Regievoerder Vertrek DCR (Detentiecentrum Rotterdam)

  • Rotterdam  -  route
  • HBO bachelor
  • 32 - 36 uur
  • schaal 10
    €3.404 - €5.389 (bruto)
  • Sociaal / maatschappelijk / welzijn
  • Solliciteer voor 2 oktober 2024
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: X-171, Plaatsingsdatum: 4 juli 2024


In de uitdagende en dynamische functie van Regievoerder Vertrek bij de Dienst Terugkeer en Vertrek (DTenV) speel je een cruciale rol in het motiveren en begeleiden van vreemdelingen die geen verblijfsrecht meer hebben in Nederland. Jouw werk draagt direct bij aan de uitvoering van het terugkeerbeleid van de regering, waarbij je stevig in je schoenen moet staan te midden van spannende en actuele vraagstukken.

Met een focus op maatwerk en persoonlijke benadering, prepareer, regisseer en begeleid je het vertrek van vreemdelingen. Dit vereist dat je op ad hoc basis kunt handelen en flexibel inspeelt op veranderende situaties. Je werkt nauw samen met diverse instanties binnen de migratieketen, waaronder de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), en in het bijzonder de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Deze nauwe samenwerking is essentieel om belemmeringen in het vertrekproces effectief aan te pakken en te overwinnen.

In deze rol benader je elke case met een open blik en een respectvolle houding naar de grote diversiteit aan culturele achtergronden van de mensen waarmee je werkt. Je staat voor de uitdaging om een uiterst uitdagende doelgroep te motiveren voor een zelfstandige terugkeer, en indien nodig, organiseer je een gedwongen vertrek. Elk vertrekplan dat je opstelt is uniek, afgestemd op de specifieke behoeften en situaties van de betreffende vreemdeling, waardoor geen enkele dag hetzelfde is.

Deze functie vereist een combinatie van empathie, organisatorisch talent, en de vaardigheid om onder druk te presteren, terwijl je altijd het grotere doel voor ogen houdt: een zorgvuldig, waardig en tijdig vertrek van elke vreemdeling.

Meer over de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling


Het Detentiecentrum Rotterdam (DCR) huisvest momenteel ongeveer 400 vreemdelingen, allen illegaal in Nederland verblijvende mannen die wachten op hun gedwongen vertrek. Dit gebeurt vanuit een gesloten setting. De vreemdelingen vallen onder het Vreemdelingenrecht (bestuursrecht). Daarnaast is een gedeelte binnen het DCR Huis van Bewaring (strafrecht). Het centrum heeft specifieke afdelingen zoals een beheersafdeling en een afdeling voor extra zorg. Binnen DCR behandelt de afdeling TM ZN, in nauwe samenwerking met DJI, de zaken van vreemdelingen die onder een maatregel van artikel 59 van de Vreemdelingenwet zijn geplaatst. Ook meldplicht behoort tot een van onze taken. Onze afdeling richt zich op het regisseren van het vertrek van vreemdelingen door middel van gesprekken en het opstellen van een vertrekplan en -strategie, met als doel het vertrek zo tijdig en humaan mogelijk te maken en de duur van vreemdelingenbewaring te minimaliseren. De regievoerders begeleiden het proces van aankomst tot uitzetting of heenzending van de vreemdeling, waarbij ze continu een belangenafweging maken op basis van de beschikbare vertrekmogelijkheden en juridische uitspraken. De doelgroep binnen het DCR is cultureel divers en er is veelal sprake van multiproblematiek. Omdat er weerstand is t.o.v. het aanstaande vertrek uit Nederland, is het noodzakelijk stevig in de schoenen te staan. Het werken binnen het DCR is zeer divers en dynamisch. Elke zaak e/o vreemdeling is uniek en dat vraagt flexibiliteit van onze collegae.

Dienst terugkeer en vertrek

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) regisseert het daadwerkelijke vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Als professionele uitvoerder van het terugkeerbeleid van de regering nemen we het initiatief om het vertrek zorgvuldig, waardig en tijdig te laten verlopen. Wij zijn verbonden met en onderdeel van de migratieuitdagingen in de Nederlandse maatschappij. Met onze aanpak maken wij het verschil in de uitvoering van het terugkeerbeleid en zijn wij van betekenis voor de maatschappij. Onze uitdaging is dat mensen die niet in Nederland mogen blijven, rechtmatig en respectvol terugkeren. Zelfstandig als het kan. Gedwongen als het moet.
Meer informatie over onze organisatie vind je op onze website: https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Daan van Ruitenbeek

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Solliciteren?

Dienst terugkeer en vertrek nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon