vertrek, de internationale samenwerking en de ondersteuning daarvan.

Meer informatie over onze organisatie vind je op onze website https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/

Dienst Terugkeer en Vertrek

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Astrid van Strien, afdelingsmanager

06-25702536

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur (Informatievoorziening)

Dienst Terugkeer en Vertrek
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 24 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Procesvertegenwoordiger permanente werving

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Procesvertegenwoordiger

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 22 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon